Item


Desenvolupament d’una eina de simulació de vidres aïllants

L’ús de vidres de cambra de geometria plana, corbada o de forma lliure (free-form) ha esdevingut una pràctica comuna per a tractaments en molts projectes de construcció. Existeixen mètodes de càlcul senzills i procediments simplificats per dissenyar panells plans, però no per panells amb formes corbades. Així que el seu anàlisi cal fer-lo amb mètodes d’anàlisi avançats, com per exemple l’anàlisi per elements finits amb ANSYS. Aquest sistema és molt costós a nivell de temps i complexitat. A l’empresa BELLAPART, situada a la Garrotxa, especialista en dissenyar i construir estructures d’acer i vidre innovadores s’ha buscat de crear una nova eina parametritzable per reduir el temps de càlcul de càrregues climàtiques en unitats planes o corbades de vidre aïllant.

The use of flat, curved or free-form chamber glass has has become a common practice for treatments in many construction projects. There are simple calculation methods and simplified procedures for designing panels flat, but not by panels with curved shapes. So your analysis needs to be done with advanced analysis methods, such as finite element analysis with ANSYS. This system is very expensive in terms of time and complexity. At the BELLAPART company, located in La Garrotxa, a specialist in design and construction Innovative steel and glass structures have sought to create a new tool parameterizable to reduce the calculation time of climatic loads in flat units or curved insulating glass.

Manager: Turon Travesa, Albert
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Colldecarrera Sunyer, Tomàs
Date: 2019 June 1
Abstract: L’ús de vidres de cambra de geometria plana, corbada o de forma lliure (free-form) ha esdevingut una pràctica comuna per a tractaments en molts projectes de construcció. Existeixen mètodes de càlcul senzills i procediments simplificats per dissenyar panells plans, però no per panells amb formes corbades. Així que el seu anàlisi cal fer-lo amb mètodes d’anàlisi avançats, com per exemple l’anàlisi per elements finits amb ANSYS. Aquest sistema és molt costós a nivell de temps i complexitat. A l’empresa BELLAPART, situada a la Garrotxa, especialista en dissenyar i construir estructures d’acer i vidre innovadores s’ha buscat de crear una nova eina parametritzable per reduir el temps de càlcul de càrregues climàtiques en unitats planes o corbades de vidre aïllant.
The use of flat, curved or free-form chamber glass has has become a common practice for treatments in many construction projects. There are simple calculation methods and simplified procedures for designing panels flat, but not by panels with curved shapes. So your analysis needs to be done with advanced analysis methods, such as finite element analysis with ANSYS. This system is very expensive in terms of time and complexity. At the BELLAPART company, located in La Garrotxa, a specialist in design and construction Innovative steel and glass structures have sought to create a new tool parameterizable to reduce the calculation time of climatic loads in flat units or curved insulating glass.
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21121
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Aïlladors
Insulating materials
Vidre - Fabricació
Glass manufacture
Construcció - Equip i accessoris
Building - Equipment and supplies
Title: Desenvolupament d’una eina de simulació de vidres aïllants
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors