Item


Implementació i anàlisi comparativa de la introducció de diferents simplificacions en mètodes de càlcul de fletxes de formigó armat

Els desplaçaments verticals, o fletxes, en elements de formigó armat a flexió són sovint la causa d’un mal funcionament de l’estructura i poden provocar diverses patologies i problemes de funcionament d’equipament i maquinària o de confort per als usuaris. Malgrat que les guies de disseny incorporen metodologies simplificades, la comprovació del compliment en la limitació de les fletxes té una certa complexitat a causa de la quantitat de paràmetres que hi intervenen. La secció composta, la fissuració del formigó i les deformacions de fluència i retracció són els principals aspectes que particularitzen les deformacions en estructures de formigó

Vertical displacements, or arrows, in flexural reinforced concrete elements are often the due to a malfunction of the structure and can cause various pathologies and problems operation of equipment and machinery or comfort for users. Although the design guides incorporate simplified methodologies, the verification of the compliance in the limitation of the arrows has a certain complexity due to the amount of parameters involved. The composite section, the cracking of the concrete and the deformations of creep and shrinkage are the main aspects that characterize the deformations in concrete structures

Manager: Torres Llinàs, Lluís
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Balló Colomer, Eudald
Date: 2019 September 1
Abstract: Els desplaçaments verticals, o fletxes, en elements de formigó armat a flexió són sovint la causa d’un mal funcionament de l’estructura i poden provocar diverses patologies i problemes de funcionament d’equipament i maquinària o de confort per als usuaris. Malgrat que les guies de disseny incorporen metodologies simplificades, la comprovació del compliment en la limitació de les fletxes té una certa complexitat a causa de la quantitat de paràmetres que hi intervenen. La secció composta, la fissuració del formigó i les deformacions de fluència i retracció són els principals aspectes que particularitzen les deformacions en estructures de formigó
Vertical displacements, or arrows, in flexural reinforced concrete elements are often the due to a malfunction of the structure and can cause various pathologies and problems operation of equipment and machinery or comfort for users. Although the design guides incorporate simplified methodologies, the verification of the compliance in the limitation of the arrows has a certain complexity due to the amount of parameters involved. The composite section, the cracking of the concrete and the deformations of creep and shrinkage are the main aspects that characterize the deformations in concrete structures
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21133
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Formigó armat
Construcció en formigó armat
Reinforced concrete construction
Reinforced concrete
Formigó - Defectes
Concrete - Defects
Title: Implementació i anàlisi comparativa de la introducció de diferents simplificacions en mètodes de càlcul de fletxes de formigó armat
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors