Item


Disseny i desenvolupament d’un videojoc d’aventures i gestió de recursos

In recent years, due to the increased availability and accessibility of technological equipment, the popularity of digital entertainment-related content has grown exponentially. exponentially. One of the markets that has received the most stimulus in the last 10 years is that of video games, reaching a staggering $174.9 billion turnover in 2020, an increase of 20% compared to 2019. The digital world in which we live nowadays moves through trends followed by the great influence of some public figures and that the players themselves decide to promote through social networks or the famous word of mouth. Therefore, we can find that over time, some genres have seen an increase in popularity, and we can find several options on the market with very similar mechanics. Personally, we find that these trends are born out of innovative projects that bet on creating new experiences and that are able to gather everything that an average gamer expects. That is why we are committed to the creation of a product that is born from our own needs as gamers and that, in our view, brings together everything that the market currently needs.

Durant els últims anys i a causa de l’augment de la disposició i l’accessibilitat a equips tecnològics, la popularitat del contingut relacionat amb l’entreteniment digital ha crescut exponencialment. Un dels mercats que més estímul ha rebut en els últims 10 anys és el dels videojocs, arribant a facturar la sorprenent quantitat de 174’9 mil milions de dòlars el passat 2020, un increment del 20% respecte al 2019. El món digital en el que vivim actualment es mou a través de tendències seguides per la gran influència d’algunes figures públiques i que els propis jugadors decideixen impulsar mitjançant xarxes socials o el famós boca a boca. Per tant, podem trobar que al llarg del temps alguns gèneres han vist un increment de popularitat, arribant a trobar diverses opcions al mercat amb mecàniques molt similars. Personalment, trobem que aquestes tendències neixen de projectes innovadors que aposten per crear noves experiències i que siguin capaços de recollir tot allò que un jugador promig espera. Per això apostem per la creació d’un producte que neix de les nostres pròpies necessitats com a jugadors i que, segons el nostre punt de vista, reuneix tot allò que actualment el mercat necessita.

Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Manager: Patow, Gustavo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Rovira Gómez, Sergio
Saavedra Martínez, Daniel
Date: 2021 June
Abstract: In recent years, due to the increased availability and accessibility of technological equipment, the popularity of digital entertainment-related content has grown exponentially. exponentially. One of the markets that has received the most stimulus in the last 10 years is that of video games, reaching a staggering $174.9 billion turnover in 2020, an increase of 20% compared to 2019. The digital world in which we live nowadays moves through trends followed by the great influence of some public figures and that the players themselves decide to promote through social networks or the famous word of mouth. Therefore, we can find that over time, some genres have seen an increase in popularity, and we can find several options on the market with very similar mechanics. Personally, we find that these trends are born out of innovative projects that bet on creating new experiences and that are able to gather everything that an average gamer expects. That is why we are committed to the creation of a product that is born from our own needs as gamers and that, in our view, brings together everything that the market currently needs.
Durant els últims anys i a causa de l’augment de la disposició i l’accessibilitat a equips tecnològics, la popularitat del contingut relacionat amb l’entreteniment digital ha crescut exponencialment. Un dels mercats que més estímul ha rebut en els últims 10 anys és el dels videojocs, arribant a facturar la sorprenent quantitat de 174’9 mil milions de dòlars el passat 2020, un increment del 20% respecte al 2019. El món digital en el que vivim actualment es mou a través de tendències seguides per la gran influència d’algunes figures públiques i que els propis jugadors decideixen impulsar mitjançant xarxes socials o el famós boca a boca. Per tant, podem trobar que al llarg del temps alguns gèneres han vist un increment de popularitat, arribant a trobar diverses opcions al mercat amb mecàniques molt similars. Personalment, trobem que aquestes tendències neixen de projectes innovadors que aposten per crear noves experiències i que siguin capaços de recollir tot allò que un jugador promig espera. Per això apostem per la creació d’un producte que neix de les nostres pròpies necessitats com a jugadors i que, segons el nostre punt de vista, reuneix tot allò que actualment el mercat necessita.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21366
Language: cat
Publisher: Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Videojocs
Video games
Unity (Game engine)
Unity (Motor de videojoc)
Three-dimensional display Systems
Visualització tridimensional (Informàtica)
Joc d’aventures
Adventure games
Title: Disseny i desenvolupament d’un videojoc d’aventures i gestió de recursos
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors