Item


Instal·lació de recàrrega de vehicles elèctrics i de bateries per poder limitar la potència elèctrica contractada d’un bloc de pisos

L’objectiu d’aquest treball/projecte de final de grau és: D’una banda, treballar la ITC BT 52 del reglament de baixa tensió, instal·lacions amb finalitats especials: Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. És a dir, desgranar tota la informació d’aquesta instrucció i els seus derivats (VE, recàrrega del VE, esquemes d’instal·lació, bateries etc.). D’altra banda, redactar un projecte, en aquests cas elèctric tot i no estar-hi especialitzat, amb totes les seves parts necessàries. Abans de començar el projecte es va plantejar una sèrie de possibilitats al voltant de les quals s’ha fet la recerca i redacció d’aquest: Creació d’un edifici fictici amb unes característiques fictícies sobre el qual es basarà tot el projecte, electrificació adequada per l’habitatge amb la infraestructura de recàrrega, necessitat o no de la instal·lació d’un transformador d’acord amb el RD 1955/2000 i viabilitat en la instal·lació de bateries externes per intentar reduir el valor de la potència contractada

The aim of this final degree project / project is: On the one hand, to work on the ITC BT 52 of the low voltage regulation, special purpose facilities: Recharging infrastructure of electric vehicles. That is, you will find all the information in this instruction and its instructions derivatives (VE, VE recharging, installation diagrams, batteries, etc.). On the other hand, writing a project, in this case electrical, although not specialized, with all its parts necessary. Before starting the project, a series of possibilities were considered around which it has been researched and written: Creation of a fictitious building with some characteristics on which the whole project will be based, adequate electrification for the home with the charging infrastructure, whether or not a transformer is installed in accordance with RD 1955/2000 and feasibility in the installation of external batteries to try to reduce the value of the contracted power

Manager: Comas Baron, Jordi
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Valero i Cateura, Marc
Date: 2019 June 1
Abstract: L’objectiu d’aquest treball/projecte de final de grau és: D’una banda, treballar la ITC BT 52 del reglament de baixa tensió, instal·lacions amb finalitats especials: Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. És a dir, desgranar tota la informació d’aquesta instrucció i els seus derivats (VE, recàrrega del VE, esquemes d’instal·lació, bateries etc.). D’altra banda, redactar un projecte, en aquests cas elèctric tot i no estar-hi especialitzat, amb totes les seves parts necessàries. Abans de començar el projecte es va plantejar una sèrie de possibilitats al voltant de les quals s’ha fet la recerca i redacció d’aquest: Creació d’un edifici fictici amb unes característiques fictícies sobre el qual es basarà tot el projecte, electrificació adequada per l’habitatge amb la infraestructura de recàrrega, necessitat o no de la instal·lació d’un transformador d’acord amb el RD 1955/2000 i viabilitat en la instal·lació de bateries externes per intentar reduir el valor de la potència contractada
The aim of this final degree project / project is: On the one hand, to work on the ITC BT 52 of the low voltage regulation, special purpose facilities: Recharging infrastructure of electric vehicles. That is, you will find all the information in this instruction and its instructions derivatives (VE, VE recharging, installation diagrams, batteries, etc.). On the other hand, writing a project, in this case electrical, although not specialized, with all its parts necessary. Before starting the project, a series of possibilities were considered around which it has been researched and written: Creation of a fictitious building with some characteristics on which the whole project will be based, adequate electrification for the home with the charging infrastructure, whether or not a transformer is installed in accordance with RD 1955/2000 and feasibility in the installation of external batteries to try to reduce the value of the contracted power
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21128
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Vehicles elèctrics
Electric vehicles
Automòbils - bateries
Automobiles - Batteries
Bateries elèctriques
Electric batteries
Estacions de càrrega (Vehicles elèctrics)
Battery charging stations (Electric vehicles)
Title: Instal·lació de recàrrega de vehicles elèctrics i de bateries per poder limitar la potència elèctrica contractada d’un bloc de pisos
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors