Item


Estereotips negatius respecte l’envelliment i la vellesa del col·lectiu de professionals i usuaris a centres gerontològics de la comarca de La Selva. Traducció i adaptació del CENVE

The pandemic situation experienced by COVID-19 has made discriminatory attitudes towards older people visible, especially in gerontological centers. Knowing which are the stereotypes regarding aging and old age in the centers of our context is the first step to be able to carry out effective interventions aimed at reducing them. The objective of this work is, in a first phase, the translation and adaptation of CENVE into Catalan (CENVE-CAT) following the stages established by the International Test Commission (ITC). A total of 79 subjects participated, 48 Catalan-speaking (60.8%) and 31 Spanish-speaking (39.2%), from three La Selva institutions selected for convenience. The results show equivalence between the Catalan and Spanish versions of the CENVE in all the aspects studied and good guarantees of reliability and validity. In a second phase, the objective of the study is to identify stereotypes towards aging and old age of professionals and users of gerontological centers in La Selva and their relationship with social demographic, psychological, institutional and participation in activities variables. The participants are 146 subjects from five gerontological institutions, selected for convenience, 58.2% users (n1 = 85) and 41.8% professionals (n2 = 61). Participants respond to CENVE and CENVE-CAT according to their preference. The results show that users present higher levels of stereotypes than professionals. The user profile with the most stereotypes is a woman with lower levels of subjective health, self-esteem and satisfaction with life, moderate or total dependence, and who does not participate in social activities. The professional profile with the most stereotypes is that of a Spanish-speaking assistant. These results show the need to implement differentiated intervention measures to reduce or eradicate stereotypes, depending on whether they are aimed at the group of professionals or users

La situació de pandèmia viscuda per la COVID-19 ha fet visible les actituds discriminatòries envers la gent gran, en especial en els centres gerontològics. Conèixer quins són els estereotips envers l’envelliment i la vellesa en els centres del nostre context és el primer pas per poder realitzar intervencions efectives encaminades a disminuir-los. Al present treball es planteja com a objectiu, en una primera fase, la traducció i adaptació del CENVE al català (CENVE-CAT) seguint les etapes establertes per la International Test Comission (ITC). Participen un total de 79 subjectes, 48 de parla catalana (60.8%) i 31 castellana (39.2%), de tres institucions de La Selva seleccionades per conveniència. Els resultats mostren equivalència entre les versions catalana i castellana del CENVE en tots els aspectes estudiats i unes bones garanties de fiabilitat i validesa. En una segona fase, a l’estudi es planteja com a objectiu la identificació dels estereotips envers l’envelliment i la vellesa dels professionals i els usuaris de centres gerontològics de la Selva i la seva relació amb variables sociodemogràfiques, psicològiques, institucionals i de participació en activitats. Els participants són 146 subjectes de cinc institucions gerontològiques, seleccionades per conveniència, el 58.2% usuaris (n1= 85) i el 41.8% professionals (n2= 61). Els participants responen al CENVE i el CENVE-CAT segons la seva preferència. Els resultats mostren que els usuaris presenten majors nivells d’estereotips que els professionals. El perfil d’usuari amb més estereotips és una dona, amb menors nivells de salut subjectiva, autoestima i satisfacció amb la vida, dependència moderada o total i que no participa en activitats socials. El perfil de professional amb més estereotips és el d’un/a auxiliar de parla castellana. Aquests resultats evidencien la necessitat d’implementar mesures diferenciades d’intervenció per disminuir o eradicar els estereotips, segons vagin dirigides al col·lectiu de professionals o d’usuaris

Universitat de Girona

Manager: Aymerich Andreu, Maria
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Author: Vicente Bellas, Esperança
Date: 2022 February 3
Abstract: The pandemic situation experienced by COVID-19 has made discriminatory attitudes towards older people visible, especially in gerontological centers. Knowing which are the stereotypes regarding aging and old age in the centers of our context is the first step to be able to carry out effective interventions aimed at reducing them. The objective of this work is, in a first phase, the translation and adaptation of CENVE into Catalan (CENVE-CAT) following the stages established by the International Test Commission (ITC). A total of 79 subjects participated, 48 Catalan-speaking (60.8%) and 31 Spanish-speaking (39.2%), from three La Selva institutions selected for convenience. The results show equivalence between the Catalan and Spanish versions of the CENVE in all the aspects studied and good guarantees of reliability and validity. In a second phase, the objective of the study is to identify stereotypes towards aging and old age of professionals and users of gerontological centers in La Selva and their relationship with social demographic, psychological, institutional and participation in activities variables. The participants are 146 subjects from five gerontological institutions, selected for convenience, 58.2% users (n1 = 85) and 41.8% professionals (n2 = 61). Participants respond to CENVE and CENVE-CAT according to their preference. The results show that users present higher levels of stereotypes than professionals. The user profile with the most stereotypes is a woman with lower levels of subjective health, self-esteem and satisfaction with life, moderate or total dependence, and who does not participate in social activities. The professional profile with the most stereotypes is that of a Spanish-speaking assistant. These results show the need to implement differentiated intervention measures to reduce or eradicate stereotypes, depending on whether they are aimed at the group of professionals or users
La situació de pandèmia viscuda per la COVID-19 ha fet visible les actituds discriminatòries envers la gent gran, en especial en els centres gerontològics. Conèixer quins són els estereotips envers l’envelliment i la vellesa en els centres del nostre context és el primer pas per poder realitzar intervencions efectives encaminades a disminuir-los. Al present treball es planteja com a objectiu, en una primera fase, la traducció i adaptació del CENVE al català (CENVE-CAT) seguint les etapes establertes per la International Test Comission (ITC). Participen un total de 79 subjectes, 48 de parla catalana (60.8%) i 31 castellana (39.2%), de tres institucions de La Selva seleccionades per conveniència. Els resultats mostren equivalència entre les versions catalana i castellana del CENVE en tots els aspectes estudiats i unes bones garanties de fiabilitat i validesa. En una segona fase, a l’estudi es planteja com a objectiu la identificació dels estereotips envers l’envelliment i la vellesa dels professionals i els usuaris de centres gerontològics de la Selva i la seva relació amb variables sociodemogràfiques, psicològiques, institucionals i de participació en activitats. Els participants són 146 subjectes de cinc institucions gerontològiques, seleccionades per conveniència, el 58.2% usuaris (n1= 85) i el 41.8% professionals (n2= 61). Els participants responen al CENVE i el CENVE-CAT segons la seva preferència. Els resultats mostren que els usuaris presenten majors nivells d’estereotips que els professionals. El perfil d’usuari amb més estereotips és una dona, amb menors nivells de salut subjectiva, autoestima i satisfacció amb la vida, dependència moderada o total i que no participa en activitats socials. El perfil de professional amb més estereotips és el d’un/a auxiliar de parla castellana. Aquests resultats evidencien la necessitat d’implementar mesures diferenciades d’intervenció per disminuir o eradicar els estereotips, segons vagin dirigides al col·lectiu de professionals o d’usuaris
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/674213
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20947
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Estereotips
Estereotipos
Stereotypes
Envelliment
Envejecimiento
Aging
Vellesa
Vejez
Oldness
Edatisme
Edatismo
Edatism
Gerontologia
Gerontología
Gerontology
Centres gerontològics
Centros gerontológicos
Gerontological centers
CENVE
Psicometria
Psicometría
Psychometry
159.9 - Psicologia
61 - Medicina
Title: Estereotips negatius respecte l’envelliment i la vellesa del col·lectiu de professionals i usuaris a centres gerontològics de la comarca de La Selva. Traducció i adaptació del CENVE
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors