Item


La transformació digital en el sector universitari i l’impacte en el model de negoci: abans, durant i després del xoc COVID-19

This thesis explores the digital transformation (DT) phenomenon in the higher education sector, and its impact on the business model (BM) and in the learning value proposition. A qualitative research methodology based on the study of two cases of contrasting profile, a traditional university (Case 1) and a born digital university (Case 2), was used. Empirical data has been obtained from multiple sources, but the main element has been the in-depth interview, using a semi-structured protocol, complemented by questionnaires, observation, and documentary study. In total, 876’ of face-to-face interviews were conducted with 10 different interviewees, selected for their foreseeable in-depth knowledge of the research questions. The thesis is presented as a compendium of two articles for journals, a book chapter and a publication for a conference, with a total of 6 research questions. A longitudinal study has been constructed, before, during and after the emergency phase of COVID-19, to explore its impact on the DT / BM intersection. In a pre-pandemic context, the results present an understanding of the DT concept, the main tensions of this process for each of the business model dimensions, the solutions envisaged and, as a result, the existence of an emerging business model. The results reveal that the effects of forced digitization by COVID-19 have been uneven among the cases studied. As a reaction, new opportunities arise, such as the development of new semi-face-to-face or hybrid modalities in the case of the traditional HEI, or becoming fully digital, and a growing importance of personalized learning, in the case of the digital born HEI. All these changes, aggravated by the proliferation of EdTech (educational technologies), cause a change in the competitive landscape. The findings presented should be of high value to the selected HEIs and beyond, as they are illustrative of the future vision of the transformation of the higher education sector

Aquesta tesi explora el fenomen de la transformació digital (TD) en el sector de l’educació superior, i el seu impacte en el model de negoci (BM) i en la proposta de valor d’aprenentatge. S’ha utilitzat una metodologia d’investigació qualitativa basada en l’estudi de dos casos de perfil contraposat, una universitat tradicional (Cas 1) i una universitat nascuda digital (Cas 2). Les dades empíriques s’han obtingut de múltiples fonts, però l’element principal ha estat l’entrevista en profunditat, utilitzant un protocol semiestructurat, complementat amb qüestionaris, observació i estudi documental. En total, s’han realitzat 876’ d’entrevistes presencials amb 10 entrevistat diferents, seleccionats pel seu previsible coneixement profund sobre les preguntes d’investigació. La tesi es presenta com a compendi de dos articles per a revistes, un capítol de llibre i una publicació per a una conferència, amb un total de 6 preguntes de recerca. S’ha construït un estudi longitudinal, abans, durant i posterior a la fase d’emergència de la COVID-19, permetent explorar el seu impacte en la intersecció TD/BM. En context de pre-pandèmia els resultats presenten la comprensió del concepte de la TD, les principals tensions d’aquest del procés per a cadascuna de les dimensions del model de negoci, les solucions previstes i, com a resultat, l’existència d’un model de negoci emergent. Els resultats revelen que els efectes de la digitalització forçada per la COVID-19 han estat desiguals entre els casos estudiats. Com a reacció, sorgeixen noves oportunitats, com ara el desenvolupament de noves modalitats semipresencials o híbrides en el cas de la IES tradicional, o convertir-se en totalment digital, i una creixent importància de l’aprenentatge personalitzat, en el cas de la IES nascuda digital. Tots aquest canvis, agreujats per la proliferació de les EdTech (educational tecnologies, tecnologies de l’educació), provoquen un canvi del panorama competitiu. Les troballes presentades haurien de ser d’alt valor per a les IES seleccionades i més enllà, ja que són il·lustratives de la visió de futur de la transformació del sector de l’educació superior

Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa

4

Universitat de Girona

Manager: Bikfalvi, Andrea
Marquès i Gou, Pilar
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte
Author: Rof Bertrans, Albert
Date: 2022 March 3
Abstract: This thesis explores the digital transformation (DT) phenomenon in the higher education sector, and its impact on the business model (BM) and in the learning value proposition. A qualitative research methodology based on the study of two cases of contrasting profile, a traditional university (Case 1) and a born digital university (Case 2), was used. Empirical data has been obtained from multiple sources, but the main element has been the in-depth interview, using a semi-structured protocol, complemented by questionnaires, observation, and documentary study. In total, 876’ of face-to-face interviews were conducted with 10 different interviewees, selected for their foreseeable in-depth knowledge of the research questions. The thesis is presented as a compendium of two articles for journals, a book chapter and a publication for a conference, with a total of 6 research questions. A longitudinal study has been constructed, before, during and after the emergency phase of COVID-19, to explore its impact on the DT / BM intersection. In a pre-pandemic context, the results present an understanding of the DT concept, the main tensions of this process for each of the business model dimensions, the solutions envisaged and, as a result, the existence of an emerging business model. The results reveal that the effects of forced digitization by COVID-19 have been uneven among the cases studied. As a reaction, new opportunities arise, such as the development of new semi-face-to-face or hybrid modalities in the case of the traditional HEI, or becoming fully digital, and a growing importance of personalized learning, in the case of the digital born HEI. All these changes, aggravated by the proliferation of EdTech (educational technologies), cause a change in the competitive landscape. The findings presented should be of high value to the selected HEIs and beyond, as they are illustrative of the future vision of the transformation of the higher education sector
Aquesta tesi explora el fenomen de la transformació digital (TD) en el sector de l’educació superior, i el seu impacte en el model de negoci (BM) i en la proposta de valor d’aprenentatge. S’ha utilitzat una metodologia d’investigació qualitativa basada en l’estudi de dos casos de perfil contraposat, una universitat tradicional (Cas 1) i una universitat nascuda digital (Cas 2). Les dades empíriques s’han obtingut de múltiples fonts, però l’element principal ha estat l’entrevista en profunditat, utilitzant un protocol semiestructurat, complementat amb qüestionaris, observació i estudi documental. En total, s’han realitzat 876’ d’entrevistes presencials amb 10 entrevistat diferents, seleccionats pel seu previsible coneixement profund sobre les preguntes d’investigació. La tesi es presenta com a compendi de dos articles per a revistes, un capítol de llibre i una publicació per a una conferència, amb un total de 6 preguntes de recerca. S’ha construït un estudi longitudinal, abans, durant i posterior a la fase d’emergència de la COVID-19, permetent explorar el seu impacte en la intersecció TD/BM. En context de pre-pandèmia els resultats presenten la comprensió del concepte de la TD, les principals tensions d’aquest del procés per a cadascuna de les dimensions del model de negoci, les solucions previstes i, com a resultat, l’existència d’un model de negoci emergent. Els resultats revelen que els efectes de la digitalització forçada per la COVID-19 han estat desiguals entre els casos estudiats. Com a reacció, sorgeixen noves oportunitats, com ara el desenvolupament de noves modalitats semipresencials o híbrides en el cas de la IES tradicional, o convertir-se en totalment digital, i una creixent importància de l’aprenentatge personalitzat, en el cas de la IES nascuda digital. Tots aquest canvis, agreujats per la proliferació de les EdTech (educational tecnologies, tecnologies de l’educació), provoquen un canvi del panorama competitiu. Les troballes presentades haurien de ser d’alt valor per a les IES seleccionades i més enllà, ja que són il·lustratives de la visió de futur de la transformació del sector de l’educació superior
Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa
4
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/674379
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21165
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Educació superior
Educación superior
Higher education
Universitats
Universidades
Universities
Transformació digital
Transformación digital
Digital transformation
Modelde negoci
Modelo de negocio
Business model
Aprenentatge
Aprendizaje
Learning
Tecnologia educativa
Tecnología educativa
Educational technology
Multimodalitat
Multimodalidad
Multimodality
Personalització de l’aprenentatge
Personalización del aprendizaje
Personalization of learning
Pandèmia de COVID-19
Pandemia de COVID-19
COVID-19 Pandemic
004 - Informàtica
33 - Economia
378 - Ensenyament superior. Universitats
Title: La transformació digital en el sector universitari i l’impacte en el model de negoci: abans, durant i després del xoc COVID-19
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors