Item


Automatització d’una pesadora de producte alimentari en línia de producció

El motiu del present projecte és principalment per la raó següent; actualment la majoria les pesadores dinàmiques són complicades de fer anar i donen poca interacció amb els usuaris de manteniment i els maquinistes; un cop instal·lades, el manteniment està molt subjecte a les empreses de servei tècnic. Falten opcions ràpides i efectives a l’hora de faltes de comunicació entre elements de comandaments i avaries elèctriques. El objecte és dissenyar l’automatització d’un sistema de pesatge amb un sistema principal i un altre auxiliar de reforç per poder funcionar igualment en cas de fallada de pantalla HMI i de fallada de comunicació. El sistema de pesatge està dimensionat per classificar els elements pesats dins d’uns rangs de pesos marcats amb les receptes o instruccions indicades pels operaris de producció i rebutjant els materials que no compleixin les condicions, distingint entre pes adequat, pes inferior o pes superior.

The reason for this project is mainly for the following reason; currently most dynamic weighers are difficult to operate and provide little interaction with maintenance users and machinists; once installed, maintenance is very much subject to technical service companies. There is a lack of quick and effective options for failing to communicate between control elements and power outages. The purpose is to design the automation of a weighing system with a main system and another auxiliary reinforcement to be able to work equally in case of HMI display failure and communication failure. The weighing system is designed to classify heavy items within weight ranges marked with recipes or instructions given by production operators and rejecting materials that do not meet the requirements, distinguishing between suitable weight, lower weight or higher weight.

Manager: Puigmal Pairot, Joan
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Hernández Fernández, Francisco
Date: 2020 September 1
Abstract: El motiu del present projecte és principalment per la raó següent; actualment la majoria les pesadores dinàmiques són complicades de fer anar i donen poca interacció amb els usuaris de manteniment i els maquinistes; un cop instal·lades, el manteniment està molt subjecte a les empreses de servei tècnic. Falten opcions ràpides i efectives a l’hora de faltes de comunicació entre elements de comandaments i avaries elèctriques. El objecte és dissenyar l’automatització d’un sistema de pesatge amb un sistema principal i un altre auxiliar de reforç per poder funcionar igualment en cas de fallada de pantalla HMI i de fallada de comunicació. El sistema de pesatge està dimensionat per classificar els elements pesats dins d’uns rangs de pesos marcats amb les receptes o instruccions indicades pels operaris de producció i rebutjant els materials que no compleixin les condicions, distingint entre pes adequat, pes inferior o pes superior.
The reason for this project is mainly for the following reason; currently most dynamic weighers are difficult to operate and provide little interaction with maintenance users and machinists; once installed, maintenance is very much subject to technical service companies. There is a lack of quick and effective options for failing to communicate between control elements and power outages. The purpose is to design the automation of a weighing system with a main system and another auxiliary reinforcement to be able to work equally in case of HMI display failure and communication failure. The weighing system is designed to classify heavy items within weight ranges marked with recipes or instructions given by production operators and rejecting materials that do not meet the requirements, distinguishing between suitable weight, lower weight or higher weight.
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21097
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Balança comercial
Balance of trade
Automatització
Automation
Title: Automatització d’una pesadora de producte alimentari en línia de producció
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors