Item


Xarxa de desfibril·ladors externs automàtics de Girona: estudi i millora de la cobertura i optimització de la gestió

Els desfibril·ladors externs automàtics (DEA) s’han convertit en dispositius d’instal·lació obligatòria en determinats punts de les ciutats ja que el seu ús pot ajudar a salvar vides en el cas d’aturades cardiorespiratòries. Moltes ciutats, a més de les ubicacions fixades per llei, han instal·lat DEA en altres punts per oferir un millor nivell de cardioprotecció als seus habitants. Determinar el nombre i les ubicacions dels DEA no és un problema fàcil de tractar i en moltes ocasions la distribució seguida pot no ser la més òptima. Girona va ser una de les primeres ciutats en instal·lar DEA convertint-se en un referent en temes de cardioprotecció. En aquest treball final de grau s’ha analitzat la distribució de DEA de la ciutat de Girona per identificar les seves mancances i proposar millores. Per assolir aquest objectiu s’ha realitzat un treball dividit en les cinc fases que es presenten a continuació

Automatic External Defibrillators (AEDs) have become installation devices mandatory in certain parts of the city as its use can help save lives in the case cardiopulmonary arrest. Many cities, in addition to the locations set by law, have installed DEA at other points to offer a better level of cardioprotection to its inhabitants. Determine the number and locations of DEAs is not an easy problem to deal with and in many cases distribution then it may not be the best. Girona was one of the first cities to install DEA, becoming a benchmark in terms of issues of cardioprotection. In this final degree project, the distribution of DEA in the city of Girona to identify its shortcomings and propose improvements. This goal has been achieved a work divided into the five phases presented below

Manager: Daunis-i-Estadella, Pepus
Calm i Puig, Remei
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Soler Boada, Júlia
Date: 2019 June 1
Abstract: Els desfibril·ladors externs automàtics (DEA) s’han convertit en dispositius d’instal·lació obligatòria en determinats punts de les ciutats ja que el seu ús pot ajudar a salvar vides en el cas d’aturades cardiorespiratòries. Moltes ciutats, a més de les ubicacions fixades per llei, han instal·lat DEA en altres punts per oferir un millor nivell de cardioprotecció als seus habitants. Determinar el nombre i les ubicacions dels DEA no és un problema fàcil de tractar i en moltes ocasions la distribució seguida pot no ser la més òptima. Girona va ser una de les primeres ciutats en instal·lar DEA convertint-se en un referent en temes de cardioprotecció. En aquest treball final de grau s’ha analitzat la distribució de DEA de la ciutat de Girona per identificar les seves mancances i proposar millores. Per assolir aquest objectiu s’ha realitzat un treball dividit en les cinc fases que es presenten a continuació
Automatic External Defibrillators (AEDs) have become installation devices mandatory in certain parts of the city as its use can help save lives in the case cardiopulmonary arrest. Many cities, in addition to the locations set by law, have installed DEA at other points to offer a better level of cardioprotection to its inhabitants. Determine the number and locations of DEAs is not an easy problem to deal with and in many cases distribution then it may not be the best. Girona was one of the first cities to install DEA, becoming a benchmark in terms of issues of cardioprotection. In this final degree project, the distribution of DEA in the city of Girona to identify its shortcomings and propose improvements. This goal has been achieved a work divided into the five phases presented below
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21127
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Desfibril·ladors
Defibrillators
Desfibril·ladors externs automàtics
Girona
Title: Xarxa de desfibril·ladors externs automàtics de Girona: estudi i millora de la cobertura i optimització de la gestió
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors