Item


Biblioteca estesa: revitalització del sector fluvial Llevant d’Igualada

Donades les limitacions de la biblioteca d’Igualada actual, juntament amb les mancances i falta de previsió d’espais culturals en el districte Llevant, es pren com espai d’oportunitat una zona degradada de l’esmentat districte per ubicar-hi una nova biblioteca multifuncional. El projecte tracta de revitalitzar una zona fluvial, tot replantejant el programa i rol de la biblioteca en una era més digital i segons els canvis de la societat actual. El programa s’estén més enllà de l’ús de les biblioteques tradicionals i engloba espais cultural, formatius, de treball, lúdics i serveis que s’organitzen de forma lliure i flexible. A més, el projecte de biblioteca també contempla un parc fluvial, de manera que el conjunt esdevé una transició entre la zona urbana i la natural, així com també permet un apropament dels municipis veïns a Igualada. Tanmateix el projecte no es límita a l’estructura física de l’edifici sinó que s’estén al llarg del parc permetent activitats culturals a l’aire lliure. Per tant, el projecte edificat es desenvolupa segons els pols d’activitat del voltant i les traces urbanes. Es configura un edifici baix de planta baixa i semisoterrada amb certa component longitudinal. Els dos volums principals de la planta baixa es comuniquen mitjançant una pèrgola i alhora es relacionen amb una gran terrassa que mira al paisatge. La planta semisoterrada actua com un sòcol i té una relació directa amb el parc. L’estructura i materialitat predominant és la del formigó, combinat amb tancaments de fusta

Due to the limitation of the Igualada current library, as well as the scarcity and lack of foresight of cultural spaces in the East district, a degraded area of this district is taken as a space of opportunity to locate a new multifunctional library. The project seeks to revitalize a river area, rethinking the program and role of the library in a more digital era and according to the changes of today’s society. The program extends beyond the use of traditional libraries and encompasses cultural, educational, work, ludic and service spaces that are organized freely and flexibly. In addition, the library project also includes a river park, so that the whole becomes a transition between the urban and natural area, as well as allows an approach of the neighbouring municipalities to Igualada. Likewise, the project is not limited with the physical structure of the building but extends along the park allowing outdoor cultural activities. Therefore, the built project is developed according to the surroundings activities poles and urban traces. The building is configurated in a ground floor and a semi-basement, longitudinally. The two main volumes on the ground floor are connected by a pergola, and at the same time interact with a large terrace that admires the landscape. The semi-basement acts as a plinth and has a direct relationship with the park. The predominant materiality and structure in the project is the concrete, combined with wooden closures

Manager: Torra, Josep Maria
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Bouchikh El Jarroudi, Hayat
Date: 2021 June
Abstract: Donades les limitacions de la biblioteca d’Igualada actual, juntament amb les mancances i falta de previsió d’espais culturals en el districte Llevant, es pren com espai d’oportunitat una zona degradada de l’esmentat districte per ubicar-hi una nova biblioteca multifuncional. El projecte tracta de revitalitzar una zona fluvial, tot replantejant el programa i rol de la biblioteca en una era més digital i segons els canvis de la societat actual. El programa s’estén més enllà de l’ús de les biblioteques tradicionals i engloba espais cultural, formatius, de treball, lúdics i serveis que s’organitzen de forma lliure i flexible. A més, el projecte de biblioteca també contempla un parc fluvial, de manera que el conjunt esdevé una transició entre la zona urbana i la natural, així com també permet un apropament dels municipis veïns a Igualada. Tanmateix el projecte no es límita a l’estructura física de l’edifici sinó que s’estén al llarg del parc permetent activitats culturals a l’aire lliure. Per tant, el projecte edificat es desenvolupa segons els pols d’activitat del voltant i les traces urbanes. Es configura un edifici baix de planta baixa i semisoterrada amb certa component longitudinal. Els dos volums principals de la planta baixa es comuniquen mitjançant una pèrgola i alhora es relacionen amb una gran terrassa que mira al paisatge. La planta semisoterrada actua com un sòcol i té una relació directa amb el parc. L’estructura i materialitat predominant és la del formigó, combinat amb tancaments de fusta
Due to the limitation of the Igualada current library, as well as the scarcity and lack of foresight of cultural spaces in the East district, a degraded area of this district is taken as a space of opportunity to locate a new multifunctional library. The project seeks to revitalize a river area, rethinking the program and role of the library in a more digital era and according to the changes of today’s society. The program extends beyond the use of traditional libraries and encompasses cultural, educational, work, ludic and service spaces that are organized freely and flexibly. In addition, the library project also includes a river park, so that the whole becomes a transition between the urban and natural area, as well as allows an approach of the neighbouring municipalities to Igualada. Likewise, the project is not limited with the physical structure of the building but extends along the park allowing outdoor cultural activities. Therefore, the built project is developed according to the surroundings activities poles and urban traces. The building is configurated in a ground floor and a semi-basement, longitudinally. The two main volumes on the ground floor are connected by a pergola, and at the same time interact with a large terrace that admires the landscape. The semi-basement acts as a plinth and has a direct relationship with the park. The predominant materiality and structure in the project is the concrete, combined with wooden closures
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21389
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Biblioteques -- Arquitectura -- Catalunya -- Igualada
Biblioteques (Edificis)
Biblioteques -- Utilització de l’espai -- Catalunya -- Igualada
Library architecture -- Catalonia -- Igualada
Library buildings
Libraries -- Space utilization -- Catalonia -- Igualada
Title: Biblioteca estesa: revitalització del sector fluvial Llevant d’Igualada
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors