Item


Disseny d’un entorn 3D per a la comprensió de les dimensions i les escales en la jugabilitat.

L’objecte d’aquest projecte, doncs, és dissenyar un entorn 3D i usar-lo com a element principal per a la jugabilitat basant-se en les mides i les escales dels elements que el conformen. Aquest entorn serà l’escenari d’un nou videojoc al que anomenarem Dr.Scale. Per assolir aquest objectiu ens centrarem en els components principals d’un videojoc: Narrativa Es definirà una història i un personatge que donin sentit a l’escenari presentat i la mecànica principal.- Estètica Es modelarà un escenari i un personatge en 3D mantenint una coherència estètica en si mateix i amb la narrativa. - Mecànica: S’implementarà una mecànica de canvi de forma per al jugador per tal que aquest es mogui i vegi l’entorn modelat de maneres diferents. - Tecnología: Es considerà l’ordinador com a entorn de joc del primer prototipus.

The aim of this project, then, is to design a 3D environment and use it as the main element for gameplay based on the measurements and scales of the elements that make it up. This environment will be the setting for a new videogame that we will call Dr.Scale. To achieve this objective we will focus on the main components of a videogame: Narrative A story and a character will be defined to give sense to the scenario presented and the main mechanics - Aesthetics A scenario and a character will be modelled in 3D maintaining an aesthetic coherence in itself and with the narrative. - Mechanics: A shape-shifting mechanic will be implemented for the player to move and see the environment moulded in different ways. - Technology: The computer was considered as the game environment for the first prototype.

Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Manager: Boada, Imma
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Font Climent, Oriol
Date: 2021 June
Abstract: L’objecte d’aquest projecte, doncs, és dissenyar un entorn 3D i usar-lo com a element principal per a la jugabilitat basant-se en les mides i les escales dels elements que el conformen. Aquest entorn serà l’escenari d’un nou videojoc al que anomenarem Dr.Scale. Per assolir aquest objectiu ens centrarem en els components principals d’un videojoc: Narrativa Es definirà una història i un personatge que donin sentit a l’escenari presentat i la mecànica principal.- Estètica Es modelarà un escenari i un personatge en 3D mantenint una coherència estètica en si mateix i amb la narrativa. - Mecànica: S’implementarà una mecànica de canvi de forma per al jugador per tal que aquest es mogui i vegi l’entorn modelat de maneres diferents. - Tecnología: Es considerà l’ordinador com a entorn de joc del primer prototipus.
The aim of this project, then, is to design a 3D environment and use it as the main element for gameplay based on the measurements and scales of the elements that make it up. This environment will be the setting for a new videogame that we will call Dr.Scale. To achieve this objective we will focus on the main components of a videogame: Narrative A story and a character will be defined to give sense to the scenario presented and the main mechanics - Aesthetics A scenario and a character will be modelled in 3D maintaining an aesthetic coherence in itself and with the narrative. - Mechanics: A shape-shifting mechanic will be implemented for the player to move and see the environment moulded in different ways. - Technology: The computer was considered as the game environment for the first prototype.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21299
Language: cat
Publisher: Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Videojocs
Video games
Visualització tridimensional (Informàtica)
Three-dimensional display Systems
Unity (Motor de videojoc)
Unity (Game engine)
Title: Disseny d’un entorn 3D per a la comprensió de les dimensions i les escales en la jugabilitat.
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors