Item


Dissseny de missions de baix cost al punt L4 del sistema Terra-Lluna

En aquest treball volem mostrar com la comprensi´o de la din`amica d’alguns models de la Mec`anica Celeste permet, entre d’altres, el disseny de missions realistes a l’espai. En aquest treball ens centrarem en les missions de transfer`encia de sat`el. lits a uns punts espec´ıfics del sistema Terra-Lluna anomenats punts de libraci´o o equilibri. La seva posici´o i din`amica particular els fa grans candidats per futures aplicacions espacials [5]. Per dur a terme aquest estudi s’han utilitzat dos models b`asics: el Problema Restringit a Tres Cossos (RTBP) [2] i el Problema Bicircular (BCP)

In this paper we want to show how the understanding of the dynamics of some models of the Celestial Mechanics allows, among other things, the design of realistic missions in space. In this work we will focus on the satellite transfer missions. at specific points in the Earth-Moon system called points libration or balance. Their particular position and dynamics make them great candidates for future applications spatial [5]. Two basic models were used to conduct this study: the Restricted Problem a Three Bodies (RTBP) [2] and the Bicircular Problem (BCP)

Manager: Barrabés Vera, Esther
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Fernàndez López, Àlex
Date: 2020 June 1
Abstract: En aquest treball volem mostrar com la comprensi´o de la din`amica d’alguns models de la Mec`anica Celeste permet, entre d’altres, el disseny de missions realistes a l’espai. En aquest treball ens centrarem en les missions de transfer`encia de sat`el. lits a uns punts espec´ıfics del sistema Terra-Lluna anomenats punts de libraci´o o equilibri. La seva posici´o i din`amica particular els fa grans candidats per futures aplicacions espacials [5]. Per dur a terme aquest estudi s’han utilitzat dos models b`asics: el Problema Restringit a Tres Cossos (RTBP) [2] i el Problema Bicircular (BCP)
In this paper we want to show how the understanding of the dynamics of some models of the Celestial Mechanics allows, among other things, the design of realistic missions in space. In this work we will focus on the satellite transfer missions. at specific points in the Earth-Moon system called points libration or balance. Their particular position and dynamics make them great candidates for future applications spatial [5]. Two basic models were used to conduct this study: the Restricted Problem a Three Bodies (RTBP) [2] and the Bicircular Problem (BCP)
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21251
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Restricted Problem a Three Bodies
Bicircular Problem (BCP)
Mecànica celest
Celestial mechanics
Vol espacial a la Lluna
Space flight to the moon
Title: Dissseny de missions de baix cost al punt L4 del sistema Terra-Lluna
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors