Item


Actividades de evaluación presentes en la aplicación de la innovación curricular en la formación de los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad de Playa Ancha, Chile

The purpose of this work is to evaluate the implementation of the curricular innovation of the basic education career at the UPLA, analyzing the evaluation activities carried out, according to teachers and students, the graduation profile and what was declared in the learning modules The research is attached to the descriptive and cross-sectional type. Through a mixed methodological approach, quantitative and qualitative techniques are combined, obtaining non-numerical and numerical data, with emphasis on the latter. The results show that the evaluation activities employed by teachers are numerous and diverse in nature, however, a low percentage are prone to the mobilization of authentic tasks and the activity most used to evaluate learning is the written test with dichotomous answer questions or multiple choice. There is a preponderance in the formulation of questions that promote the information processes and skills corresponding to the lower cognitive level, that is: remember facts, define concepts or retrieve data. In conclusion, it is found that the evaluation activities promoted by teachers in the Basic Education career do not correspond fully, with what is stated in the Curricular Innovation for the formation of pedagogy students.

El propòsit d’aquest treball és avaluar la implementació de la innovació curricular de la carrera d’educació bàsica en la UPLA, analitzant les activitats d’avaluació realitzades, segons docents i estudiants, el perfil de sortida i el declarat en els mòduls d’aprenentatge. La investigació s’adscriu al tipus descriptiu i de tall transversal. A través d’un enfocament metodològic mixt, ja que es combinen tècniques quantitatives i qualitatives, obtenint dades no numèrics i numèriques, amb èmfasi en aquestes últimes. Els resultats mostren que les activitats d’avaluació emprades pels docents són nombroses i de naturalesa diversa, però, un baix percentatge són proclius a la mobilització de tasques autèntiques i l’activitat més utilitzada per avaluar l’aprenentatge és la prova escrita amb preguntes de resposta dicotòmica o d’elecció múltiple. Hi ha una preponderància en la formulació de preguntes que promouen els processos d’informació i habilitats corresponents al nivell cognitiu inferior, és a dir: recordar fets, definir conceptes o recuperar dades. En conclusió, es constata que les activitats d’avaluació promogudes pels docents en la carrera d’Educació Bàsica no es corresponen totalment amb el declarat en la Innovació curricular per a la formació dels estudiants de pedagogia.

Universitat de Girona

Manager: Pérez i Cabaní, M. Lluïsa (Maria Lluïsa)
Sepúlveda Obreque, Alejandro
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Author: Opazo Salvatierra, Margarita del Pilar
Date: 2020 November 30
Abstract: The purpose of this work is to evaluate the implementation of the curricular innovation of the basic education career at the UPLA, analyzing the evaluation activities carried out, according to teachers and students, the graduation profile and what was declared in the learning modules The research is attached to the descriptive and cross-sectional type. Through a mixed methodological approach, quantitative and qualitative techniques are combined, obtaining non-numerical and numerical data, with emphasis on the latter. The results show that the evaluation activities employed by teachers are numerous and diverse in nature, however, a low percentage are prone to the mobilization of authentic tasks and the activity most used to evaluate learning is the written test with dichotomous answer questions or multiple choice. There is a preponderance in the formulation of questions that promote the information processes and skills corresponding to the lower cognitive level, that is: remember facts, define concepts or retrieve data. In conclusion, it is found that the evaluation activities promoted by teachers in the Basic Education career do not correspond fully, with what is stated in the Curricular Innovation for the formation of pedagogy students.
El propòsit d’aquest treball és avaluar la implementació de la innovació curricular de la carrera d’educació bàsica en la UPLA, analitzant les activitats d’avaluació realitzades, segons docents i estudiants, el perfil de sortida i el declarat en els mòduls d’aprenentatge. La investigació s’adscriu al tipus descriptiu i de tall transversal. A través d’un enfocament metodològic mixt, ja que es combinen tècniques quantitatives i qualitatives, obtenint dades no numèrics i numèriques, amb èmfasi en aquestes últimes. Els resultats mostren que les activitats d’avaluació emprades pels docents són nombroses i de naturalesa diversa, però, un baix percentatge són proclius a la mobilització de tasques autèntiques i l’activitat més utilitzada per avaluar l’aprenentatge és la prova escrita amb preguntes de resposta dicotòmica o d’elecció múltiple. Hi ha una preponderància en la formulació de preguntes que promouen els processos d’informació i habilitats corresponents al nivell cognitiu inferior, és a dir: recordar fets, definir conceptes o recuperar dades. En conclusió, es constata que les activitats d’avaluació promogudes pels docents en la carrera d’Educació Bàsica no es corresponen totalment amb el declarat en la Innovació curricular per a la formació dels estudiants de pedagogia.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/673598
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20681
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Avaluació curricular
Evaluación curricular
Curriculum evaluation
Innovació curricular
Innovación curricular
Curricular innovation
Formació de mestres
Formación de maestros
Teacher education
Competències
Competencias
Skills
Chile
Xile
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
372 - Ensenyament preescolar i elemental
378 - Ensenyament superior. Universitats
Title: Actividades de evaluación presentes en la aplicación de la innovación curricular en la formación de los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad de Playa Ancha, Chile
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors