Item


Estudi i implementació d’un protocol Modbus de comunicació Master-Slave per un aerogenerador

En un futur projecte, es vol fer un comandament i recollida de dades d’un aerogenerador de manera totalment automatitzada al poble d’Ordis. El present projecte s’emmarca dins el projecte “Llavor” concedit per la Generalitat de Catalunya a la Universitat de Girona i és una fase inicial del projecte final. Es fa un estudi i implementació d’un protocol de comunicació Modbus que ha de servir de model per muntar la xarxa de comunicació real de l’aerogenerador. A l’estudi es descriuen conceptes tècnics com l’enviament i recepció de dades a través del protocol, la comprovació d’errors en els missatges, les diferents funcions del protocol, per anomenar alguns. A la implementació es descriuen els modes de treball que tindrà l’aerogenerador, els dispositius utilitzats, les funcions del protocol implementades, el funcionament general, per anomenar alguns. Finalment, es fan les proves de comunicació per validar i deixar constància que la comunicació entre els dos dispositius funciona. Per establir la comunicació es fa el comandament i recollida de dades d’elements que incorpora la placa de desenvolupament Curiosity HPC i conté el microcontrolador. Aquests elements són bàsicament LEDs i un potenciòmetre

In a future project, we want to control and collect data from a wind turbine fully automated in the village of Ordis. This project is part of the project “Seed” granted by the Generalitat de Catalunya to the University of Girona and is an initial phase of the final project. A Modbus communication protocol is being studied and implemented to serve as a model to set up the actual wind turbine communication network. The study describes technical concepts such as sending and receiving data through protocol, error checking in messages, the different functions of the protocol, for name a few. The implementation describes the working modes of the wind turbine, the devices used, the protocol functions implemented, the overall operation, to name some. Finally, communication tests are performed to validate and record that the communication between the two devices works. In order to establish the communication, the command and data collection of the elements that it incorporates is done the Curiosity HPC development board and contains the microcontroller. These elements are basically LEDs and a potentiometer

Manager: Pacheco Valls, Lluís
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Riera Toran, Sergi
Date: 2021 September 1
Abstract: En un futur projecte, es vol fer un comandament i recollida de dades d’un aerogenerador de manera totalment automatitzada al poble d’Ordis. El present projecte s’emmarca dins el projecte “Llavor” concedit per la Generalitat de Catalunya a la Universitat de Girona i és una fase inicial del projecte final. Es fa un estudi i implementació d’un protocol de comunicació Modbus que ha de servir de model per muntar la xarxa de comunicació real de l’aerogenerador. A l’estudi es descriuen conceptes tècnics com l’enviament i recepció de dades a través del protocol, la comprovació d’errors en els missatges, les diferents funcions del protocol, per anomenar alguns. A la implementació es descriuen els modes de treball que tindrà l’aerogenerador, els dispositius utilitzats, les funcions del protocol implementades, el funcionament general, per anomenar alguns. Finalment, es fan les proves de comunicació per validar i deixar constància que la comunicació entre els dos dispositius funciona. Per establir la comunicació es fa el comandament i recollida de dades d’elements que incorpora la placa de desenvolupament Curiosity HPC i conté el microcontrolador. Aquests elements són bàsicament LEDs i un potenciòmetre
In a future project, we want to control and collect data from a wind turbine fully automated in the village of Ordis. This project is part of the project “Seed” granted by the Generalitat de Catalunya to the University of Girona and is an initial phase of the final project. A Modbus communication protocol is being studied and implemented to serve as a model to set up the actual wind turbine communication network. The study describes technical concepts such as sending and receiving data through protocol, error checking in messages, the different functions of the protocol, for name a few. The implementation describes the working modes of the wind turbine, the devices used, the protocol functions implemented, the overall operation, to name some. Finally, communication tests are performed to validate and record that the communication between the two devices works. In order to establish the communication, the command and data collection of the elements that it incorporates is done the Curiosity HPC development board and contains the microcontroller. These elements are basically LEDs and a potentiometer
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21156
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Modbus
Conjunts de dades
Data sets
Aerogeneradors
Wind turbines
Title: Estudi i implementació d’un protocol Modbus de comunicació Master-Slave per un aerogenerador
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors