Item


La incidència de la Llei de Jurisdicció Voluntària en l’àmbit del Dret de Família

Jornades de Dret Català a Tossa (19es: 2016: Tossa de Mar, Catalunya)

La Llei 15/2015, de 2 de juliol, de Jurisdicció Voluntària incideix per una doble via a l’àmbit del Dret de Família. La primera, més immediata i de caire procedimental, s’identifica amb els expedients de jurisdicció voluntària que la mateixa LJV sistematitza per raó de la seva pertinença a aquell àmbit. La relació amb el Dret civil català seria, en general, d’acompanyament. Les normes substantives de Dret català tenen ara, com les estatals, uns referents procedimentals que en faciliten l’aplicació pràctica. Es podria ben dir que la finalitat i l’efecte de la DA 1ª, apart. 3, LJV és justament aquest. Materialment, però, el Dret català no s’ha vist afectat; només se l’encarrila procedimentalment. La segona via, de tipus material, s’executa via modificació del Codi civil espanyol. La reforma més vistent en aquest sentit és, sens dubte, la que afecta a la separació i al divorci, però n’hi ha d’altres. En qualsevol cas, i sigui per la raó que sigui (així, perquè es tracta de matèria reservada a l’Estat; perquè, sense ser ho, el legislador català opta per anar a remolc de la legislació estatal...), a hores d’ara ben bé podria semblar que és des d’aquesta segona perspectiva que el Dret civil català s’ha vist més intensament alterat, òbviament no de manera directa, però sí indirectament. El motiu és la tramitació de distintes esmenes que tenen com a finalitat, precisament, tenir cura d’aquest reajustament del Dret català amb el Dret estatal

Documenta Universitaria

Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Dret Privat Europeu i Comparat
Author: Arnau Raventós, Lídia
Date: 2017 December
Abstract: Jornades de Dret Català a Tossa (19es: 2016: Tossa de Mar, Catalunya)
La Llei 15/2015, de 2 de juliol, de Jurisdicció Voluntària incideix per una doble via a l’àmbit del Dret de Família. La primera, més immediata i de caire procedimental, s’identifica amb els expedients de jurisdicció voluntària que la mateixa LJV sistematitza per raó de la seva pertinença a aquell àmbit. La relació amb el Dret civil català seria, en general, d’acompanyament. Les normes substantives de Dret català tenen ara, com les estatals, uns referents procedimentals que en faciliten l’aplicació pràctica. Es podria ben dir que la finalitat i l’efecte de la DA 1ª, apart. 3, LJV és justament aquest. Materialment, però, el Dret català no s’ha vist afectat; només se l’encarrila procedimentalment. La segona via, de tipus material, s’executa via modificació del Codi civil espanyol. La reforma més vistent en aquest sentit és, sens dubte, la que afecta a la separació i al divorci, però n’hi ha d’altres. En qualsevol cas, i sigui per la raó que sigui (així, perquè es tracta de matèria reservada a l’Estat; perquè, sense ser ho, el legislador català opta per anar a remolc de la legislació estatal...), a hores d’ara ben bé podria semblar que és des d’aquesta segona perspectiva que el Dret civil català s’ha vist més intensament alterat, òbviament no de manera directa, però sí indirectament. El motiu és la tramitació de distintes esmenes que tenen com a finalitat, precisament, tenir cura d’aquest reajustament del Dret català amb el Dret estatal
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21017
Language: cat
Publisher: Documenta Universitaria
Collection: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-84-9984-418-3
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Dret català -- Congressos
Catalan law -- Congresses
Dret civil -- Catalunya -- Congressos
Civil law -- Catalonia -- Congresses
Dret civil -- Legislació -- Catalunya -- Congressos
Catalunya Codi civil -- Congressos
Espanya Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria -- Congressos
Jurisdicció voluntària -- Catalunya -- Congressos
Non-contentious jurisdiction -- Catalonia -- Congresses
Dret de família (Dret català) -- Congressos
Domestic relations (Germanic law) -- Congresses
Title: La incidència de la Llei de Jurisdicció Voluntària en l’àmbit del Dret de Família
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors