Item


Disseny i desenvolupament d’un videojoc basat en boss fights

Actualment, la notable expansió en el mercat dels videojocs i la quantitat de títols rellevants que es generen ha resultat en uns patrons comuns a l’hora de dissenyar-los. Basant-se en dissenys i mecàniques atractives i segures però gens innovadores, és impossible no atribuir aquesta crescuda de la indústria, en part important, al rellançament de títols amb èxit en el passat, sigui amb millores visuals o en forma de continuació d’una anterior entrega, atribuint aquest "nou títol" al que realment és, una ampliació de contingut. Per altra banda, després d’estudiar el mercat s’observa que existeix un gènere de joc pràcticament inexplorat, amb cap títol vertaderament rellevant al mercat: els jocs basats exclusivament en el combat contra bosses. Aquests són jocs en els quals tant les mecàniques com la narrativa com la jugabilitat van de la mà d’un conjunt de bosses únics a conèixer i vèncer. El principal inconvenient d’aquest gènere és el risc d’endinsar-se en un territori gairebé sense explorar i la dificultat de dissenyar un joc basat en una quantitat d’acció considerable que ha d’aconseguir no fer-se repetitiu, cansat o tens, però que alhora generi una expectació i una experiència innovadora i gratificant per al jugador. Per aquest motiu, considerem que endinsar-nos en la creació d’un joc d’aquest tipus no només ens aporta l’experiència que suposa crear un videojoc des de zero, sinó que a més a més ens suposa un repte amb el qual poder posar a prova totes les nostres capacitats i aprendre pel camí. El propòsit del projecte és el de crear un videojoc sencer, complet, de principi a fi, d’una qualitat remarcable. A més a més, busquem donar forma a un gènere poc explorat, amb la finalitat d’aprendre a treballar sobre un llenç buit on poder donar-ho tot i mitjançant el que poder desenvolupar les disciplines que ens apassionen.

Today, the remarkable expansion in the video game market and the amount of relevant titles being generated has resulted in common patterns in game design. Based on attractive and safe but not innovative designs and mechanics, it is impossible not to attribute this growth of the industry, in important part, to the relaunch of successful titles from the past, either with visual improvements or in the form of a continuation of a previous release, attributing this "new title" to what it really is, an expansion of content. On the other hand, after studying the market, it appears that there is a virtually unexplored genre of game with no truly relevant titles on the market: games based exclusively on bag-to-bag combat. These are games in which both the mechanics, narrative and gameplay go hand in hand with a unique set of bags to meet and defeat. The main drawback of this genre is the risk of venturing into uncharted territory and the difficulty of designing a game based on a considerable amount of action that must manage not to become repetitive, tiring or tense, but at the same time generate an expectation and an innovative and rewarding experience for the player. For this reason, we believe that getting involved in the creation of a game of this type not only gives us the experience of creating a video game from scratch, but also provides us with a challenge to test all our skills and learn along the way. The purpose of the project is to create an entire video game, complete from start to finish, of a remarkable quality. In addition, we seek to give shape to a genre that has been little explored, in order to learn to work on an empty canvas where we can give our all and through which we can develop the disciplines that we are passionate about.

Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Manager: Patow, Gustavo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Farré Fillat, Xavier
Heras Fló, Óscar de las
Date: 2020 September
Abstract: Actualment, la notable expansió en el mercat dels videojocs i la quantitat de títols rellevants que es generen ha resultat en uns patrons comuns a l’hora de dissenyar-los. Basant-se en dissenys i mecàniques atractives i segures però gens innovadores, és impossible no atribuir aquesta crescuda de la indústria, en part important, al rellançament de títols amb èxit en el passat, sigui amb millores visuals o en forma de continuació d’una anterior entrega, atribuint aquest "nou títol" al que realment és, una ampliació de contingut. Per altra banda, després d’estudiar el mercat s’observa que existeix un gènere de joc pràcticament inexplorat, amb cap títol vertaderament rellevant al mercat: els jocs basats exclusivament en el combat contra bosses. Aquests són jocs en els quals tant les mecàniques com la narrativa com la jugabilitat van de la mà d’un conjunt de bosses únics a conèixer i vèncer. El principal inconvenient d’aquest gènere és el risc d’endinsar-se en un territori gairebé sense explorar i la dificultat de dissenyar un joc basat en una quantitat d’acció considerable que ha d’aconseguir no fer-se repetitiu, cansat o tens, però que alhora generi una expectació i una experiència innovadora i gratificant per al jugador. Per aquest motiu, considerem que endinsar-nos en la creació d’un joc d’aquest tipus no només ens aporta l’experiència que suposa crear un videojoc des de zero, sinó que a més a més ens suposa un repte amb el qual poder posar a prova totes les nostres capacitats i aprendre pel camí. El propòsit del projecte és el de crear un videojoc sencer, complet, de principi a fi, d’una qualitat remarcable. A més a més, busquem donar forma a un gènere poc explorat, amb la finalitat d’aprendre a treballar sobre un llenç buit on poder donar-ho tot i mitjançant el que poder desenvolupar les disciplines que ens apassionen.
Today, the remarkable expansion in the video game market and the amount of relevant titles being generated has resulted in common patterns in game design. Based on attractive and safe but not innovative designs and mechanics, it is impossible not to attribute this growth of the industry, in important part, to the relaunch of successful titles from the past, either with visual improvements or in the form of a continuation of a previous release, attributing this "new title" to what it really is, an expansion of content. On the other hand, after studying the market, it appears that there is a virtually unexplored genre of game with no truly relevant titles on the market: games based exclusively on bag-to-bag combat. These are games in which both the mechanics, narrative and gameplay go hand in hand with a unique set of bags to meet and defeat. The main drawback of this genre is the risk of venturing into uncharted territory and the difficulty of designing a game based on a considerable amount of action that must manage not to become repetitive, tiring or tense, but at the same time generate an expectation and an innovative and rewarding experience for the player. For this reason, we believe that getting involved in the creation of a game of this type not only gives us the experience of creating a video game from scratch, but also provides us with a challenge to test all our skills and learn along the way. The purpose of the project is to create an entire video game, complete from start to finish, of a remarkable quality. In addition, we seek to give shape to a genre that has been little explored, in order to learn to work on an empty canvas where we can give our all and through which we can develop the disciplines that we are passionate about.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21189
Language: cat
Publisher: Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Videojocs
Video games
2D
Jocs per ordinador
Computer games
Unity (Motor de videojoc)
Unity (Game engine)
Title: Disseny i desenvolupament d’un videojoc basat en boss fights
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors