Item


Estudi, anàlisi i estandardització del flux de la logística interna d’una empresa d’injecció de plàstics

El projecte neix en veure les necessitats de millora del flux de la logística interna d’una empresa situada en un poble de la Garrotxa dedicada a la injecció de plàstics. Des de gerència es contempla la proposta de construir una nau per englobar gran part de la producció, per tal de reduir els costos logístics de transport, tant de materials, com de components i inclús dels motlles de les màquines. En primer lloc, es realitza una anàlisi del flux logístic intern de l’empresa, dividint-lo en recepció, producció, transport, muntatge i expedició de manera global i, seguidament, s’estudia el flux intern dels skimmers. Un skimmer és una boca de succió instal·lada a les parets d’una piscina que filtra la superfície de l’aigua. Es crea un VSM del procés de muntatge, eina que es basa en crear un mapa de flux a través d’unes icones i d’aquesta manera, identificar els processos que no aporten valor afegit al producte. Se n’extreuen diverses conclusions: es realitzen molts transports que no aporten valor al producte final i hi ha molts malbarataments en el muntatge d’aquest

The project was born out of the need to improve the flow of one’s internal logistics company located in a village in La Garrotxa dedicated to the injection of plastics. From management is considering the proposal to build a ship to encompass much of the production, in order to reduce the logistical costs of transport, both of materials and of components and even machine molds. First, an analysis of the internal logistics flow of the company, dividing it into reception, production, transport, assembly and expedition globally, and then the internal flow of skimmers is studied. A skimmer is a suction nozzle installed on the walls of a swimming pool that filters the surface of the water. A VSM of the assembly process is created, a tool that is based on creating a flow map through of some icons and in this way, identify the processes that do not add value to the product. There are several conclusions to be drawn: many non-contributory transports are performed value to the final product and there is a lot of waste in assembling it

Manager: De Castro Vila, Rodolfo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Banús i Segura, Lluc
Date: 2020 September 1
Abstract: El projecte neix en veure les necessitats de millora del flux de la logística interna d’una empresa situada en un poble de la Garrotxa dedicada a la injecció de plàstics. Des de gerència es contempla la proposta de construir una nau per englobar gran part de la producció, per tal de reduir els costos logístics de transport, tant de materials, com de components i inclús dels motlles de les màquines. En primer lloc, es realitza una anàlisi del flux logístic intern de l’empresa, dividint-lo en recepció, producció, transport, muntatge i expedició de manera global i, seguidament, s’estudia el flux intern dels skimmers. Un skimmer és una boca de succió instal·lada a les parets d’una piscina que filtra la superfície de l’aigua. Es crea un VSM del procés de muntatge, eina que es basa en crear un mapa de flux a través d’unes icones i d’aquesta manera, identificar els processos que no aporten valor afegit al producte. Se n’extreuen diverses conclusions: es realitzen molts transports que no aporten valor al producte final i hi ha molts malbarataments en el muntatge d’aquest
The project was born out of the need to improve the flow of one’s internal logistics company located in a village in La Garrotxa dedicated to the injection of plastics. From management is considering the proposal to build a ship to encompass much of the production, in order to reduce the logistical costs of transport, both of materials and of components and even machine molds. First, an analysis of the internal logistics flow of the company, dividing it into reception, production, transport, assembly and expedition globally, and then the internal flow of skimmers is studied. A skimmer is a suction nozzle installed on the walls of a swimming pool that filters the surface of the water. A VSM of the assembly process is created, a tool that is based on creating a flow map through of some icons and in this way, identify the processes that do not add value to the product. There are several conclusions to be drawn: many non-contributory transports are performed value to the final product and there is a lot of waste in assembling it
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21179
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Plàstics - Indústria i comerç
Plastics industry and trade
Logística (Indústria)
Business logistics
Title: Estudi, anàlisi i estandardització del flux de la logística interna d’una empresa d’injecció de plàstics
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors