Item


Projecte “Pawn Sacrifice”: Joc roguelite on en cada nivell es perd un company

The aim of this TFG is to develop the prototype of a videogame that I will continue working on later, of the Rogue-Like genre, in which the player is accompanied by other NPCs (Non Playable Characters), with the particularity that, each time a level is passed, a companion must be dispensed, obtaining in exchange some of their skills. This must be done while fighting as a team against the different enemies that will be scattered around the map, so the choice of which partner to spare will be an important strategic factor for the game. In addition, the procedural generation of the dungeon is also a big aspect to take into account and one that should be good enough to make each game different from the last. This work focuses on programming and design rather than aesthetics.

L’objectiu d’aquest TFG és desenvolupar el prototip d’un videojoc en el que seguiré treballant a posteriori, del gènere dels Rogue-Like, en el qual el jugador va acompanyat d’altres PNJs (Personatges No Jugables), amb la particularitat que, cada vegada que es passa de nivell, s’ha de prescindir d’un company, obtenint a canvi alguna de les seves habilitats. Això s’ha de fer mentre es lluita en equip contra els diferents enemics que hi hauran repartits en el mapa, pel que l’elecció del company a prescindir serà un factor estratègic important de cares al joc. A més, la generació procedural de la masmorra també és un gran aspecte a tenir en compte i el qual ha de ser lo suficientment bo com per fer que cada partida sigui diferent a l’anterior. Aquest treball es centra en l’apartat de la programació i en el disseny més que en l’estètic.

Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Manager: Patow, Gustavo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Verge Mondejar, Vicenç
Date: 2021 June
Abstract: The aim of this TFG is to develop the prototype of a videogame that I will continue working on later, of the Rogue-Like genre, in which the player is accompanied by other NPCs (Non Playable Characters), with the particularity that, each time a level is passed, a companion must be dispensed, obtaining in exchange some of their skills. This must be done while fighting as a team against the different enemies that will be scattered around the map, so the choice of which partner to spare will be an important strategic factor for the game. In addition, the procedural generation of the dungeon is also a big aspect to take into account and one that should be good enough to make each game different from the last. This work focuses on programming and design rather than aesthetics.
L’objectiu d’aquest TFG és desenvolupar el prototip d’un videojoc en el que seguiré treballant a posteriori, del gènere dels Rogue-Like, en el qual el jugador va acompanyat d’altres PNJs (Personatges No Jugables), amb la particularitat que, cada vegada que es passa de nivell, s’ha de prescindir d’un company, obtenint a canvi alguna de les seves habilitats. Això s’ha de fer mentre es lluita en equip contra els diferents enemics que hi hauran repartits en el mapa, pel que l’elecció del company a prescindir serà un factor estratègic important de cares al joc. A més, la generació procedural de la masmorra també és un gran aspecte a tenir en compte i el qual ha de ser lo suficientment bo com per fer que cada partida sigui diferent a l’anterior. Aquest treball es centra en l’apartat de la programació i en el disseny més que en l’estètic.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21361
Language: cat
Publisher: Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Videojocs
Video games
Jocs d’estil rogue
Rogue-like games
C# (Llenguatge de programació)
C# (Computer program language)
Unity (Motor de videojoc)
Unity (Game engine)
Visualització tridimensional (Informàtica)
Three-dimensional display Systems
Title: Projecte “Pawn Sacrifice”: Joc roguelite on en cada nivell es perd un company
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors