Item


Habitatge unifamiliar autosuficient

En el present projecte es planteja el desenvolupament de dos tipus d’instal·lacions solars fotovoltaiques amb bateries, que posteriorment seran comparades. La primera instal·lació es basa en una instal·lació solar aïllada amb bateries; i la segona, en una instal·lació solar connectada a la xarxa amb bateries. Aquestes instal·lacions seran desenvolupades en un habitatge ubicat a Salt, un poble que pertany a la província de Girona. Es tracta d’un habitatge unifamiliar, de primera residència. En aquest habitatge es realitzarà el desenvolupament de cada una de les instal·lacions solars fotovoltaiques amb les característiques de l’habitatge en qüestió. Per dur a terme aquest projecte s’han tingut en compte les dades subministrades per l’empresa Endesa a través de la facturació mensual anual i el màxim consum que pugui arribar a tenir l’habitatge en un dia. També s’ha utilitzat el programa PVGIS, per obtenir la irradiació solar de la ubicació de l’habitatge. Finalitzat el desenvolupament de les dues instal·lacions, es realitzà un estudi on es veurà reflectit la inversió inicial de cadascuna de les instal·lacions i el procés d’amortització d’aquestes, per tal de realitzar una comparativa i poder extreure’n conclusions.

The present project envisages the development of two types of solar installations photovoltaics with batteries, which will later be compared. The first installation is it is based on an insulated solar installation with batteries; and the second, in a solar installation connected to the network with batteries. These facilities will be developed in a house located in Salt, a village that belongs to the province of Girona. This is a single-family home, first residence. The development of each of the solar installations will be carried out in this house photovoltaic systems with the characteristics of the house in question. In order to carry out this project, the data provided by the company Endesa through its annual monthly turnover and the maximum consumption that can be reached to have the house in one day. The PVGIS program was also used to obtain the irradiation of the location of the home. After the development of the two facilities, a study was carried out where it will be seen reflected the initial investment of each of the facilities and the amortization process of these, in order to make a comparison and be able to draw conclusions.

Manager: Figueras Coma, Albert
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Boza Felip, Albert
Date: 2020 June 1
Abstract: En el present projecte es planteja el desenvolupament de dos tipus d’instal·lacions solars fotovoltaiques amb bateries, que posteriorment seran comparades. La primera instal·lació es basa en una instal·lació solar aïllada amb bateries; i la segona, en una instal·lació solar connectada a la xarxa amb bateries. Aquestes instal·lacions seran desenvolupades en un habitatge ubicat a Salt, un poble que pertany a la província de Girona. Es tracta d’un habitatge unifamiliar, de primera residència. En aquest habitatge es realitzarà el desenvolupament de cada una de les instal·lacions solars fotovoltaiques amb les característiques de l’habitatge en qüestió. Per dur a terme aquest projecte s’han tingut en compte les dades subministrades per l’empresa Endesa a través de la facturació mensual anual i el màxim consum que pugui arribar a tenir l’habitatge en un dia. També s’ha utilitzat el programa PVGIS, per obtenir la irradiació solar de la ubicació de l’habitatge. Finalitzat el desenvolupament de les dues instal·lacions, es realitzà un estudi on es veurà reflectit la inversió inicial de cadascuna de les instal·lacions i el procés d’amortització d’aquestes, per tal de realitzar una comparativa i poder extreure’n conclusions.
The present project envisages the development of two types of solar installations photovoltaics with batteries, which will later be compared. The first installation is it is based on an insulated solar installation with batteries; and the second, in a solar installation connected to the network with batteries. These facilities will be developed in a house located in Salt, a village that belongs to the province of Girona. This is a single-family home, first residence. The development of each of the solar installations will be carried out in this house photovoltaic systems with the characteristics of the house in question. In order to carry out this project, the data provided by the company Endesa through its annual monthly turnover and the maximum consumption that can be reached to have the house in one day. The PVGIS program was also used to obtain the irradiation of the location of the home. After the development of the two facilities, a study was carried out where it will be seen reflected the initial investment of each of the facilities and the amortization process of these, in order to make a comparison and be able to draw conclusions.
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21091
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Instal·lacions fotovoltaiques
Photovoltaic power systems
Energia - Consum
Energy consumption
Habitatge
Housing
Title: Habitatge unifamiliar autosuficient
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors