Item


La Influencia de los Videojuegos en Nuestra Moral

L´objectiu d´aquest projecte és avaluar experimentalment l´impacte que els videojocs i els seus dilemes morals poden tenir sobre les persones. Per assolir aquest objectiu cal: Dissenyar i implementar un videojoc on la presa de decisions jugui un paper fonamental. Ens interessarà que aquestes decisions quedin integrades en la història del joc. Se li presentarà a un dilema moral inicial al jugador, i depenent de la seva resposta, el videojoc i la seva història tractaran d’influir al jugador perquè canviï la seva opció ; Dissenyar i realitzar un estudi amb qüestionaris pre- i post-joc que ens permeti analitzar el comportament del jugador. Analitzar les dades obtingudes a les sessions de prova per comprovar la hipòtesi plantejada i veure com el videojoc afecta els jugadors.

The aim of this project is to experimentally assess the impact that video games and their moral dilemmas can have on people. In order to achieve this objective we will: Design and implement a videogame in which decision making plays a fundamental role. We would like these decisions to be integrated in the story of the game. The player will be presented with an initial moral dilemma, and depending on his answer, the videogame and its story will try to influence the player to change his choice. His or her choice ; Design and conduct a study with pre- and post-game questionnaires that will allow us to analyse player behaviour ; Analyse the data obtained in the test sessions in order to test the hypothesis and see how the videogame affected the players.

Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Manager: Boada, Imma
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Riffo Astete, José Francisco
Date: 2020 September
Abstract: L´objectiu d´aquest projecte és avaluar experimentalment l´impacte que els videojocs i els seus dilemes morals poden tenir sobre les persones. Per assolir aquest objectiu cal: Dissenyar i implementar un videojoc on la presa de decisions jugui un paper fonamental. Ens interessarà que aquestes decisions quedin integrades en la història del joc. Se li presentarà a un dilema moral inicial al jugador, i depenent de la seva resposta, el videojoc i la seva història tractaran d’influir al jugador perquè canviï la seva opció ; Dissenyar i realitzar un estudi amb qüestionaris pre- i post-joc que ens permeti analitzar el comportament del jugador. Analitzar les dades obtingudes a les sessions de prova per comprovar la hipòtesi plantejada i veure com el videojoc afecta els jugadors.
The aim of this project is to experimentally assess the impact that video games and their moral dilemmas can have on people. In order to achieve this objective we will: Design and implement a videogame in which decision making plays a fundamental role. We would like these decisions to be integrated in the story of the game. The player will be presented with an initial moral dilemma, and depending on his answer, the videogame and its story will try to influence the player to change his choice. His or her choice ; Design and conduct a study with pre- and post-game questionnaires that will allow us to analyse player behaviour ; Analyse the data obtained in the test sessions in order to test the hypothesis and see how the videogame affected the players.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21194
Language: cat
Publisher: Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Videojocs
Video games
Decisió, Presa de -- Aspectes ètics i morals
Decision-making -- Moral and ethical aspects
Decisió multicriteri
Multiple criteria decision making
Serious game
Jocs seriosos
Title: La Influencia de los Videojuegos en Nuestra Moral
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors