Item


Digitalització de la gestió d’activitats d’un procés productiu

Una empresa del sector alimentari es dedica a la producció de complements alimentaris i disposa d’una fàbrica instal·lada a la ciutat de Girona des de l’any 2000. La planta de fabricació de la ciutat compta amb un total de deu màquines que produeixen a raó de 600 unitats per minut. Per tal d’empaquetar i posteriorment distribuir el producte compta amb un total de 6 màquines d’empaquetatge. La planta segueix uns protocols de qualitat del producte i de les màquines que, degut al seu funcionament continu, tenen unes parades previstes per tal de fer-ne el manteniment, i parades imprevistes causades pel mal funcionament de la màquina. Degut al gran volum de producció de la planta de fabricació, es decideix parar atenció als factors que redueixen la productivitat de les màquines que fabriquen el producte. Donat que les parades previstes i imprevistes de la maquinària són uns dels factors que més influeixen en el rendiment de la productivitat, es decideix crear un sistema d’optimització del sistema de producció de la planta

A company in the food sector is engaged in the production of food supplements and has had a factory installed in the city of Girona since 2000. The city’s manufacturing plant has a total of ten machines producing in ratio of 600 units per minute. In order to pack and then distribute the product counts with a total of 6 packaging machines. The plant follows quality protocols of the product and the machines that, due to their continuous operation, have some planned stops in order to maintain it, and unforeseen shutdowns caused by the malfunction of the machine. Due to the large production volume of the manufacturing plant, it was decided to pay attention to the factors that reduce the productivity of the machines that make the product. Given that the planned and unforeseen stops of the machinery are one of the most important factors influence the performance of productivity, it is decided to create a system of optimization of the plant production system

Manager: De Castro Vila, Rodolfo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Arbussà Baños, Ferran
Date: 2020 September 1
Abstract: Una empresa del sector alimentari es dedica a la producció de complements alimentaris i disposa d’una fàbrica instal·lada a la ciutat de Girona des de l’any 2000. La planta de fabricació de la ciutat compta amb un total de deu màquines que produeixen a raó de 600 unitats per minut. Per tal d’empaquetar i posteriorment distribuir el producte compta amb un total de 6 màquines d’empaquetatge. La planta segueix uns protocols de qualitat del producte i de les màquines que, degut al seu funcionament continu, tenen unes parades previstes per tal de fer-ne el manteniment, i parades imprevistes causades pel mal funcionament de la màquina. Degut al gran volum de producció de la planta de fabricació, es decideix parar atenció als factors que redueixen la productivitat de les màquines que fabriquen el producte. Donat que les parades previstes i imprevistes de la maquinària són uns dels factors que més influeixen en el rendiment de la productivitat, es decideix crear un sistema d’optimització del sistema de producció de la planta
A company in the food sector is engaged in the production of food supplements and has had a factory installed in the city of Girona since 2000. The city’s manufacturing plant has a total of ten machines producing in ratio of 600 units per minute. In order to pack and then distribute the product counts with a total of 6 packaging machines. The plant follows quality protocols of the product and the machines that, due to their continuous operation, have some planned stops in order to maintain it, and unforeseen shutdowns caused by the malfunction of the machine. Due to the large production volume of the manufacturing plant, it was decided to pay attention to the factors that reduce the productivity of the machines that make the product. Given that the planned and unforeseen stops of the machinery are one of the most important factors influence the performance of productivity, it is decided to create a system of optimization of the plant production system
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21178
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Maquinària en la indústria
Machinery in the workplace
Title: Digitalització de la gestió d’activitats d’un procés productiu
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors