Item


Optimització d’una línia multiproducte

La planta de Girona de l’empresa Momar dedicada a la fabricació de marroquineria han encarregat la redacció del present projecte: “Optimització d’una línia multi-producte”. Degut al Covid-19 i a la situació de confinament que es va viure globalment durant l’any 2020, la planta va haver de tancar durant un període de 2 mesos. Davant la davallada en la producció i amb la finalitat de mantenir la quantitat de feina dels seus treballadors, es va decidir crear una nova secció a la planta dedicada a la producció de components interns previs al muntatge, que es fabricaven anteriorment a través d’un proveïdor extern. Durant aquest període inicial s’ha observat una mala organització dins la línia, els treballadors es troben sovint a les estacions de treball, per el que suposa una gran quantitat de temps de malbaratament. Així mateix, s’ha detectat un baix rendiment de la línia (del 72,90% de mitjana) de forma que estan apareixent dèficits en la producció, ja que està impactant negativament a l’eficàcia de la planta

The Girona plant of the Momar company dedicated to the manufacture of leather goods has in charge of writing this project: "Optimization of a multi-product line". Due to Covid-19 and the global confinement situation in 2020, the plant had to close for a period of 2 months. Faced with the decline in production and in order to maintain the workload of its workers, it was decided to create a new section in the plant dedicated to the production of internal components prior to assembly, previously manufactured through an external supplier. During this initial period, there has been a poor organization within the line, the workers They are often found on workstations, which means a lot of time waste. There was also a low line performance (72.90% on average) so that production deficits are appearing as it is negatively impacting a the effectiveness of the plant

Manager: De Castro Vila, Rodolfo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Leal Bermejo, Tània
Date: 2021 June 1
Abstract: La planta de Girona de l’empresa Momar dedicada a la fabricació de marroquineria han encarregat la redacció del present projecte: “Optimització d’una línia multi-producte”. Degut al Covid-19 i a la situació de confinament que es va viure globalment durant l’any 2020, la planta va haver de tancar durant un període de 2 mesos. Davant la davallada en la producció i amb la finalitat de mantenir la quantitat de feina dels seus treballadors, es va decidir crear una nova secció a la planta dedicada a la producció de components interns previs al muntatge, que es fabricaven anteriorment a través d’un proveïdor extern. Durant aquest període inicial s’ha observat una mala organització dins la línia, els treballadors es troben sovint a les estacions de treball, per el que suposa una gran quantitat de temps de malbaratament. Així mateix, s’ha detectat un baix rendiment de la línia (del 72,90% de mitjana) de forma que estan apareixent dèficits en la producció, ja que està impactant negativament a l’eficàcia de la planta
The Girona plant of the Momar company dedicated to the manufacture of leather goods has in charge of writing this project: "Optimization of a multi-product line". Due to Covid-19 and the global confinement situation in 2020, the plant had to close for a period of 2 months. Faced with the decline in production and in order to maintain the workload of its workers, it was decided to create a new section in the plant dedicated to the production of internal components prior to assembly, previously manufactured through an external supplier. During this initial period, there has been a poor organization within the line, the workers They are often found on workstations, which means a lot of time waste. There was also a low line performance (72.90% on average) so that production deficits are appearing as it is negatively impacting a the effectiveness of the plant
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21124
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Lean manufacturing
Automatització
Automation
Costos de producció
Cost, Industrial
Title: Optimització d’una línia multiproducte
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors