Item


Il·luminació interior i exterior d’un hotel

A la Costa Brava Centre, al municipi de Platja d’Aro, es troba ubicat un hotel que requereix d’una modificació lumínica per poder actualitzar i donar valor afegit a les seves instal·lacions actuals. La seva necessitat principal radica en renovar la instal·lació lumínica interior i exterior i domotitzar els dispositius de les habitacions. Es demana un estudi lumínic previ d’una sola habitació, la seva domotització i una proposta lumínica exterior de l’edifici que sigui innovadora. L’objecte d’aquest projecte, consistirà en fer un estudi de l’actual il·luminació d’una habitació estàndard i millorar-ne l’eficiència energètica. Implementar domòtica a l’habitació per a facilitarne el control. S’ha de crear una il·luminació espectacular a l’exterior de l’edifici per diferenciarse de la resta d’hotels del sector. Finalment es farà una instal·lació de leds a la part exterior de l’edifici que permeti diferenciar-se de la resta d’hotels del sector. La part domòtica també es centrarà en l’habitació escollida per a l’estudi. S’aprofitarà algun dispositiu com ara el climatitzador del dormitori i s’adaptarà dins la domotització. La resta de dispositius necessaris es compraran. Per a la compra d’aquests dispositius es farà un estudi per a escollir els que més s’adaptin a la nova instal·lació, on s’inclourà una comparativa entre dispositius de marques diverses de domotització general i una marca especialitzada en productes de domòtica per a hotels, que afegeix funcionalitats específiques dins d’aquest àmbit.

On the Costa Brava Center, in the municipality of Platja d’Aro, there is a hotel that requires of a light modification to be able to update and give added value to its facilities current. Its main need is to renovate the interior and exterior lighting installation and home automation of room devices. A preliminary study of a single room, its home automation and a proposal are required exterior lighting of the building that is innovative. The object of this project will be to make a study of the current lighting of a room standard and improve energy efficiency. Implement home automation in the room to make it easier to control. Spectacular lighting must be created on the outside of the building to differentiate it from other hotels in the area. Finally, there will be an LED installation on the outside of the building to differentiate it of the rest of the hotels in the sector. The home automation system will also focus on the room chosen for the study. It will take advantage of some devices such as the bedroom air conditioner and will fit inside the bedroom home automation. All other necessary devices will be purchased. For the purchase of these devices will be studied to choose the ones that best suit the new installation, where a comparison will be made between devices of various brands of general domotization and one brand specializing in home automation products for hotels, which adds functionality within this area.

Manager: Rustullet Reñe, Miquel
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Cadanet Brujats, Marc
Date: 2020 September 1
Abstract: A la Costa Brava Centre, al municipi de Platja d’Aro, es troba ubicat un hotel que requereix d’una modificació lumínica per poder actualitzar i donar valor afegit a les seves instal·lacions actuals. La seva necessitat principal radica en renovar la instal·lació lumínica interior i exterior i domotitzar els dispositius de les habitacions. Es demana un estudi lumínic previ d’una sola habitació, la seva domotització i una proposta lumínica exterior de l’edifici que sigui innovadora. L’objecte d’aquest projecte, consistirà en fer un estudi de l’actual il·luminació d’una habitació estàndard i millorar-ne l’eficiència energètica. Implementar domòtica a l’habitació per a facilitarne el control. S’ha de crear una il·luminació espectacular a l’exterior de l’edifici per diferenciarse de la resta d’hotels del sector. Finalment es farà una instal·lació de leds a la part exterior de l’edifici que permeti diferenciar-se de la resta d’hotels del sector. La part domòtica també es centrarà en l’habitació escollida per a l’estudi. S’aprofitarà algun dispositiu com ara el climatitzador del dormitori i s’adaptarà dins la domotització. La resta de dispositius necessaris es compraran. Per a la compra d’aquests dispositius es farà un estudi per a escollir els que més s’adaptin a la nova instal·lació, on s’inclourà una comparativa entre dispositius de marques diverses de domotització general i una marca especialitzada en productes de domòtica per a hotels, que afegeix funcionalitats específiques dins d’aquest àmbit.
On the Costa Brava Center, in the municipality of Platja d’Aro, there is a hotel that requires of a light modification to be able to update and give added value to its facilities current. Its main need is to renovate the interior and exterior lighting installation and home automation of room devices. A preliminary study of a single room, its home automation and a proposal are required exterior lighting of the building that is innovative. The object of this project will be to make a study of the current lighting of a room standard and improve energy efficiency. Implement home automation in the room to make it easier to control. Spectacular lighting must be created on the outside of the building to differentiate it from other hotels in the area. Finally, there will be an LED installation on the outside of the building to differentiate it of the rest of the hotels in the sector. The home automation system will also focus on the room chosen for the study. It will take advantage of some devices such as the bedroom air conditioner and will fit inside the bedroom home automation. All other necessary devices will be purchased. For the purchase of these devices will be studied to choose the ones that best suit the new installation, where a comparison will be made between devices of various brands of general domotization and one brand specializing in home automation products for hotels, which adds functionality within this area.
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21096
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Hotels
Enllumenat d’exterior
Exterior lighting
Enllumenat d’interior
Interior lighting
Title: Il·luminació interior i exterior d’un hotel
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors