Item


Desenvolupament d’un generador de ciutats amb carrers interconnectats i un videojoc basats en Wave Function Collapse

Since their emergence, video games have been evolving and improving with state-of-the-art technology, leading, for example, to longer playing time or better graphics. Another improvement is the possibility of creating better procedural content. Procedural content is content that is automatically generated by the machine following patterns or rules to make the generated material coherent. Procedural generation can be applied to generate levels, sounds, animations, narrative, etc. Therefore, there is no one-size-fits-all algorithm for all content. One such algorithm for generating levels is Wave Function Collapse (WFC), which is inspired by an idea from quantum mechanics and uses a set of rules and superposition of different states to generate content. The project aims to make a city generator using the WFC algorithm and a video game using the levels generated with the main mechanics of interconnected streets.

Des de la seva aparició, els videojocs han anat evolucionant i millorant amb la tecnologia d’avantguarda, aconseguint, per exemple, un temps de joc més elevat o millors gràfics. Una altra millora és la possibilitat de crear millor contingut procedimental. El contingut procedimental és aquell generat automàticament per la màquina seguint uns patrons o regles per aconseguir que el material generat sigui coherent. La generació procedimental es pot aplicar per generar nivells, sons, animacions, narrativa, etc. Per tant, no existeix un algorisme que serveixi per a tots els continguts. Un d’aquests algorismes per generar nivells és el Wave Function Collapse (WFC), el qual està inspirat en una idea de la mecànica quàntica i utilitza un conjunt de regles i superposició de diferents estats per a la generació de contingut. El projecte intenta aconseguir fer un generador de ciutats utilitzant l’algorisme WFC i un videojoc aprofitant els nivells generats amb la mecànica principal de carrers interconnectats.

Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Manager: Patow, Gustavo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Perarnau Arnau, Oriol
Date: 2021 June
Abstract: Since their emergence, video games have been evolving and improving with state-of-the-art technology, leading, for example, to longer playing time or better graphics. Another improvement is the possibility of creating better procedural content. Procedural content is content that is automatically generated by the machine following patterns or rules to make the generated material coherent. Procedural generation can be applied to generate levels, sounds, animations, narrative, etc. Therefore, there is no one-size-fits-all algorithm for all content. One such algorithm for generating levels is Wave Function Collapse (WFC), which is inspired by an idea from quantum mechanics and uses a set of rules and superposition of different states to generate content. The project aims to make a city generator using the WFC algorithm and a video game using the levels generated with the main mechanics of interconnected streets.
Des de la seva aparició, els videojocs han anat evolucionant i millorant amb la tecnologia d’avantguarda, aconseguint, per exemple, un temps de joc més elevat o millors gràfics. Una altra millora és la possibilitat de crear millor contingut procedimental. El contingut procedimental és aquell generat automàticament per la màquina seguint uns patrons o regles per aconseguir que el material generat sigui coherent. La generació procedimental es pot aplicar per generar nivells, sons, animacions, narrativa, etc. Per tant, no existeix un algorisme que serveixi per a tots els continguts. Un d’aquests algorismes per generar nivells és el Wave Function Collapse (WFC), el qual està inspirat en una idea de la mecànica quàntica i utilitza un conjunt de regles i superposició de diferents estats per a la generació de contingut. El projecte intenta aconseguir fer un generador de ciutats utilitzant l’algorisme WFC i un videojoc aprofitant els nivells generats amb la mecànica principal de carrers interconnectats.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21352
Language: cat
Publisher: Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Videojocs
Video games
Generador procedural de ciutats
Algorisme
Algorithm
Wave Function Collapse (WFC)
Serious games
Jocs seriosos
Procedural city generator
Title: Desenvolupament d’un generador de ciutats amb carrers interconnectats i un videojoc basats en Wave Function Collapse
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors