Item


Desenvolupament i beneficis per a la salut d’una aplicació mòbil basada en els problemes pediàtrics no urgents

The lack of knowledge and skills in the care of infants in their first years of life often results in frequent paediatric consultations for banal problems and doubts, which are often a result of a low level of health literacy on the part of the parents and carers within the family. Health education and the use of digital tools can help increase this knowledge and clarify doubts in moments of concern. The objective of this study has been to study the effects of a newly-created app for mobile devices based on non-severe paediatric problems to improve the knowledge of parents with regard to the health and care of infants. This study was undertaken in three phases: in first place, a pilot study was conducted on the levels of health literacy in the population of the study area. After this, a new app, “T’ajudem en la cura” (literally “We Help You with Care”), was developed with the participation of a group of experts and parents. Finally, to study the effects of the app, two groups of parents at two primary care centres were compared. One group received standard healthcare whereas the second group additionally used the new app

La manca de coneixements i habilitats en la cura dels infants en els primers anys de vida sovint comporta una elevada assistència a les consultes pediàtriques per problemes banals i dubtes, que sovint es relaciona amb nivells baixos d’alfabetització per a la salut dels pares, mares i cuidadors familiars, és a dir en pocs coneixements i habilitats per a les cures. L’educació per la salut i l’ús d’eines digitals poden servir d’ajuda en l’augment d’aquests coneixements i aclarir dubtes en moments determinats. L’objectiu d’aquest estudi ha estat estudiar els efectes d’una aplicació mòbil de nova creació basada en els problemes pediàtrics no greus per millorar els coneixements dels pares en relació amb la salut i cura dels infants. Aquest estudi es va realitzar amb 3 fases: en primer lloc, es va realitzar un estudi pilot previ dels nivells d’alfabetització per a la salut de la població de l’àmbit d’estudi. Posteriorment, es va realitzar el desenvolupament de l’app de nova creació “T’ajudem en la cura” en el que van participar un grup d’experts i pares i mares. Per últim, per estudiar els efectes de l’app es va comparar dos grups de pares i mares de dos centres d’atenció primària. Un grup va rebre l’educació sanitària habitual i l’altre a més va utilitzar la nova app

Universitat de Girona

Manager: Suñer Soler, Rosa
Ricart, Wifredo
Bertran i Noguer, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Infermeria
Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Perruca Martínez, Cristina
Date: 2022 March 4
Abstract: The lack of knowledge and skills in the care of infants in their first years of life often results in frequent paediatric consultations for banal problems and doubts, which are often a result of a low level of health literacy on the part of the parents and carers within the family. Health education and the use of digital tools can help increase this knowledge and clarify doubts in moments of concern. The objective of this study has been to study the effects of a newly-created app for mobile devices based on non-severe paediatric problems to improve the knowledge of parents with regard to the health and care of infants. This study was undertaken in three phases: in first place, a pilot study was conducted on the levels of health literacy in the population of the study area. After this, a new app, “T’ajudem en la cura” (literally “We Help You with Care”), was developed with the participation of a group of experts and parents. Finally, to study the effects of the app, two groups of parents at two primary care centres were compared. One group received standard healthcare whereas the second group additionally used the new app
La manca de coneixements i habilitats en la cura dels infants en els primers anys de vida sovint comporta una elevada assistència a les consultes pediàtriques per problemes banals i dubtes, que sovint es relaciona amb nivells baixos d’alfabetització per a la salut dels pares, mares i cuidadors familiars, és a dir en pocs coneixements i habilitats per a les cures. L’educació per la salut i l’ús d’eines digitals poden servir d’ajuda en l’augment d’aquests coneixements i aclarir dubtes en moments determinats. L’objectiu d’aquest estudi ha estat estudiar els efectes d’una aplicació mòbil de nova creació basada en els problemes pediàtrics no greus per millorar els coneixements dels pares en relació amb la salut i cura dels infants. Aquest estudi es va realitzar amb 3 fases: en primer lloc, es va realitzar un estudi pilot previ dels nivells d’alfabetització per a la salut de la població de l’àmbit d’estudi. Posteriorment, es va realitzar el desenvolupament de l’app de nova creació “T’ajudem en la cura” en el que van participar un grup d’experts i pares i mares. Per últim, per estudiar els efectes de l’app es va comparar dos grups de pares i mares de dos centres d’atenció primària. Un grup va rebre l’educació sanitària habitual i l’altre a més va utilitzar la nova app
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/674356
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21074
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Pares
Padres
Parents
Infants
Niños
Urgències pediàtriques
Urgencias pediátricas
Paediatric emergencies
Alfabetització per a la salut
Alfabetización para la salud
Health literacy
Educació per a la salut
Educación para la salud
Health education
Salut digital
Salud digital
Digital health
Aplicacions mòbils
Aplicaciones móviles
Mobile apps
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
616 - Patologia. Medicina clínica. Oncologia
Title: Desenvolupament i beneficis per a la salut d’una aplicació mòbil basada en els problemes pediàtrics no urgents
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors