Item


Adversidad y trauma. Una aproximación multidimensional y existencial a los factores psicológicos disfuncionales y adaptativos asociados

Trauma and existential concerns are humanly universal issues, which constitute fundamental psychological aspects and whose possible associations are not completely understood. The main objective of this research was to examine the associations between various factors associated with psychological trauma and aspects of positive existential psychology, in conjunction with other aspects related to mental health. The thesis consists of two studies, which comprise six publications with specific topics and objectives. On the one hand, study I includes five articles: (1) A systematic review article on the scientific evidence of associations between adversity and existential issues, as well as four empirical articles involving Mexican university students (N = 162), focused on the associations between (2) Cognitions, posttraumatic growth and personality, (3) Resilience, clinical syndromes, attitudes towards death and religion, (4) Posttraumatic symptoms, meaning of life and family functionality; and finally, a (5) qualitative exploration of the positive facet of traumatic suffering, significant moments and the realization of the meaning of life. Among the main findings of Study I is the broadness and variety of characteristics of the possible psychological repercussions of trauma, including positive responses. In addition, the diverse and repeated associations between aspects of trauma and existential aspects stand out. On the other hand, Study II, which resulted in one publication, (6) examines the traumatic impact and meaning of life at the onset of the COVID-19 pandemic in a sample of citizens from different countries (N = 543). The findings of this study indicate considerable psychological distress following the pandemic and an inverse association between posttraumatic symptoms and meaning in life. Finally, the six publications and their corresponding findings are interpreted within the same line of research. Implications for mental health are discussed, as well as future recommendations and different areas of potentially beneficial intervention for people affected by trauma are suggested

El trauma psicològic i les preocupacions existencials són assumptes humanament universals que constitueixen aspectes psicològics fonamentals, i dels que les seves possibles associacions segueixen encara sense ser compreses totalment. L’objectiu principal d’aquesta investigació va ser examinar les associacions entre aspectes vinculats al trauma psicològic i a aspectes de la psicologia existencial positiva, juntament amb altres factors relacionats amb la salut mental. La tesi està formada per dos estudis, que han donat lloc a sis publicacions, amb temes i objectius específics. D’una banda, l’estudi I inclou cinc articles: (1) un article de revisió sistemàtica sobre l’evidència científica de les associacions entre l’adversitat i els assumptes existencials, i quatre articles empírics amb una mostra d’estudiants universitaris mexicans (N = 162), enfocats a l’anàlisi de les associacions entre (2) Cognicions, creixement posttraumàtic i personalitat, (3) Resiliència, síndromes clíniques, actituds cap a la mort, i religió, (4) Símptomes posttraumàtics, sentit de la vida i funcionalitat familiar; i, per últim, (5) una exploració qualitativa de la faceta positiva del patiment traumàtic, els moments significatius i la realització del sentit de la vida. Dins de les troballes principals de l’estudi I, hi ha la gran amplitud i varietat de característiques de les possibles repercussions psicològiques del trauma, incloent-hi les respostes positives. A més, destaquen les diverses i reiterades associacions entre els aspectes del trauma i els existencials. D’altra banda, l’estudi II, que ha donat lloc a una publicació, (6) examina l’impacte traumàtic i el sentit de la vida a l’inici de la pandèmia de la COVID-19, en una mostra de ciutadans de diferents països (N = 543). Les troballes d’aquest estudi indiquen afectacions psicològiques considerables a partir de la pandèmia, així com una associació inversa entre els símptomes posttraumàtics i el sentit de la vida. Finalment, el conjunt de publicacions i les troballes corresponents són interpretats dins d’una mateixa línia de recerca. Es discuteixen les implicacions per a la salut mental, així com les recomanacions futures, i es proposen diferents àrees d’intervenció potencialment beneficioses per a persones afectades pel trauma

Universitat de Girona

Manager: Caparrós Caparrós, Beatriu
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Author: Arredondo Koriat, Arantxa Yagoda
Date: 2022 April 1
Abstract: Trauma and existential concerns are humanly universal issues, which constitute fundamental psychological aspects and whose possible associations are not completely understood. The main objective of this research was to examine the associations between various factors associated with psychological trauma and aspects of positive existential psychology, in conjunction with other aspects related to mental health. The thesis consists of two studies, which comprise six publications with specific topics and objectives. On the one hand, study I includes five articles: (1) A systematic review article on the scientific evidence of associations between adversity and existential issues, as well as four empirical articles involving Mexican university students (N = 162), focused on the associations between (2) Cognitions, posttraumatic growth and personality, (3) Resilience, clinical syndromes, attitudes towards death and religion, (4) Posttraumatic symptoms, meaning of life and family functionality; and finally, a (5) qualitative exploration of the positive facet of traumatic suffering, significant moments and the realization of the meaning of life. Among the main findings of Study I is the broadness and variety of characteristics of the possible psychological repercussions of trauma, including positive responses. In addition, the diverse and repeated associations between aspects of trauma and existential aspects stand out. On the other hand, Study II, which resulted in one publication, (6) examines the traumatic impact and meaning of life at the onset of the COVID-19 pandemic in a sample of citizens from different countries (N = 543). The findings of this study indicate considerable psychological distress following the pandemic and an inverse association between posttraumatic symptoms and meaning in life. Finally, the six publications and their corresponding findings are interpreted within the same line of research. Implications for mental health are discussed, as well as future recommendations and different areas of potentially beneficial intervention for people affected by trauma are suggested
El trauma psicològic i les preocupacions existencials són assumptes humanament universals que constitueixen aspectes psicològics fonamentals, i dels que les seves possibles associacions segueixen encara sense ser compreses totalment. L’objectiu principal d’aquesta investigació va ser examinar les associacions entre aspectes vinculats al trauma psicològic i a aspectes de la psicologia existencial positiva, juntament amb altres factors relacionats amb la salut mental. La tesi està formada per dos estudis, que han donat lloc a sis publicacions, amb temes i objectius específics. D’una banda, l’estudi I inclou cinc articles: (1) un article de revisió sistemàtica sobre l’evidència científica de les associacions entre l’adversitat i els assumptes existencials, i quatre articles empírics amb una mostra d’estudiants universitaris mexicans (N = 162), enfocats a l’anàlisi de les associacions entre (2) Cognicions, creixement posttraumàtic i personalitat, (3) Resiliència, síndromes clíniques, actituds cap a la mort, i religió, (4) Símptomes posttraumàtics, sentit de la vida i funcionalitat familiar; i, per últim, (5) una exploració qualitativa de la faceta positiva del patiment traumàtic, els moments significatius i la realització del sentit de la vida. Dins de les troballes principals de l’estudi I, hi ha la gran amplitud i varietat de característiques de les possibles repercussions psicològiques del trauma, incloent-hi les respostes positives. A més, destaquen les diverses i reiterades associacions entre els aspectes del trauma i els existencials. D’altra banda, l’estudi II, que ha donat lloc a una publicació, (6) examina l’impacte traumàtic i el sentit de la vida a l’inici de la pandèmia de la COVID-19, en una mostra de ciutadans de diferents països (N = 543). Les troballes d’aquest estudi indiquen afectacions psicològiques considerables a partir de la pandèmia, així com una associació inversa entre els símptomes posttraumàtics i el sentit de la vida. Finalment, el conjunt de publicacions i les troballes corresponents són interpretats dins d’una mateixa línia de recerca. Es discuteixen les implicacions per a la salut mental, així com les recomanacions futures, i es proposen diferents àrees d’intervenció potencialment beneficioses per a persones afectades pel trauma
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/674938
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21448
Language: spa
eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Adversitat
Adversidad
Adversity
Psicologia existencial
Psicología existencial
Existential psychology
Salut mental
Salud mental
Mental health
Trauma psicològic
Trauma psicológico
Psychological trauma
159.9 - Psicologia
616.89 - Psiquiatria. Psicopatologia
Title: Adversidad y trauma. Una aproximación multidimensional y existencial a los factores psicológicos disfuncionales y adaptativos asociados
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors