Item


Influence of flow alteration and metal pollution on stream biota: from species to community-level responses

This thesis aimed to assess the responses of stream biota to flow alterations, in terms of water velocity increments and reductions of discharge, and to metal pollution. The investigations performed encompassed (i) respirometry studies using swim-tunnel respirometers to evaluate swimming capabilities, as indicative of water velocity tolerance, and physiological responses (energetic costs of swimming) of several freshwater fishes, as well as the drivers (morphological features) of variation within and among species; and (ii) field observational and mesocosm studies were carried out to evaluate the role of the threatened fish B. meridionalis as modulator of the response of stream ecosystem structure and function to anthropogenic stressors, such as hydrologic alterations (e.g. resulting from the water diversion) and metal pollution

Aquesta tesi tenia com a objectiu avaluar les respostes de la biota fluvial a les alteracions del flux, en termes d’increments de la velocitat de l’aigua i reduccions de cabal, i a la contaminació per metalls. Les investigacions realitzades van incloure (i) estudis de respirometria mitjançant túnels de natació per avaluar les capacitats de natació, indicatives de la tolerància a la velocitat de l’aigua, i les respostes fisiològiques (despeses energètiques de la natació) de diversos peixos d’aigua dolça, així com els factors (característiques morfològiques) responsables de la variació a dins i entre les espècies; i (ii) estudis d’observació de camp i mesocosmos per avaluar el paper del peix amenaçat B. meridionalis com a modulador de la resposta de l’estructura i funció dels ecosistemes aquàtics als estressors antròpics, com ara les alteracions hidrològiques (p. ex. resultants de la desviació de l’aigua) i la contaminació per metalls

Universitat de Girona

Manager: Vila i Gispert, Anna
Guasch i Padró, Helena
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Author: Rubio Gracia, Francesc Manel
Date: 2021 October 27
Abstract: This thesis aimed to assess the responses of stream biota to flow alterations, in terms of water velocity increments and reductions of discharge, and to metal pollution. The investigations performed encompassed (i) respirometry studies using swim-tunnel respirometers to evaluate swimming capabilities, as indicative of water velocity tolerance, and physiological responses (energetic costs of swimming) of several freshwater fishes, as well as the drivers (morphological features) of variation within and among species; and (ii) field observational and mesocosm studies were carried out to evaluate the role of the threatened fish B. meridionalis as modulator of the response of stream ecosystem structure and function to anthropogenic stressors, such as hydrologic alterations (e.g. resulting from the water diversion) and metal pollution
Aquesta tesi tenia com a objectiu avaluar les respostes de la biota fluvial a les alteracions del flux, en termes d’increments de la velocitat de l’aigua i reduccions de cabal, i a la contaminació per metalls. Les investigacions realitzades van incloure (i) estudis de respirometria mitjançant túnels de natació per avaluar les capacitats de natació, indicatives de la tolerància a la velocitat de l’aigua, i les respostes fisiològiques (despeses energètiques de la natació) de diversos peixos d’aigua dolça, així com els factors (característiques morfològiques) responsables de la variació a dins i entre les espècies; i (ii) estudis d’observació de camp i mesocosmos per avaluar el paper del peix amenaçat B. meridionalis com a modulador de la resposta de l’estructura i funció dels ecosistemes aquàtics als estressors antròpics, com ara les alteracions hidrològiques (p. ex. resultants de la desviació de l’aigua) i la contaminació per metalls
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/673742
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20739
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Alteracions hidrològiques
Alteraciones hidrológicas
Hydrologic alterations
Interaccions biòtiques
Interacciones bióticas
Biotic interactions
Metalls pesants
Metales pesados
Heavy metals
Contaminació per metalls
Contaminación por metales
Metal pollution
Rius
Ríos
Streams
Barbus meridionalis
Barb de muntanya
Algues
Algas
Algae
Macroinvertebrats
Macroinvertebrados
Macroinvertebrates
504 - Ciències del medi ambient
574 - Ecologia general i biodiversitat
Title: Influence of flow alteration and metal pollution on stream biota: from species to community-level responses
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors