Item


Disseny i desenvolupament d’un videojoc de rol de tipus JRPG amb elements roguelike.

El propòsit és el de crear un videojoc complet, que es pugui jugar de principi a fi i amb una qualitat el més proper a la professional, comprenent les possibilitats físiques de ser un sol treballador i el temps de termini establerts per l’entrega d’aquest treball. A més a més, explorar els meus gèneres de videojocs preferits, i aprendre des de la seva base com es produeixen, és una idea molt apassionant. Els Objectius: ● Estudi de mercat. ● Estudi de Unity i del llenguatge de programació C#. ● Disseny de les mecàniques, ambientació, estructura i bucle del joc. ● Implementació de tots aquests elements. ● Disseny i implementació de la interfície d’usuari ● Disseny i implementació de l’economia del joc. ● Implementar un bon balanç del joc. ● Treballar les intel·ligències artificials dels enemics. ● Aprendre sobre shaders. ● Aprendre sobre l’ús de la música. ● Aprendre a estructurar correctament un projecte de grans dimensions. ● Arrodoniment de la documentació desenvolupada al llarg del projecte.

The purpose is to create a complete video game, playable from start to finish and as close to professional quality as possible, while understanding the physical possibilities of being a single worker and the deadline set by the delivery of this work. Also, exploring my favourite video game genres, and learning from the ground up how they are produced, is a very exciting idea. The Objectives: ● Market research. Study of Unity and the C# programming language. Design of the game mechanics, setting, structure and game loop. Implementation of all these elements. ● Design and implementation of the user interface ● Design and implementation of the game economy. Implementing good game balance. ● Working on the artificial intelligences of the enemies. ● Learning about shaders. ● Learning about the use of music. ● Learning how to structure a large project correctly. ● Rounding up the documentation developed throughout the project.

Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Manager: Patow, Gustavo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Comas Matas, Marc
Date: 2021 June
Abstract: El propòsit és el de crear un videojoc complet, que es pugui jugar de principi a fi i amb una qualitat el més proper a la professional, comprenent les possibilitats físiques de ser un sol treballador i el temps de termini establerts per l’entrega d’aquest treball. A més a més, explorar els meus gèneres de videojocs preferits, i aprendre des de la seva base com es produeixen, és una idea molt apassionant. Els Objectius: ● Estudi de mercat. ● Estudi de Unity i del llenguatge de programació C#. ● Disseny de les mecàniques, ambientació, estructura i bucle del joc. ● Implementació de tots aquests elements. ● Disseny i implementació de la interfície d’usuari ● Disseny i implementació de l’economia del joc. ● Implementar un bon balanç del joc. ● Treballar les intel·ligències artificials dels enemics. ● Aprendre sobre shaders. ● Aprendre sobre l’ús de la música. ● Aprendre a estructurar correctament un projecte de grans dimensions. ● Arrodoniment de la documentació desenvolupada al llarg del projecte.
The purpose is to create a complete video game, playable from start to finish and as close to professional quality as possible, while understanding the physical possibilities of being a single worker and the deadline set by the delivery of this work. Also, exploring my favourite video game genres, and learning from the ground up how they are produced, is a very exciting idea. The Objectives: ● Market research. Study of Unity and the C# programming language. Design of the game mechanics, setting, structure and game loop. Implementation of all these elements. ● Design and implementation of the user interface ● Design and implementation of the game economy. Implementing good game balance. ● Working on the artificial intelligences of the enemies. ● Learning about shaders. ● Learning about the use of music. ● Learning how to structure a large project correctly. ● Rounding up the documentation developed throughout the project.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21298
Language: cat
Publisher: Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Videojocs
Video games
C# (Llenguatge de programació)
C# (Computer program language)
Jocs d’estil rogue
Rogue games
Unity (Motor de videojoc)
Unity (Game engine)
Intel·ligència artificial
Artificial intelligence
Title: Disseny i desenvolupament d’un videojoc de rol de tipus JRPG amb elements roguelike.
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors