Item


Adaptació d’una instal·lació solar fotovoltaica per a la cobertura de talls del subministrament elèctric en una escola d’Etiòpia

Aquest Treball Final de Màster (TFM) està vinculat al Projecte de Cooperació promogut pel Departament de Física de l’Escola Politècnica Superior de la UdG i cofinançat per l’Oficina de Cooperació de la UdG, el qual ha volgut treballar conjuntament amb l’escola d’Abay Mado situada a la ciutat de Bahir Dar, Etiòpia. A la Figura 2 es mostra el seu emplaçament. El treball neix després d’haver participat a la primera fase del projecte al gener del 2020, en la qual es va fer el muntatge d’una instal·lació fotovoltaica i es va poder conèixer de primera mà l’escola i les persones que hi treballen. El present projecte proposa una segona fase, en la que es fa l’estudi d’una solució als talls de subministrament elèctric que pateix l’escola. Aquest es fa partint del sistema fotovoltaic instal·lat i la informació que aquest aporta. Amb el projecte es pretén estudiar la viabilitat i donar una resposta tecnològica a un problema comú com és els talls de subministrament elèctric provinent de la xarxa pública. Com la majoria de sistemes fotovoltaics d’aquest tipus, el sistema ja instal·lat a l’escola deixa de subministrar energia quan hi ha un tall de llum. Mitjançant l’estudi energètic de l’escola, es vol dissenyar una solució a mida per tal que es puguin suplir els talls d’electricitat a través d’un sistema d’emmagatzematge amb bateries

This Final Master’s Thesis (TFM) is linked to the Cooperation Project promoted by the Department of Physics of the Polytechnic School of the UdG and co-financed by the Cooperation of the UdG, which has wanted to work together with the school of Abay Mado located in the city of Bahir Dar, Ethiopia. Figure 2 shows its location. The work was born after participating in the first phase of the project in January 2020, in which was assembled in a photovoltaic installation and was first known but the school and the people who work there. The present project proposes a second phase, in the study of a solution to the power cuts suffered by the school. This is done based on the installed photovoltaic system and the information it provides. The aim of the project is to study the feasibility and provide a technological answer to a problem common as is the power outages from the public grid. Like the most photovoltaic systems of this type, the system already installed in the school stops supply power when there is a power outage. Through the energy study of the school, it is wanted design a bespoke solution so that power outages can be met through one battery storage system

Manager: Deltell Carbonell, Alexandre
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Adell Puigdevall, Carles
Date: 2020 June 1
Abstract: Aquest Treball Final de Màster (TFM) està vinculat al Projecte de Cooperació promogut pel Departament de Física de l’Escola Politècnica Superior de la UdG i cofinançat per l’Oficina de Cooperació de la UdG, el qual ha volgut treballar conjuntament amb l’escola d’Abay Mado situada a la ciutat de Bahir Dar, Etiòpia. A la Figura 2 es mostra el seu emplaçament. El treball neix després d’haver participat a la primera fase del projecte al gener del 2020, en la qual es va fer el muntatge d’una instal·lació fotovoltaica i es va poder conèixer de primera mà l’escola i les persones que hi treballen. El present projecte proposa una segona fase, en la que es fa l’estudi d’una solució als talls de subministrament elèctric que pateix l’escola. Aquest es fa partint del sistema fotovoltaic instal·lat i la informació que aquest aporta. Amb el projecte es pretén estudiar la viabilitat i donar una resposta tecnològica a un problema comú com és els talls de subministrament elèctric provinent de la xarxa pública. Com la majoria de sistemes fotovoltaics d’aquest tipus, el sistema ja instal·lat a l’escola deixa de subministrar energia quan hi ha un tall de llum. Mitjançant l’estudi energètic de l’escola, es vol dissenyar una solució a mida per tal que es puguin suplir els talls d’electricitat a través d’un sistema d’emmagatzematge amb bateries
This Final Master’s Thesis (TFM) is linked to the Cooperation Project promoted by the Department of Physics of the Polytechnic School of the UdG and co-financed by the Cooperation of the UdG, which has wanted to work together with the school of Abay Mado located in the city of Bahir Dar, Ethiopia. Figure 2 shows its location. The work was born after participating in the first phase of the project in January 2020, in which was assembled in a photovoltaic installation and was first known but the school and the people who work there. The present project proposes a second phase, in the study of a solution to the power cuts suffered by the school. This is done based on the installed photovoltaic system and the information it provides. The aim of the project is to study the feasibility and provide a technological answer to a problem common as is the power outages from the public grid. Like the most photovoltaic systems of this type, the system already installed in the school stops supply power when there is a power outage. Through the energy study of the school, it is wanted design a bespoke solution so that power outages can be met through one battery storage system
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21243
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Energia solar fotovoltaica
Renewable energy sources
Etiòpia
Bateries elèctriques
Electric batteries
Title: Adaptació d’una instal·lació solar fotovoltaica per a la cobertura de talls del subministrament elèctric en una escola d’Etiòpia
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors