Item


Desenvolupament d’un mètode de cromatografia de gasos combinat amb espectrometria de masses (GC-MS/MS) per a la determinació de compostos aromàtics presents en els taps de suro

Els haloanisols són compostos aromàtics molt volàtils que es poden trobar presents en el suro, però també en la fusta, les bodegues o l’ambient. La seva presència està relacionada amb el gust o aroma a suro, un defecte comú en el vi i que té un efecte econòmic important. No només els haloanisols influeixen negativament a les propietats sensorials del vi, també s’hi poden trobar compostos com les pirazines, la geosmina, el guaiacol i altres amb descriptors aromàtics com terrosos, fúngics i florits. Tot i que no tots ells presenten una influència similar, són igual d’importants ja que el seu llindar de percepció és bastant baix. En aquest treball es va portar a terme el desenvolupament d’un mètode simple i prou sensible per separar i determinar simultàniament onze compostos 2,4,6-tricloroanisol (TCA), 2,4,6- tetracloroabisol (TeCA), pentacloroanisol (PCA), tribromoanisol (TBA), 2-metoxi-3- isopropilpirazina (IPMP), 2-metoxi-3,5-dimetilpirazina (MDMP) i 2-isobutil-3-metoxipirazina (IBMP); geosmina (GSM), 2-metilisoborneol (2MIB), guaiacol (GUAI) i 1-octen-3-ol dels taps de suro mitjançant la microextracció en fase sòlida (HS-SPME) acoblat a la cromatografia de gasos-espectrometria de masses (GC-MS/MS).

Haloanisols are highly volatile aromatic compounds that can be found in cork. but also in wood, cellars or the environment. Its presence is related to the taste or aroma of cork, a common defect in wine and which has a significant economic effect. No only haloanisoles negatively affect the sensory properties of wine, too they can find compounds such as pyrazines, geosmin, guaiacol and others with descriptors aromatic as earthy, fungal and flowery. Although not all of them have a similar influence, they are just as important as their perceptual threshold is quite low. In this work, the development of a simple and sensitive method was carried out to simultaneously separate and determine eleven compounds 2,4,6-trichloroanisole (TCA), 2,4,6- tetrachloroabisol (TeCA), pentachloroanisole (PCA), tribromomoanisole (TBA), 2-methoxy-3- isopropylpyrazine (IPMP), 2-methoxy-3,5-dimethylpyrazine (MDMP) and 2-isobutyl-3-methoxypyrazine (IBMP); geosmin (GSM), 2-methylisoborneol (2MIB), guaiacol (GUAI) and 1-octen-3-ol from cork by solid phase microextraction (HS-SPME) coupled to chromatography gas-mass spectrometry (GC-MS / MS).

Manager: Francés Ortega, Jesús Manuel
Jové Martín, Patrícia
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Pareras Niell, Anna
Date: 2020 September 1
Abstract: Els haloanisols són compostos aromàtics molt volàtils que es poden trobar presents en el suro, però també en la fusta, les bodegues o l’ambient. La seva presència està relacionada amb el gust o aroma a suro, un defecte comú en el vi i que té un efecte econòmic important. No només els haloanisols influeixen negativament a les propietats sensorials del vi, també s’hi poden trobar compostos com les pirazines, la geosmina, el guaiacol i altres amb descriptors aromàtics com terrosos, fúngics i florits. Tot i que no tots ells presenten una influència similar, són igual d’importants ja que el seu llindar de percepció és bastant baix. En aquest treball es va portar a terme el desenvolupament d’un mètode simple i prou sensible per separar i determinar simultàniament onze compostos 2,4,6-tricloroanisol (TCA), 2,4,6- tetracloroabisol (TeCA), pentacloroanisol (PCA), tribromoanisol (TBA), 2-metoxi-3- isopropilpirazina (IPMP), 2-metoxi-3,5-dimetilpirazina (MDMP) i 2-isobutil-3-metoxipirazina (IBMP); geosmina (GSM), 2-metilisoborneol (2MIB), guaiacol (GUAI) i 1-octen-3-ol dels taps de suro mitjançant la microextracció en fase sòlida (HS-SPME) acoblat a la cromatografia de gasos-espectrometria de masses (GC-MS/MS).
Haloanisols are highly volatile aromatic compounds that can be found in cork. but also in wood, cellars or the environment. Its presence is related to the taste or aroma of cork, a common defect in wine and which has a significant economic effect. No only haloanisoles negatively affect the sensory properties of wine, too they can find compounds such as pyrazines, geosmin, guaiacol and others with descriptors aromatic as earthy, fungal and flowery. Although not all of them have a similar influence, they are just as important as their perceptual threshold is quite low. In this work, the development of a simple and sensitive method was carried out to simultaneously separate and determine eleven compounds 2,4,6-trichloroanisole (TCA), 2,4,6- tetrachloroabisol (TeCA), pentachloroanisole (PCA), tribromomoanisole (TBA), 2-methoxy-3- isopropylpyrazine (IPMP), 2-methoxy-3,5-dimethylpyrazine (MDMP) and 2-isobutyl-3-methoxypyrazine (IBMP); geosmin (GSM), 2-methylisoborneol (2MIB), guaiacol (GUAI) and 1-octen-3-ol from cork by solid phase microextraction (HS-SPME) coupled to chromatography gas-mass spectrometry (GC-MS / MS).
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21104
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Taps de suro
Compostos aromàtics
haloanisols
Pirazines
Guaiacol
Geosmina
Microextracció en fase sòlida de l’espai de cap (HS-SPME)
Title: Desenvolupament d’un mètode de cromatografia de gasos combinat amb espectrometria de masses (GC-MS/MS) per a la determinació de compostos aromàtics presents en els taps de suro
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors