Item


Activitat antimicrobiana de soques de Pantoea spp. enfront bacteris i fongs fitopatògens d’importància econòmica

Des de l’inici de l’agricultura en el període prehistòric del Neolític, els agricultors han hagut de combatre any rere any contra organismes nocius que produïen grans pèrdues econòmiques als conreus. Aquestes pèrdues tenen tendència a augmentar degut a la globalització i al canvi en les condicions climàtiques que faciliten l’aparició de malalties emergents i la seva ràpida dispersió. Algunes de les malalties més destacades són produïdes per bacteris fitopatògens com Erwinia amylovora causant de la malaltia del foc bacterià en plantes de la família de les Rosàcies com el perer, Pseudomonas syringae pv actinidiae causant de la bacteriosi del kiwi, Pseudomonas syringae pv. tomato agent causal de la taca bacteriana del tomàquet i, Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria per causar danys greus en cultius hortícoles i fruiters. Cal remarcar que els conreus també estan afectats per fongs que causen greus malalties. Per exemple Fusarium oxysporum i Fusarium avenaceum, són fongs que inclouen diferents patovars que poden provocar pèrdues econòmiques molt importants en alguns cultius com tomatera, meló, síndria o albergínia. Botrytis cinerea que causa la podridura gris en plantes com la vinya o les maduixeres i finalment Penicillium expansum causant de la podridura blava, malaltia més comuna i destructiva que afecta les pomes i peres en postcollita.

Since the beginning of agriculture in the prehistoric Neolithic period, farmers have had to fight year after year against harmful organisms that produced great losses economic to crops. These losses tend to increase due to the globalization and changes in climatic conditions that facilitate the emergence of diseases emerging and their rapid dispersal. Some of the most prominent diseases are caused by phytopathogenic bacteria such as Erwinia amylovora causing bacterial fire disease in plants of the Rosacea-like pear, Pseudomonas syringae pv actinidiae causing bacteriosis of the kiwi, Pseudomonas syringae pv. causative agent of bacterial spot of tomato i, Xanthomonas axonopodis pv. vesication to cause severe damage to horticultural crops and fruit trees. It should be noted that crops are also affected by fungi that cause severe diseases. For example Fusarium oxysporum and Fusarium avenaceum, are fungi that they include different patovars that can cause very important economic losses in some crops such as tomato, melon, watermelon or eggplant. Botrytis cinerea that causes the gray rot on plants such as vines or strawberries and finally Penicillium expansum causing blue rot, the most common and destructive disease affecting apples and pears in postharvest

Manager: Bonaterra i Carreras, Anna
Badosa Romañó, Esther
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Manzano Amir, Eric
Date: 2021 June 1
Abstract: Des de l’inici de l’agricultura en el període prehistòric del Neolític, els agricultors han hagut de combatre any rere any contra organismes nocius que produïen grans pèrdues econòmiques als conreus. Aquestes pèrdues tenen tendència a augmentar degut a la globalització i al canvi en les condicions climàtiques que faciliten l’aparició de malalties emergents i la seva ràpida dispersió. Algunes de les malalties més destacades són produïdes per bacteris fitopatògens com Erwinia amylovora causant de la malaltia del foc bacterià en plantes de la família de les Rosàcies com el perer, Pseudomonas syringae pv actinidiae causant de la bacteriosi del kiwi, Pseudomonas syringae pv. tomato agent causal de la taca bacteriana del tomàquet i, Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria per causar danys greus en cultius hortícoles i fruiters. Cal remarcar que els conreus també estan afectats per fongs que causen greus malalties. Per exemple Fusarium oxysporum i Fusarium avenaceum, són fongs que inclouen diferents patovars que poden provocar pèrdues econòmiques molt importants en alguns cultius com tomatera, meló, síndria o albergínia. Botrytis cinerea que causa la podridura gris en plantes com la vinya o les maduixeres i finalment Penicillium expansum causant de la podridura blava, malaltia més comuna i destructiva que afecta les pomes i peres en postcollita.
Since the beginning of agriculture in the prehistoric Neolithic period, farmers have had to fight year after year against harmful organisms that produced great losses economic to crops. These losses tend to increase due to the globalization and changes in climatic conditions that facilitate the emergence of diseases emerging and their rapid dispersal. Some of the most prominent diseases are caused by phytopathogenic bacteria such as Erwinia amylovora causing bacterial fire disease in plants of the Rosacea-like pear, Pseudomonas syringae pv actinidiae causing bacteriosis of the kiwi, Pseudomonas syringae pv. causative agent of bacterial spot of tomato i, Xanthomonas axonopodis pv. vesication to cause severe damage to horticultural crops and fruit trees. It should be noted that crops are also affected by fungi that cause severe diseases. For example Fusarium oxysporum and Fusarium avenaceum, are fungi that they include different patovars that can cause very important economic losses in some crops such as tomato, melon, watermelon or eggplant. Botrytis cinerea that causes the gray rot on plants such as vines or strawberries and finally Penicillium expansum causing blue rot, the most common and destructive disease affecting apples and pears in postharvest
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21109
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Fongs fitopatògens
Fungi, Phytopathogenic
Pesticides - Environmental aspects
Plaguicides - Aspectes ambientals
Plagues - Control biològic
Plant genetic engineering
Title: Activitat antimicrobiana de soques de Pantoea spp. enfront bacteris i fongs fitopatògens d’importància econòmica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors