Item


Instal·lació d’un mòdul de cogeneració amb un motor generador a gas natural de 50 kW en un poliesportiu

Aquest projecte es basa en definir i dimensionar els elements necessaris per una planta de cogeneració de 50 kW en el Poliesportiu Municipal de Roses, aquesta planta de cogeneració està connectada a la xarxa, i tota la generació produïda serà aprofitada per l’autoconsum del propi Poliesportiu. L’objectiu d’aquest projecte és que l’ajuntament de Roses vol apostar per aquest tipus d’instal·lació per reduir els costos que l’hi suposa al llarg de l’any la potència que compra a la companyia elèctrica i el consum de gas natural. Per una altra banda, també vol contribuir en certa mesura amb la millora del medi ambient utilitzant aquest tipus d’instal·lació i no els convencionals com podrien ser els cicles combinats, etc.... Per a realització d’aquest projecte s’ha seguit el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Real Decrets que afecten a l’àmbit de generació elèctrica i tèrmica i les normes corresponents.

This project is based on defining and sizing the elements needed for a 50 kW cogeneration plant at the Roses Municipal Sports Center, this cogeneration plant is connected to the network, and all the generation produced will be used for the self-consumption of the sports center itself. . The aim of this project is that the city of Roses wants to bet on this type of installation to reduce the costs incurred throughout the year by the power it buys from the electricity company and consumption. of natural gas. On the other hand, it also wants to contribute to a certain extent with the improvement of the environment using this type of installation and not the conventional ones as they could be the combined cycles, etc .... For realization of this project s’ has followed the Low Voltage Electrotechnical Regulations, Royal Decrees that affect the field of electrical and thermal generation and the corresponding regulations.

Manager: Herraiz Jaramillo, Sergio
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Pérez Saavedra, Javier
Date: 2019 September 1
Abstract: Aquest projecte es basa en definir i dimensionar els elements necessaris per una planta de cogeneració de 50 kW en el Poliesportiu Municipal de Roses, aquesta planta de cogeneració està connectada a la xarxa, i tota la generació produïda serà aprofitada per l’autoconsum del propi Poliesportiu. L’objectiu d’aquest projecte és que l’ajuntament de Roses vol apostar per aquest tipus d’instal·lació per reduir els costos que l’hi suposa al llarg de l’any la potència que compra a la companyia elèctrica i el consum de gas natural. Per una altra banda, també vol contribuir en certa mesura amb la millora del medi ambient utilitzant aquest tipus d’instal·lació i no els convencionals com podrien ser els cicles combinats, etc.... Per a realització d’aquest projecte s’ha seguit el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Real Decrets que afecten a l’àmbit de generació elèctrica i tèrmica i les normes corresponents.
This project is based on defining and sizing the elements needed for a 50 kW cogeneration plant at the Roses Municipal Sports Center, this cogeneration plant is connected to the network, and all the generation produced will be used for the self-consumption of the sports center itself. . The aim of this project is that the city of Roses wants to bet on this type of installation to reduce the costs incurred throughout the year by the power it buys from the electricity company and consumption. of natural gas. On the other hand, it also wants to contribute to a certain extent with the improvement of the environment using this type of installation and not the conventional ones as they could be the combined cycles, etc .... For realization of this project s’ has followed the Low Voltage Electrotechnical Regulations, Royal Decrees that affect the field of electrical and thermal generation and the corresponding regulations.
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21090
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Gasògens
Gas-machines
Poliesportiu
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
Energia - Consum
Energy consumption
Baixa tensió
Low voltage systems
Title: Instal·lació d’un mòdul de cogeneració amb un motor generador a gas natural de 50 kW en un poliesportiu
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors