Item


Desenvolupament d’un prototip d’ancoratge polimèric per el reforç d’elements de formigó amb materials compostos

Actualment, per la construcció de grans estructures com podrien ser edificis, ponts o naus es fa servir el formigó armat com a material principal. Les estructures de formigó armat suporten tant la seva pròpia estructura, com agents externs tals com càrregues permanents, de manteniment, neu, o vent i poden provocar una necessitat de reforç estructural. El reforç més comú és el material compost amb fibra de contínua (FRP), per tal d’ajudar a l’estructura amb les seves elevades prestacions mecàniques. La tècnica de reforç més utilitzada amb FRP és l’EBR, que consisteix en enganxar la làmina de FRP a la cara traccionada de l’element amb un adhesiu. Aquest adhesiu, habitualment, és l’anomenat resina epoxi. Aquesta adherència pateix de falles prematures per desenganxament del laminat del substrat de formigó. Per tal d’intentar solucionar aquesta problemàtica es proposa l’ús d’ancoratges entre l’FRP i el formigó. Els ancoratges s’encarregaran de fer la funció de subjecció per tal d’evitar que el FRP es desenganxi prematurament del formigó. En l’actualitat hi ha una varietat de codis, normes i procediments de disseny racionals, estandarditzats i confiables que en garanteixen el disseny òptim per tal d’aguantar més càrrega. Fins al moment, els ancoratges metàl·lics són els que s’han començat a implementar, no obstant, aquests presenten certs problemes com pot ser la corrosió o la conductivitat elèctrica. És per això que cal investigar l’ús de materials més lleugers i resistents a agents externs. En aquest sentit, una solució òptima seria l’ús de plàstics a partir de la fabricació additiva, la qual pot aportar gran flexibilitat en la realització de dissenys, diferents mètodes de fabricació i gran varietat de materials que permetrien la possibilitat de substituir els materials actuals

Currently, for the construction of large structures such as buildings, bridges or ships reinforced concrete is used as the main material. Reinforced concrete structures support both its own structure and external agents such as permanent loads, maintenance, snow, or wind and may cause a need for structural reinforcement. The most common reinforcement is the material composed of continuous fiber (FRP), in order to help the structure with its high mechanical performance. The most commonly used FRP reinforcement technique is EBR, which consists of glue the FRP sheet to the drawn side of the item with glue. This sticker, usually called epoxy resin. This adhesion suffers from premature failures by detachment of the laminate from the concrete substrate. In order to try to fix this The use of anchors between FRP and concrete is proposed. Anchors will be in charge to perform the fastening function in order to prevent the FRP from coming off the concrete prematurely. There are currently a variety of rational design codes, rules, and procedures, standardized and reliable that guarantee its optimal design in order to withstand more load. So far, the metal anchors are the ones that have started to be implemented, however, these present certain problems such as corrosion or electrical conductivity. That is why that the use of lighter materials and resistant to external agents should be investigated. In this sense, one optimal solution would be the use of plastics from additive manufacturing, which can provide great flexibility in the realization of designs, different methods of manufacture and wide variety of materials which would allow the possibility of replacing current materials.

Manager: Ferrer Real, Inés
Barris Peña, Cristina
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Pérez Barnés, Guillermo
Date: 2021 September 1
Abstract: Actualment, per la construcció de grans estructures com podrien ser edificis, ponts o naus es fa servir el formigó armat com a material principal. Les estructures de formigó armat suporten tant la seva pròpia estructura, com agents externs tals com càrregues permanents, de manteniment, neu, o vent i poden provocar una necessitat de reforç estructural. El reforç més comú és el material compost amb fibra de contínua (FRP), per tal d’ajudar a l’estructura amb les seves elevades prestacions mecàniques. La tècnica de reforç més utilitzada amb FRP és l’EBR, que consisteix en enganxar la làmina de FRP a la cara traccionada de l’element amb un adhesiu. Aquest adhesiu, habitualment, és l’anomenat resina epoxi. Aquesta adherència pateix de falles prematures per desenganxament del laminat del substrat de formigó. Per tal d’intentar solucionar aquesta problemàtica es proposa l’ús d’ancoratges entre l’FRP i el formigó. Els ancoratges s’encarregaran de fer la funció de subjecció per tal d’evitar que el FRP es desenganxi prematurament del formigó. En l’actualitat hi ha una varietat de codis, normes i procediments de disseny racionals, estandarditzats i confiables que en garanteixen el disseny òptim per tal d’aguantar més càrrega. Fins al moment, els ancoratges metàl·lics són els que s’han començat a implementar, no obstant, aquests presenten certs problemes com pot ser la corrosió o la conductivitat elèctrica. És per això que cal investigar l’ús de materials més lleugers i resistents a agents externs. En aquest sentit, una solució òptima seria l’ús de plàstics a partir de la fabricació additiva, la qual pot aportar gran flexibilitat en la realització de dissenys, diferents mètodes de fabricació i gran varietat de materials que permetrien la possibilitat de substituir els materials actuals
Currently, for the construction of large structures such as buildings, bridges or ships reinforced concrete is used as the main material. Reinforced concrete structures support both its own structure and external agents such as permanent loads, maintenance, snow, or wind and may cause a need for structural reinforcement. The most common reinforcement is the material composed of continuous fiber (FRP), in order to help the structure with its high mechanical performance. The most commonly used FRP reinforcement technique is EBR, which consists of glue the FRP sheet to the drawn side of the item with glue. This sticker, usually called epoxy resin. This adhesion suffers from premature failures by detachment of the laminate from the concrete substrate. In order to try to fix this The use of anchors between FRP and concrete is proposed. Anchors will be in charge to perform the fastening function in order to prevent the FRP from coming off the concrete prematurely. There are currently a variety of rational design codes, rules, and procedures, standardized and reliable that guarantee its optimal design in order to withstand more load. So far, the metal anchors are the ones that have started to be implemented, however, these present certain problems such as corrosion or electrical conductivity. That is why that the use of lighter materials and resistant to external agents should be investigated. In this sense, one optimal solution would be the use of plastics from additive manufacturing, which can provide great flexibility in the realization of designs, different methods of manufacture and wide variety of materials which would allow the possibility of replacing current materials.
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21153
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Formigó armat
Reinforced concrete construction
Polímers
Polymers
Construcció en formigó
Concrete construction
Title: Desenvolupament d’un prototip d’ancoratge polimèric per el reforç d’elements de formigó amb materials compostos
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors