Item


Estudi per determinar la quantitat de reforç de fibra contínua en peces per extrusió de filament

L’objectiu principal del projecte és elaborar mapes de procés que relacionin la quantitat reforç de fibra que és necessari en funció dels requeriments mecànics al que estan sol·licitats els components que s’imprimeixen amb la tecnologia de FDM amb fibra contínua. Prèviament, cal estudiar el principi de funcionament d’aquesta tecnologia, fent una caracterització dimensional de diferents components, i una caracterització mecànica del material base sobre el qual s’imprimeix el reforç. Per tal de realitzar el treball, es duran a terme les següents tasques: - Experiments preliminars amb material base, Nylon (PA), per tal de conèixer la tecnologia i l’efecte dels paràmetres de procés en el resultat final de la peça. En aquesta fase inicial també es caracteritzarà aquest material base que s’utilitzarà. - Impressió de provetes estandarditzades amb diferents estratègies i graus de reforçament amb fibra contínua i caracterització de les propietats mecàniques. - Anàlisi dels resultats obtinguts en l’experimentació preliminar i durant els assajos de les propietats mecàniques de les provetes. - Extreure les conclusions dels resultats analitzats

The main goal of the project is to develop process maps that relate to the amount of fiber reinforcement that is needed depending on the mechanical requirements to which components that are printed with FDM technology with fiber are required keep on. Beforehand, it is necessary to study the principle of operation of this technology, making one dimensional characterization of different components, and a mechanical characterization of the base material on which the reinforcement is printed. In order to carry out the work, the following tasks will be carried out: - Preliminary experiments with base material, Nylon (PA), in order to know the technology and the effect of process parameters on the final result of the part. In this initial phase will also characterize the base material to be used. - Printing of standardized test tubes with different strategies and degrees of continuous fiber reinforcement and characterization of mechanical properties. - Analysis of the results obtained in the preliminary experiment and during the tests of the mechanical properties of the test tubes. - Draw conclusions from the results analyzed

Manager: Ferrer Real, Inés
Blanco Villaverde, Norbert
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: González Avellí, Ferran
Date: 2019 June 1
Abstract: L’objectiu principal del projecte és elaborar mapes de procés que relacionin la quantitat reforç de fibra que és necessari en funció dels requeriments mecànics al que estan sol·licitats els components que s’imprimeixen amb la tecnologia de FDM amb fibra contínua. Prèviament, cal estudiar el principi de funcionament d’aquesta tecnologia, fent una caracterització dimensional de diferents components, i una caracterització mecànica del material base sobre el qual s’imprimeix el reforç. Per tal de realitzar el treball, es duran a terme les següents tasques: - Experiments preliminars amb material base, Nylon (PA), per tal de conèixer la tecnologia i l’efecte dels paràmetres de procés en el resultat final de la peça. En aquesta fase inicial també es caracteritzarà aquest material base que s’utilitzarà. - Impressió de provetes estandarditzades amb diferents estratègies i graus de reforçament amb fibra contínua i caracterització de les propietats mecàniques. - Anàlisi dels resultats obtinguts en l’experimentació preliminar i durant els assajos de les propietats mecàniques de les provetes. - Extreure les conclusions dels resultats analitzats
The main goal of the project is to develop process maps that relate to the amount of fiber reinforcement that is needed depending on the mechanical requirements to which components that are printed with FDM technology with fiber are required keep on. Beforehand, it is necessary to study the principle of operation of this technology, making one dimensional characterization of different components, and a mechanical characterization of the base material on which the reinforcement is printed. In order to carry out the work, the following tasks will be carried out: - Preliminary experiments with base material, Nylon (PA), in order to know the technology and the effect of process parameters on the final result of the part. In this initial phase will also characterize the base material to be used. - Printing of standardized test tubes with different strategies and degrees of continuous fiber reinforcement and characterization of mechanical properties. - Analysis of the results obtained in the preliminary experiment and during the tests of the mechanical properties of the test tubes. - Draw conclusions from the results analyzed
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21123
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Niló
Nylon
Fibra contínua
Poliamides
Polyamides
Title: Estudi per determinar la quantitat de reforç de fibra contínua en peces per extrusió de filament
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors