Item


Turismo de base comunitaria: perspectivas para el desarrollo sostenible de destinos rurales en México

The development of community tourism has been considered essential for sustainable practices due to its ability to benefit the local population while reducing the negative impacts of tourism. Faced with this circumstance at the government level, strategies have been formulated to promote tourism activity within local communities, considering that this sector represents an opportunity to promote development in both well-known and tourist destinations, as well as in those that do not have with a tourist influx but have the potential to become one of them. For this, this research has as its main objective to answer the question: Can community-based tourism contribute to the sustainable development and tourism of the most disadvantaged communities? One of the purposes of this research work is to help improve destination planning and management by adapting tourist destinations to the community members rather than to consumers. In this context, it is intended to determine how local agri-food products and beverages can contribute to improving the economic and environmental sustainability of tourism and the host community by promoting sustainable agricultural practices, supporting local businesses and building a tourism strategy that can benefit the region attracting more visitors and local investment. On the other hand, this research seeks to develop the theoretical basis of the indicator system and how it can be used in regions where gastronomy plays an important role in rural and isolated destinations. Finally, this thesis is a compendium of three publications, which implies that the research has been developed in three phases, corresponding to each of the three articles. The methodology will present the different phases of the investigation. Each of the articles contributes to responding to the objectives set out in this research, but at the same time, each of them has a series of specific objectives that are indicated throughout this document

El desenvolupament del turisme comunitari s’ha considerat essencial per a les pràctiques sostenibles degut a la seva capacitat per beneficiar la població local alhora que redueix els impactes negatius del turisme. Davant d’aquesta circumstància a nivell governamental, s’han formulat estratègies per impulsar l’activitat turística dins de les comunitats locals, perquè considera que aquest sector representa una oportunitat per fomentar el desenvolupament tant en destinacions ja conegudes com a turístiques, així com en aquelles que no compten amb una afluència turística però tenen el potencial per convertir-se en un. Per això, aquesta investigació, té com a objectiu principal respondre a la qüestió. Pot el turisme de base comunitària contribuir al desenvolupament sostenible i turístic de les comunitats més desafavorides? Un dels propòsits d’aquest treball de recerca és contribuir a millorar la planificació i la gestió de destinacions adaptant les destinacions turístiques al membre de la comunitat abans que als consumidors. En aquest context, es pretén determinar com els productes agroalimentaris i les begudes locals poden contribuir a millorar la sostenibilitat econòmica i ambiental del turisme i de la comunitat amfitriona fomentant pràctiques agrícoles sostenibles, donant suport a les empreses locals i construint una estratègia turística que pugui beneficiar la regió atraient més visitants i inversió local. D’altra banda, aquesta recerca busca desenvolupar la base teòrica del sistema d’indicadors i com es pot utilitzar en regions on la gastronomia juga un paper important en destinacions rurals i aïllades. Per acabar, aquesta tesi és un compendi de tres publicacions, cosa que implica que la investigació s’ha desenvolupat en tres fases, corresponent a cadascun dels tres articles. A la metodologia es presentaran les diferents fases de la recerca. Cadascun dels articles contribueix a donar resposta als objectius plantejats en aquesta investigació, però alhora cadascun té una sèrie d’objectius específics que s’indiquen al llarg d’aquest document

12

Universitat de Girona

Manager: Vidal Casellas, Dolors
Aulet Serrallonga, Sílvia
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Història i Història de l’Art
Author: Sosa Tinoco, Mariana Monserrat
Date: 2022 February 15
Abstract: The development of community tourism has been considered essential for sustainable practices due to its ability to benefit the local population while reducing the negative impacts of tourism. Faced with this circumstance at the government level, strategies have been formulated to promote tourism activity within local communities, considering that this sector represents an opportunity to promote development in both well-known and tourist destinations, as well as in those that do not have with a tourist influx but have the potential to become one of them. For this, this research has as its main objective to answer the question: Can community-based tourism contribute to the sustainable development and tourism of the most disadvantaged communities? One of the purposes of this research work is to help improve destination planning and management by adapting tourist destinations to the community members rather than to consumers. In this context, it is intended to determine how local agri-food products and beverages can contribute to improving the economic and environmental sustainability of tourism and the host community by promoting sustainable agricultural practices, supporting local businesses and building a tourism strategy that can benefit the region attracting more visitors and local investment. On the other hand, this research seeks to develop the theoretical basis of the indicator system and how it can be used in regions where gastronomy plays an important role in rural and isolated destinations. Finally, this thesis is a compendium of three publications, which implies that the research has been developed in three phases, corresponding to each of the three articles. The methodology will present the different phases of the investigation. Each of the articles contributes to responding to the objectives set out in this research, but at the same time, each of them has a series of specific objectives that are indicated throughout this document
El desenvolupament del turisme comunitari s’ha considerat essencial per a les pràctiques sostenibles degut a la seva capacitat per beneficiar la població local alhora que redueix els impactes negatius del turisme. Davant d’aquesta circumstància a nivell governamental, s’han formulat estratègies per impulsar l’activitat turística dins de les comunitats locals, perquè considera que aquest sector representa una oportunitat per fomentar el desenvolupament tant en destinacions ja conegudes com a turístiques, així com en aquelles que no compten amb una afluència turística però tenen el potencial per convertir-se en un. Per això, aquesta investigació, té com a objectiu principal respondre a la qüestió. Pot el turisme de base comunitària contribuir al desenvolupament sostenible i turístic de les comunitats més desafavorides? Un dels propòsits d’aquest treball de recerca és contribuir a millorar la planificació i la gestió de destinacions adaptant les destinacions turístiques al membre de la comunitat abans que als consumidors. En aquest context, es pretén determinar com els productes agroalimentaris i les begudes locals poden contribuir a millorar la sostenibilitat econòmica i ambiental del turisme i de la comunitat amfitriona fomentant pràctiques agrícoles sostenibles, donant suport a les empreses locals i construint una estratègia turística que pugui beneficiar la regió atraient més visitants i inversió local. D’altra banda, aquesta recerca busca desenvolupar la base teòrica del sistema d’indicadors i com es pot utilitzar en regions on la gastronomia juga un paper important en destinacions rurals i aïllades. Per acabar, aquesta tesi és un compendi de tres publicacions, cosa que implica que la investigació s’ha desenvolupat en tres fases, corresponent a cadascun dels tres articles. A la metodologia es presentaran les diferents fases de la recerca. Cadascun dels articles contribueix a donar resposta als objectius plantejats en aquesta investigació, però alhora cadascun té una sèrie d’objectius específics que s’indiquen al llarg d’aquest document
12
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/674366
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21161
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Turisme de base comunitària
Turismo de base comunitaria
Community based tourism
Sostenibilitat
Sostenibilidad
Sustainability
Desenvolupament sostenible
Desarrollo sostenible
Sustainable development
Desenvolupament rural
Desarrollo rural
Rural development
Turisme gastronòmic
Turismo gastronómico
Food tourism
Sistema d’indicadors
Sistema de indicadores
System of indicators
Mèxic
México
Mexico
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
Title: Turismo de base comunitaria: perspectivas para el desarrollo sostenible de destinos rurales en México
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors