Item


Recerca sobre els processos d’intervenció i presa de decisions en els acolliments familiars a Catalunya: repensar el paper dels i les professionals implicades: principals resultats i conclusions

El punt de partida de la recerca que aquí presentem el va marcar l’estudi anomenat “Els acolliments en família aliena: factors de benestar i factors de ruptura” encarregat per l’Institut Català d’Acolliments i Adopcions (d’ara endavant ICAA) i seleccionat per l’Obra Social de la Caixa al setembre de 2017 (ref. GE17-00240). L’objectiu d’aquell primer estudi era el de valorar el funcionament dels acolliments familiars a Catalunya i fer propostes pel seu millorament sobretot centrant-se en els factors que intervenien en el benestar dels infants i els que, pel contrari, suposaven una ruptura no desitjada de l’acolliment familiar. Es va desenvolupar conjuntament entre la Universitat de Girona i la Universitat de Barcelona, l’ICAA i les 13 Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (d’ara endavant ICIF) de Catalunya. Els resultats de l’estudi que va concloure al 2019 van indicar unes línies clares a seguir en el camp de la recerca aplicada per tal d‘introduir canvis en les pràctiques professionals, les polítiques d’infància i sobretot en el benestar dels infants i adolescents en acolliment familiar. Es va poder observar que alguns dels factors que tenen una influència en els processos de ruptura i que, per tant, afecten negativament al benestar dels infants són els relatius als canvis que pateixen (de recurs de protecció, d’escola, de referents dels serveis), a la dispersió i manca de relació amb els seus germans biològics, a les complicades relacions amb el pare o la mare biològica, i especialment al sentiment d’incertesa i provisionalitat que els acompanya al llarg de la seva infància i que els provoca una manca de control sobre la seves vides presents i futures. A més, aquells resultats estaven en línia amb investigacions internacionals en l’àmbit dels acolliments familiars. A la llum d’aquells resultats, vam dissenyar l’estudi que es presenta en aquest informe i que precisament pretén centrar-se en el procés de presa de decisions dels equips tècnics sobre què, quan i com dur a terme un acolliment familiar tenint en compte tots aquests factors que van poder ser observats en l’anterior recerca. Teniu a mans, doncs, els principals resultats i conclusions de l’estudi sobre Els processos d’intervenció i presa de decisions en els acolliments familiars a Catalunya: repensar el paper dels i les professionals implicades, encarregat també per l’ICAA, finançat per l’Obra Social “la Caixa” i dut a terme pel Liberi, Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat, de la Universitat de Girona, desenvolupat al llarg del 2020

Estudi encarregat per l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), finançat per l’Obra Social “la Caixa” i dut a terme pel Liberi, Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat, de la Universitat de Girona

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Liberi, Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat
Author: Montserrat Boada, Carme
Sitjes-Figueras, Rosa
Date: 2020 December 18
Abstract: El punt de partida de la recerca que aquí presentem el va marcar l’estudi anomenat “Els acolliments en família aliena: factors de benestar i factors de ruptura” encarregat per l’Institut Català d’Acolliments i Adopcions (d’ara endavant ICAA) i seleccionat per l’Obra Social de la Caixa al setembre de 2017 (ref. GE17-00240). L’objectiu d’aquell primer estudi era el de valorar el funcionament dels acolliments familiars a Catalunya i fer propostes pel seu millorament sobretot centrant-se en els factors que intervenien en el benestar dels infants i els que, pel contrari, suposaven una ruptura no desitjada de l’acolliment familiar. Es va desenvolupar conjuntament entre la Universitat de Girona i la Universitat de Barcelona, l’ICAA i les 13 Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (d’ara endavant ICIF) de Catalunya. Els resultats de l’estudi que va concloure al 2019 van indicar unes línies clares a seguir en el camp de la recerca aplicada per tal d‘introduir canvis en les pràctiques professionals, les polítiques d’infància i sobretot en el benestar dels infants i adolescents en acolliment familiar. Es va poder observar que alguns dels factors que tenen una influència en els processos de ruptura i que, per tant, afecten negativament al benestar dels infants són els relatius als canvis que pateixen (de recurs de protecció, d’escola, de referents dels serveis), a la dispersió i manca de relació amb els seus germans biològics, a les complicades relacions amb el pare o la mare biològica, i especialment al sentiment d’incertesa i provisionalitat que els acompanya al llarg de la seva infància i que els provoca una manca de control sobre la seves vides presents i futures. A més, aquells resultats estaven en línia amb investigacions internacionals en l’àmbit dels acolliments familiars. A la llum d’aquells resultats, vam dissenyar l’estudi que es presenta en aquest informe i que precisament pretén centrar-se en el procés de presa de decisions dels equips tècnics sobre què, quan i com dur a terme un acolliment familiar tenint en compte tots aquests factors que van poder ser observats en l’anterior recerca. Teniu a mans, doncs, els principals resultats i conclusions de l’estudi sobre Els processos d’intervenció i presa de decisions en els acolliments familiars a Catalunya: repensar el paper dels i les professionals implicades, encarregat també per l’ICAA, finançat per l’Obra Social “la Caixa” i dut a terme pel Liberi, Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat, de la Universitat de Girona, desenvolupat al llarg del 2020
Estudi encarregat per l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), finançat per l’Obra Social “la Caixa” i dut a terme pel Liberi, Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat, de la Universitat de Girona
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20956
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Acolliment familiar
Foster home care
Serveis socials -- Personal
Human services personnel
Professionals
Professional employees
Acolliment familiar -- Presa de decisions
Foster home care -- Decision making
Title: Recerca sobre els processos d’intervenció i presa de decisions en els acolliments familiars a Catalunya: repensar el paper dels i les professionals implicades: principals resultats i conclusions
Type: info:eu-repo/semantics/report
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors