Item


Desenvolupament d’un audiojoc per a persones cegues

Although the product is becoming more diversified as the years go by, still the majority of video games on the market are aimed at boys and young of video games on the market are still aimed at boys and young adult males. Apart from important sectors of the population such as the female public or the elderly, if we look at the video game market the elderly, if we look at the market for games designed for people with disabilities, we can see that the supply of games for people with disabled people, we can see that the offer is minimal or even non-existent. It is important that all sectors of the population can have access to different types of entertainment. Moreover, video games are an increasingly important cultural product, and to exclude people with disabilities from this form of entertainment does not help their inclusion in society. in society. The objectives of this work are: To understand how blind people develop in sound interfaces; To design accessible and fun gameplay for blind people. The information must be conveyed by sound, and it must be clear and concise. In addition, the gameplay should be fun and be reinvented from time to time so as not to make the game monotonous. monotonous; Understand how the human ear works and how to simulate it realistically in videogames; Implement a prototype of the human ear and how to simulate it in a realistic way Implement a prototype of the game. It should feature both mechanical and narrative elements, as well as narrative elements, as well as applying ear simulation technology.

Tot i que a mesura que passen els anys el producte es va diversificant, encara la majoria de videojocs que surten al mercat estan pensats per nois i adults joves masculins. A part de deixar de banda sectors tan importants de la població com el públic femení o a les persones de tercera edat, si mirem el mercat dels jocs pensats per persones amb discapacitats, podem veure que l’oferta és mínima o directament nul·la. És important que tots els sectors de la població puguin tenir accés a diferents tipus d’entreteniment. A més, els videojocs són un producte cultural cada vegada més important, i excloure persones amb discapacitats d’aquesta forma d’entreteniment no ajuda a la seva inclusió en la societat. Els objectius d’aquest treball són: Entendre com les persones cegues es desenvolupen en interfícies sonores ; Dissenyar una jugabilitat accessible i divertida per a aquestes persones. La informació ha de ser transmesa pel so, i ha de ser clara i concisa. A més, la jugabilitat ha de ser divertida i reinventar-se de tant en tant per no fer el joc monòton ; Entendre com funciona l’oïda humana i com simular-la de forma realista als videojocs ; Implementar un prototip del joc. Ha de presentar tant elements mecànics com narratius, a més d’aplicar la tecnologia de simulació de l’oïda.

Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Manager: Patow, Gustavo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Madrenys Planas, Albert
Date: 2020 September
Abstract: Although the product is becoming more diversified as the years go by, still the majority of video games on the market are aimed at boys and young of video games on the market are still aimed at boys and young adult males. Apart from important sectors of the population such as the female public or the elderly, if we look at the video game market the elderly, if we look at the market for games designed for people with disabilities, we can see that the supply of games for people with disabled people, we can see that the offer is minimal or even non-existent. It is important that all sectors of the population can have access to different types of entertainment. Moreover, video games are an increasingly important cultural product, and to exclude people with disabilities from this form of entertainment does not help their inclusion in society. in society. The objectives of this work are: To understand how blind people develop in sound interfaces; To design accessible and fun gameplay for blind people. The information must be conveyed by sound, and it must be clear and concise. In addition, the gameplay should be fun and be reinvented from time to time so as not to make the game monotonous. monotonous; Understand how the human ear works and how to simulate it realistically in videogames; Implement a prototype of the human ear and how to simulate it in a realistic way Implement a prototype of the game. It should feature both mechanical and narrative elements, as well as narrative elements, as well as applying ear simulation technology.
Tot i que a mesura que passen els anys el producte es va diversificant, encara la majoria de videojocs que surten al mercat estan pensats per nois i adults joves masculins. A part de deixar de banda sectors tan importants de la població com el públic femení o a les persones de tercera edat, si mirem el mercat dels jocs pensats per persones amb discapacitats, podem veure que l’oferta és mínima o directament nul·la. És important que tots els sectors de la població puguin tenir accés a diferents tipus d’entreteniment. A més, els videojocs són un producte cultural cada vegada més important, i excloure persones amb discapacitats d’aquesta forma d’entreteniment no ajuda a la seva inclusió en la societat. Els objectius d’aquest treball són: Entendre com les persones cegues es desenvolupen en interfícies sonores ; Dissenyar una jugabilitat accessible i divertida per a aquestes persones. La informació ha de ser transmesa pel so, i ha de ser clara i concisa. A més, la jugabilitat ha de ser divertida i reinventar-se de tant en tant per no fer el joc monòton ; Entendre com funciona l’oïda humana i com simular-la de forma realista als videojocs ; Implementar un prototip del joc. Ha de presentar tant elements mecànics com narratius, a més d’aplicar la tecnologia de simulació de l’oïda.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21191
Language: cat
Publisher: Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Videojocs
Video games
Cecs -- Jocs
Blind -- Games
Audiojocs
Audio games
Title: Desenvolupament d’un audiojoc per a persones cegues
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors