Item


Dimensionament i estudi tècnic d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics amb energia d’origen fotovoltaic

El vehicle elèctric ha anat guanyant terreny en els últims temps fins arribar a l’actualitat on podem trobar exemples de legislació com la aprovada a les Balears (“Llei de canvi climàtic i transició energètica”) que limita la utilització de vehicle diesel pel 2025, o el paquet de mesures energètiques parcialment aprovat per la Unió Europea el passat 24 de desembre de 2018 “clean energy for all europeans” que en el seu apartat d’eficiència energètica en l’edificació (directiva 2018/844/EU) promou la instal·lació de punts de recàrrega per vehicles elèctrics. Donat aquest context, el present projecte centrarà el seu objectiu en la implementació de punts de recàrrega, però que de forma total o parcial la seva energia tingui un origen renovable i específicament fotovoltaic. L’objectiu del projecte serà la avaluació de la interacció entre la instal·lació fotovoltaica i la pròpia instal·lació del punt de recàrrega que poden estar connectades a xarxa mitjançant els peatges i impostos requerits

The electric vehicle has been gaining ground in recent times until today where we can find examples of legislation such as the one approved in the Balearic Islands ("Law on climate change and energy transition") that limits the use of diesel vehicles for 2025, or the package of energy measures partially approved by the European Union on December 24, 2018 "clean energy for all Europeans" which in its section on energy efficiency in buildings (Directive 2018/844 / EU) promotes the installation Charging points for electric vehicles. Given this context, the present project will focus on the implementation of recharging points, but that in whole or in part its energy has a renewable origin and specifically photovoltaic. The aim of the project will be to evaluate the interaction between the photovoltaic installation and the installation of the recharging point itself, which may be connected to the grid by means of the required tolls and taxes.

Manager: Deltell Carbonell, Alexandre
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Viella Andreu, Pau
Date: 2019 September 1
Abstract: El vehicle elèctric ha anat guanyant terreny en els últims temps fins arribar a l’actualitat on podem trobar exemples de legislació com la aprovada a les Balears (“Llei de canvi climàtic i transició energètica”) que limita la utilització de vehicle diesel pel 2025, o el paquet de mesures energètiques parcialment aprovat per la Unió Europea el passat 24 de desembre de 2018 “clean energy for all europeans” que en el seu apartat d’eficiència energètica en l’edificació (directiva 2018/844/EU) promou la instal·lació de punts de recàrrega per vehicles elèctrics. Donat aquest context, el present projecte centrarà el seu objectiu en la implementació de punts de recàrrega, però que de forma total o parcial la seva energia tingui un origen renovable i específicament fotovoltaic. L’objectiu del projecte serà la avaluació de la interacció entre la instal·lació fotovoltaica i la pròpia instal·lació del punt de recàrrega que poden estar connectades a xarxa mitjançant els peatges i impostos requerits
The electric vehicle has been gaining ground in recent times until today where we can find examples of legislation such as the one approved in the Balearic Islands ("Law on climate change and energy transition") that limits the use of diesel vehicles for 2025, or the package of energy measures partially approved by the European Union on December 24, 2018 "clean energy for all Europeans" which in its section on energy efficiency in buildings (Directive 2018/844 / EU) promotes the installation Charging points for electric vehicles. Given this context, the present project will focus on the implementation of recharging points, but that in whole or in part its energy has a renewable origin and specifically photovoltaic. The aim of the project will be to evaluate the interaction between the photovoltaic installation and the installation of the recharging point itself, which may be connected to the grid by means of the required tolls and taxes.
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21145
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Instal·lacions fotovoltaiques
Photovoltaic power systems
Estacions de càrrega (Vehicles elèctrics)
Battery charging stations (Electric vehicles)
Title: Dimensionament i estudi tècnic d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics amb energia d’origen fotovoltaic
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors