Item


Fabricació de materials compostos biodegrables per aplicacions barrera en embalatges d’un sol ús

En els últims anys la major demanda de plàstics està principalment destinada a l’embalatge, amb aproximadament el 40% de la demanada total. Tot i que aquest embalatge està referit a qualsevol envàs o material de protecció, un grup important és l’envasament d’aliments. A més a més, cal remarcar que aquests embalatges en general són materials d’un sol ús però en els que s’utilitzen polímers provinents del petroli, una font escassa i no renovables. La recerca per a millorar l’envasament dels aliments és continua, tot i que els avanços en aquest camp poden afectar a l’impacte ambiental dels envasos. Tot i la gran varietat de plàstics acceptats, els plàstics que son utilitzats com a materials d’embalatge son: el polietilè (PE), el polipropilè (PP) i polièsters com el (PET) són els més comuns tot i que darrerament, hi ha hagut un important augment de l’interès per l’ús de materials d’origen renovable i biodegradables en l’àmbit dels envasos degut a l’avantatge a nivell ambiental. El PLA, és un biopolímer comercial, per a desenvolupar un material biodegradable amb la funcionalitat d’envasar aliments. No obstant això, l’ús dels biopolímers s’ha limitat, generalment, a causa de les deficients propietats mecàniques i de barrera. Per aquesta raó, l’addició d’un material com és la Montmoril·lonita, quan esta correctament intercalada i/o exfoliada, potencia l’efecte barrera del PLA i donar lloc a uns materials compostos amb propietats excel·lents per l’ús en envasament alimentari

In recent years, the greatest demand for plastics has been mainly for packaging, with approximately 40% of the total demand. Although this packaging is referred to any packaging or protective material, an important group is food packaging. Besides In addition, it should be noted that these packages are generally disposable but in materials using polymers from oil, a scarce and non-renewable source. The research to improve food packaging is continuous, although advances in this field may affect the environmental impact of packaging. Despite the wide variety of plastics accepted, the plastics that are used as packaging materials are: polyethylene (PE), polypropylene (PP) and polyesters such as (PET) are the most common although recently there has been a significant increase in interest in the use of renewable and biodegradable materials in the scope of packaging due to the environmental advantage. PLA is a commercial biopolymer. to develop a biodegradable material with the functionality of food packaging. No however, the use of biopolymers has generally been limited due to deficiencies mechanical and barrier properties. For this reason, the addition of a material such as Montmorillonite, when properly inserted and / or exfoliated, enhances the barrier effect of the PLA and give rise to composite materials with excellent properties for use in food packaging

Manager: Oliver Ortega, Helena
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Martínez i Vecino, Marc
Date: 2020 September 1
Abstract: En els últims anys la major demanda de plàstics està principalment destinada a l’embalatge, amb aproximadament el 40% de la demanada total. Tot i que aquest embalatge està referit a qualsevol envàs o material de protecció, un grup important és l’envasament d’aliments. A més a més, cal remarcar que aquests embalatges en general són materials d’un sol ús però en els que s’utilitzen polímers provinents del petroli, una font escassa i no renovables. La recerca per a millorar l’envasament dels aliments és continua, tot i que els avanços en aquest camp poden afectar a l’impacte ambiental dels envasos. Tot i la gran varietat de plàstics acceptats, els plàstics que son utilitzats com a materials d’embalatge son: el polietilè (PE), el polipropilè (PP) i polièsters com el (PET) són els més comuns tot i que darrerament, hi ha hagut un important augment de l’interès per l’ús de materials d’origen renovable i biodegradables en l’àmbit dels envasos degut a l’avantatge a nivell ambiental. El PLA, és un biopolímer comercial, per a desenvolupar un material biodegradable amb la funcionalitat d’envasar aliments. No obstant això, l’ús dels biopolímers s’ha limitat, generalment, a causa de les deficients propietats mecàniques i de barrera. Per aquesta raó, l’addició d’un material com és la Montmoril·lonita, quan esta correctament intercalada i/o exfoliada, potencia l’efecte barrera del PLA i donar lloc a uns materials compostos amb propietats excel·lents per l’ús en envasament alimentari
In recent years, the greatest demand for plastics has been mainly for packaging, with approximately 40% of the total demand. Although this packaging is referred to any packaging or protective material, an important group is food packaging. Besides In addition, it should be noted that these packages are generally disposable but in materials using polymers from oil, a scarce and non-renewable source. The research to improve food packaging is continuous, although advances in this field may affect the environmental impact of packaging. Despite the wide variety of plastics accepted, the plastics that are used as packaging materials are: polyethylene (PE), polypropylene (PP) and polyesters such as (PET) are the most common although recently there has been a significant increase in interest in the use of renewable and biodegradable materials in the scope of packaging due to the environmental advantage. PLA is a commercial biopolymer. to develop a biodegradable material with the functionality of food packaging. No however, the use of biopolymers has generally been limited due to deficiencies mechanical and barrier properties. For this reason, the addition of a material such as Montmorillonite, when properly inserted and / or exfoliated, enhances the barrier effect of the PLA and give rise to composite materials with excellent properties for use in food packaging
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21211
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Polietilè
Polipropilè
Polièster
Biopolymers
Biopolímers
Biodegradable plastics
Plastics industry and trade
Title: Fabricació de materials compostos biodegrables per aplicacions barrera en embalatges d’un sol ús
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors