Item


Desenvolupament d’un videojoc estil JRPG tàctic

The project developed consists of the creation of a tactical JRPG-style video game, very common in the Asian market, as its name indicates; Japanese Role-Playing Game, unfortunately, there are few games of this genre developed in Europe. The name of the video game is Kingdom Doom. It is developed in 3D on the Unity video game engine, as we will see later. The game has very clear references and at no time during development does it move away from them. This video game is heavily influenced by a well-known French video game called Dofus. The combat system is very similar. The objective of this Final Degree Project is to develop a prototype of a video game of the JRPG genre, which allows an experience close to the final game in everything that has been developed in the allotted time. Another objective is to be faithful to said genre and that the game contains as many related aspects as possible. The game will be developed with the Unity graphics engine, as well as the GIMP for editing icons and images.

El projecte desenvolupat consisteix en la creació d’un videojoc estil JRPG tàctic, molt freqüents en el mercat asiàtic, com el seu nom indica; Japanese Role-Playing Game, malauradament, hi ha pocs jocs d’aquest gènere desenvolupats a Europa. El nom del videojoc és Kingdom Doom. Està desenvolupat en 3D sobre el motor de videojocs Unity, com veurem més endavant. El joc té uns referents molt clars i en cap moment del desenvolupament s’allunya d’aquests. Aquest videojoc ve molt influenciat per un videojoc francès molt conegut, anomenat Dofus. El sistema de combats és molt similar. L’objectiu d’aquest Treball Final de Grau, és desenvolupar un prototip d’un videojoc del gènere JRPG, que permeti una experiència propera al joc final en tot el que s’hagi pogut desenvolupar en el temps disposat. Un altre objectiu és ser fidels al gènere esmentat i que el joc contingui el màxim d’aspectes relacionats. El joc serà desenvolupat amb el motor gràfic Unity, així com el GIMP per a la edició d’icones i imatges.

Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Manager: Patow, Gustavo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Márquez Suñer, Arnau
Date: 2021 June
Abstract: The project developed consists of the creation of a tactical JRPG-style video game, very common in the Asian market, as its name indicates; Japanese Role-Playing Game, unfortunately, there are few games of this genre developed in Europe. The name of the video game is Kingdom Doom. It is developed in 3D on the Unity video game engine, as we will see later. The game has very clear references and at no time during development does it move away from them. This video game is heavily influenced by a well-known French video game called Dofus. The combat system is very similar. The objective of this Final Degree Project is to develop a prototype of a video game of the JRPG genre, which allows an experience close to the final game in everything that has been developed in the allotted time. Another objective is to be faithful to said genre and that the game contains as many related aspects as possible. The game will be developed with the Unity graphics engine, as well as the GIMP for editing icons and images.
El projecte desenvolupat consisteix en la creació d’un videojoc estil JRPG tàctic, molt freqüents en el mercat asiàtic, com el seu nom indica; Japanese Role-Playing Game, malauradament, hi ha pocs jocs d’aquest gènere desenvolupats a Europa. El nom del videojoc és Kingdom Doom. Està desenvolupat en 3D sobre el motor de videojocs Unity, com veurem més endavant. El joc té uns referents molt clars i en cap moment del desenvolupament s’allunya d’aquests. Aquest videojoc ve molt influenciat per un videojoc francès molt conegut, anomenat Dofus. El sistema de combats és molt similar. L’objectiu d’aquest Treball Final de Grau, és desenvolupar un prototip d’un videojoc del gènere JRPG, que permeti una experiència propera al joc final en tot el que s’hagi pogut desenvolupar en el temps disposat. Un altre objectiu és ser fidels al gènere esmentat i que el joc contingui el màxim d’aspectes relacionats. El joc serà desenvolupat amb el motor gràfic Unity, així com el GIMP per a la edició d’icones i imatges.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21351
Language: cat
Publisher: Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Videojocs
Video games
Visualització tridimensional (Informàtica)
Three-dimensional display Systems
Unity (Motor de videojoc)
Unity (Game engine)
Jocs de lluita
GIMP (Programes d’ordinador)
GIMP (Computer programs)
Combat games
Title: Desenvolupament d’un videojoc estil JRPG tàctic
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors