Item


Dimensionament i disseny de les instal·lacions necessàries a una nau industrial d’una empresa càrnia ubicada a Olot implementant la metodologia BIM

Una empresa càrnia disposa d’una nau industrial ubicada al municipi d’Olot (Girona) destinada a fabricar productes alimentaris. Tot i que la nau ja està en funcionament des de fa temps, degut al seu creixement econòmic, l’empresa veu la necessitat de fer-hi una reforma, amb l’objectiu de poder augmentar la producció i satisfer així el creixement de la demanda. Així doncs, l’empresa càrnia es posa en contacte amb l’empresa Plana Hurtós Enginyers, SLP, i la contracta per realitzar el projecte. Per tal de poder obtenir una visualització més realista de l’estructura i poder oferir un millor servei al client, Plana Hurtós Enginyers ha decidit modelar l’estructura amb 3D amb el software Autodesk Revit. D’aquesta manera, un cop definida l’estructura, el peticionari necessita que la nau industrial disposi de totes les instal·lacions necessàries per a poder funcionar correctament i de forma segura, les quals són de subministrament d’aigua, sanejament, protecció contra incendis, refrigeració de les cambres frigorífiques i el congelador, i elèctrica

A meat company has an industrial building located in the municipality of Olot (Girona) to make food products. Although the ship has been in operation for some time, due to its economic growth, the company sees the need to reform it, with the goal of being able to increase production and thus meet the growth in demand. Like this therefore, the meat company gets in touch with the company Plana Hurtós Enginyers, SLP, i the contract to carry out the project. In order to get a more realistic view of the structure and to be able to offer a better service to the customer, Plana Hurtós Enginyers has decided to model 3D structure with Autodesk Revit software. In this way, once defined the structure, the petitioner needs the industrial building to have all the facilities necessary to be able to function properly and safely, which are of water supply, sanitation, fire protection, room cooling refrigerators and freezer, and electric

Manager: Comas Baron, Jordi
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Fluvià Ayats, Roger
Date: 2020 June 1
Abstract: Una empresa càrnia disposa d’una nau industrial ubicada al municipi d’Olot (Girona) destinada a fabricar productes alimentaris. Tot i que la nau ja està en funcionament des de fa temps, degut al seu creixement econòmic, l’empresa veu la necessitat de fer-hi una reforma, amb l’objectiu de poder augmentar la producció i satisfer així el creixement de la demanda. Així doncs, l’empresa càrnia es posa en contacte amb l’empresa Plana Hurtós Enginyers, SLP, i la contracta per realitzar el projecte. Per tal de poder obtenir una visualització més realista de l’estructura i poder oferir un millor servei al client, Plana Hurtós Enginyers ha decidit modelar l’estructura amb 3D amb el software Autodesk Revit. D’aquesta manera, un cop definida l’estructura, el peticionari necessita que la nau industrial disposi de totes les instal·lacions necessàries per a poder funcionar correctament i de forma segura, les quals són de subministrament d’aigua, sanejament, protecció contra incendis, refrigeració de les cambres frigorífiques i el congelador, i elèctrica
A meat company has an industrial building located in the municipality of Olot (Girona) to make food products. Although the ship has been in operation for some time, due to its economic growth, the company sees the need to reform it, with the goal of being able to increase production and thus meet the growth in demand. Like this therefore, the meat company gets in touch with the company Plana Hurtós Enginyers, SLP, i the contract to carry out the project. In order to get a more realistic view of the structure and to be able to offer a better service to the customer, Plana Hurtós Enginyers has decided to model 3D structure with Autodesk Revit software. In this way, once defined the structure, the petitioner needs the industrial building to have all the facilities necessary to be able to function properly and safely, which are of water supply, sanitation, fire protection, room cooling refrigerators and freezer, and electric
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21252
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Carn - Indústria i comerç
Meat industry and trade
Carn Separada Mecànicament (CSM)
Autodesk Revit
Title: Dimensionament i disseny de les instal·lacions necessàries a una nau industrial d’una empresa càrnia ubicada a Olot implementant la metodologia BIM
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors