Item


Training module for professionals working with children (Education; Health; Media; Public Space and Families)

This training proposal is a contribution to combating violence against LGBTI+ children and adolescents. It provides inclusive and competent tools for professionals working with children and youth in five key areas: education, health care, media, public space and families and families associations. The training curriculum presented in this document is part of the project Diversity and Childhood, the objectives of which include the increase of professional, personal, peer groups and proximity environment abilities to favour and promote the well-being of LGBTI+ children through training to the key actors. The proposal covers the training of 1,5 days and includes different typologies of activities: group work, theoretical approaches and several dynamic activities. Parts of the modules may be omitted, changed, or applied differently in accordance with local needs (e.g. the needs, preferences and previous experiences/training of professionals). In the event that such training can only be held online, the recommendation is to split its content application into two half days. The materials needed for the training are indicated in each activity and they can be downloaded when needed. Moreover, at the end of the training curriculum, we provide a template of assessment questionnaire for participants, as well as a template of an attendance list

Aquesta proposta formativa és una contribució a la lluita contra la violència contra els infants i adolescents LGBTI+. Això ofereix eines inclusives i competents per als professionals que treballen amb nens i joves en cinc àrees clau: educació, sanitat, mitjans de comunicació, espai públic, famílies i associacions de famílies. El currículum formatiu que es presenta en aquest document forma part del projecte Diversitat i infància, que té com objectius l’augment de les capacitats de l’entorn professional, personal, i de grups d’iguals per afavorir i promoure el benestar dels infants LGBTI+, mitjançant la formació dels actors clau. La proposta abasta la formació d’1,5 dies i inclou diferents tipologies d’activitats: treball en grup, enfocaments teòrics i diverses activitats dinàmiques. Parts dels mòduls es poden ometre, canviar o aplicar de manera diferent d’acord amb les necessitats locals (per exemple, les necessitats, les preferències i les anteriors experiències/formació de professionals). En el cas que aquesta formació només es pugui realitzar en línia, la recomanació és dividir la seva aplicació de contingut en dos mig dies. Els materials necessaris per a la formació estan indicats en cada activitat i es poden descarregar quan sigui necessari. A més, al final del currículum de formació, s’ofereix una plantilla de qüestionari d’avaluació per als participants, així com una plantilla de llista d’assistència

Projecte "Diversity and childhood: changing social attitudes towards gender diversity in children across Europe", finançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania (2014-2020) de la Unió Europea (REC-RDAP-GBV-AG-2018-856680)

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona
Author: Diversity and Childhood (Projecte)
Sándor, Bea
Date: 2021 January
Abstract: This training proposal is a contribution to combating violence against LGBTI+ children and adolescents. It provides inclusive and competent tools for professionals working with children and youth in five key areas: education, health care, media, public space and families and families associations. The training curriculum presented in this document is part of the project Diversity and Childhood, the objectives of which include the increase of professional, personal, peer groups and proximity environment abilities to favour and promote the well-being of LGBTI+ children through training to the key actors. The proposal covers the training of 1,5 days and includes different typologies of activities: group work, theoretical approaches and several dynamic activities. Parts of the modules may be omitted, changed, or applied differently in accordance with local needs (e.g. the needs, preferences and previous experiences/training of professionals). In the event that such training can only be held online, the recommendation is to split its content application into two half days. The materials needed for the training are indicated in each activity and they can be downloaded when needed. Moreover, at the end of the training curriculum, we provide a template of assessment questionnaire for participants, as well as a template of an attendance list
Aquesta proposta formativa és una contribució a la lluita contra la violència contra els infants i adolescents LGBTI+. Això ofereix eines inclusives i competents per als professionals que treballen amb nens i joves en cinc àrees clau: educació, sanitat, mitjans de comunicació, espai públic, famílies i associacions de famílies. El currículum formatiu que es presenta en aquest document forma part del projecte Diversitat i infància, que té com objectius l’augment de les capacitats de l’entorn professional, personal, i de grups d’iguals per afavorir i promoure el benestar dels infants LGBTI+, mitjançant la formació dels actors clau. La proposta abasta la formació d’1,5 dies i inclou diferents tipologies d’activitats: treball en grup, enfocaments teòrics i diverses activitats dinàmiques. Parts dels mòduls es poden ometre, canviar o aplicar de manera diferent d’acord amb les necessitats locals (per exemple, les necessitats, les preferències i les anteriors experiències/formació de professionals). En el cas que aquesta formació només es pugui realitzar en línia, la recomanació és dividir la seva aplicació de contingut en dos mig dies. Els materials necessaris per a la formació estan indicats en cada activitat i es poden descarregar quan sigui necessari. A més, al final del currículum de formació, s’ofereix una plantilla de qüestionari d’avaluació per als participants, així com una plantilla de llista d’assistència
Projecte "Diversity and childhood: changing social attitudes towards gender diversity in children across Europe", finançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania (2014-2020) de la Unió Europea (REC-RDAP-GBV-AG-2018-856680)
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21384
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: Attribution-NonCommercial 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Infants -- Protecció, assistència, etc.
Child welfare
Minories sexuals -- Violència contra
Sexual minorities -- Violence against
Infants i sexualitat
Children and sex
Identitat de gènere en l’educació
Gender identity in education
Title: Training module for professionals working with children (Education; Health; Media; Public Space and Families)
Type: info:eu-repo/semantics/book
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors