Item


L’adquisició i el desenvolupament del procés lectoescriptor inicial en una classe d’educació infantil: anàlisi del coneixement de les lletres, la correspondència so-grafia i la consciència fonològica

Aquesta recerca pretén analitzar com el coneixement de les lletres, la correspondència so-grafia i la consciència fonològica intervenen en l’adquisició i el desenvolupament del procés inicial de la lectoescriptura, tenint en compte l’heterogeneïtat del context estudiat. Per tal de dur a terme la investigació, es van observar 24 alumnes d’entre 5 i 6 anys i la seva tutora d’una classe de P5 d’educació infantil durant la realització d’activitats de lectoescriptura. Les dades, analitzades qualitativament i inductivament, van mostrar com les tres habilitats d’alfabetització inicial van intervenir favorablement tant en l’escriptura com en la lectura dels infants, amb uns usos més diversos a la primera. Els resultats obtinguts presenten implicacions pràctiques per atendre la diversitat a l’hora de treballar la lectoescriptura a l’etapa d’educació infantil

The aim of the present research is to analyse how letter knowledge, grapheme-phoneme correspondence, and phonological awareness are involved in the acquisition and development of the initial process of literacy, considering the heterogeneous context studied. To conduct this research, a total of 24 5 to 6-year-old students and their teacher were observed during reading and writing (i.e., literacy) activities. The obtained data, which was analysed through a qualitative and inductive approach, showed that the early literacy skills were positively implied both in writing and reading processes. However, they had more diversified uses in the former. The overall findings present practical implications for teachers to address literacy diversity in early childhood education

Manager: Vilà Giménez, Ingrid
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Parella Dilmé, Rut
Date: 2021 June
Abstract: Aquesta recerca pretén analitzar com el coneixement de les lletres, la correspondència so-grafia i la consciència fonològica intervenen en l’adquisició i el desenvolupament del procés inicial de la lectoescriptura, tenint en compte l’heterogeneïtat del context estudiat. Per tal de dur a terme la investigació, es van observar 24 alumnes d’entre 5 i 6 anys i la seva tutora d’una classe de P5 d’educació infantil durant la realització d’activitats de lectoescriptura. Les dades, analitzades qualitativament i inductivament, van mostrar com les tres habilitats d’alfabetització inicial van intervenir favorablement tant en l’escriptura com en la lectura dels infants, amb uns usos més diversos a la primera. Els resultats obtinguts presenten implicacions pràctiques per atendre la diversitat a l’hora de treballar la lectoescriptura a l’etapa d’educació infantil
The aim of the present research is to analyse how letter knowledge, grapheme-phoneme correspondence, and phonological awareness are involved in the acquisition and development of the initial process of literacy, considering the heterogeneous context studied. To conduct this research, a total of 24 5 to 6-year-old students and their teacher were observed during reading and writing (i.e., literacy) activities. The obtained data, which was analysed through a qualitative and inductive approach, showed that the early literacy skills were positively implied both in writing and reading processes. However, they had more diversified uses in the former. The overall findings present practical implications for teachers to address literacy diversity in early childhood education
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20716
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Educació infantil
Infants -- Llenguatge
Llenguatge i llengües -- Adquisició
Education, Preschool
Children -- Language
Language -- Acquisition
Title: L’adquisició i el desenvolupament del procés lectoescriptor inicial en una classe d’educació infantil: anàlisi del coneixement de les lletres, la correspondència so-grafia i la consciència fonològica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors