Item


Partners in innovation: cooperation between firms, universities and research institutes

The thesis aims to explore the cooperation of manufacturing industries and service companies, with universities and research institutes, their propensity to cooperate in innovation activities and their impact on innovation performance. In addition, analyse a successful case of cooperation for innovation in a context of crisis. Two empirical studies and a case study were carried out to achieve the objective; two of them are published, and they have been compiled for presentation in the thesis. The empirical studies used data from the Community Innovation Survey CIS 2012 and CIS 2014, applied to companies in Spain that carried out product and process innovations in cooperation with different partners during the study period. On the other hand, in the case study, we conducted interviews to the partners of the Spanish company that developed the innovation and surveys were applied to the members of the innovation community that participated in the co-creation and promoted the innovation in 32 countries. The results obtained in the first study showed significant differences in the firms’ innovation performance that cooperated with universities and research institutes when it comes to product innovations new to the market. The analysis carried out by firm size and sector confirmed these results. The logistic regression model carried out in the second study revealed that the probability that a manufacturing industry cooperates with universities and research institutes is more related to its size than to its technology intensity. In contrast, a knowledge-intensive service company is more likely to cooperate than a less knowledge-intensive company, regardless of size. Finally, as a result of the case study analysis, the organisational practices and strategies that facilitated the inbound and outbound innovation processes and co-creation with the innovation community were identified. The thesis makes some contributions for academics, practitioners, and decision-makers to promote and strengthen cooperative relationships with universities and research institutes

L’objectiu de la tesi és explorar la cooperació de les indústries manufactureres i les empreses de serveis amb universitats i instituts de recerca. En concret, la seva propensió a cooperar en activitats d’innovació i l’impacte d’aquesta cooperació en els resultats de la pròpia innovació. Per assolir aquest objectiu s’han realitzat dos estudis empírics i un cas d’estudi. Un dels estudis empírics i el cas ja han estat publicats en revistes internacionals de recerca. Els estudis empírics es basen en dades de l’enquesta Community Innovation Survey (edicions 2012 i 2014) per el cas de les empreses d’Espanya que van llançar al mercat innovacions de producte i de procés en cooperació amb diferents socis durant el període d’estudi. Respecte el cas d’estudi, aquest es va realitzar mitjançant entrevistes als socis de l’empresa que varen desenvolupar la innovació i enquestes als membres de la comunitat d’innovació de 32 països que van participar en la co-creació del producte. Els resultats obtinguts en el primer estudi mostren diferències significatives en els resultats de la innovació de les empreses que han cooperat amb universitats i instituts d’investigació quan es tracta d’innovacions de productes nous per al mercat. L’anàlisi contextual realitzat per mida de la firma i sector confirmen aquests resultats. En el segon estudi, mitjançant un model de regressió logística, es demostra que la probabilitat que una indústria manufacturera cooperi amb universitats i centres de recerca esta més relacionada amb la mida de l’empresa que amb la seva intensitat tecnològica. En canvi, en el cas de les empreses de serveis la probabilitat de cooperació augmenta com major intensitat de coneixement tingui, independentment de la seva mida. Finalment, com a resultat de l’anàlisi del cas d’estudi s’identifiquen les pràctiques organitzatives i estratègiques que faciliten els processos d’innovació d’entrada (inbound) i de sortida (outbound), així com la co-creació amb la comunitat d’innovació. Fruit dels resultats obtinguts en els tres estudis, la tesi fa contribucions per acadèmics, directius d’empresa i policy-makers amb l’objectiu de promoure i enfortir la cooperació amb universitats i instituts de recerca

Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa

Universitat de Girona

Manager: Llach Pagès, Josep
Arbussà i Reixach, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte
Author: Lara Burbano, Giovanna
Date: 2022 April 26
Abstract: The thesis aims to explore the cooperation of manufacturing industries and service companies, with universities and research institutes, their propensity to cooperate in innovation activities and their impact on innovation performance. In addition, analyse a successful case of cooperation for innovation in a context of crisis. Two empirical studies and a case study were carried out to achieve the objective; two of them are published, and they have been compiled for presentation in the thesis. The empirical studies used data from the Community Innovation Survey CIS 2012 and CIS 2014, applied to companies in Spain that carried out product and process innovations in cooperation with different partners during the study period. On the other hand, in the case study, we conducted interviews to the partners of the Spanish company that developed the innovation and surveys were applied to the members of the innovation community that participated in the co-creation and promoted the innovation in 32 countries. The results obtained in the first study showed significant differences in the firms’ innovation performance that cooperated with universities and research institutes when it comes to product innovations new to the market. The analysis carried out by firm size and sector confirmed these results. The logistic regression model carried out in the second study revealed that the probability that a manufacturing industry cooperates with universities and research institutes is more related to its size than to its technology intensity. In contrast, a knowledge-intensive service company is more likely to cooperate than a less knowledge-intensive company, regardless of size. Finally, as a result of the case study analysis, the organisational practices and strategies that facilitated the inbound and outbound innovation processes and co-creation with the innovation community were identified. The thesis makes some contributions for academics, practitioners, and decision-makers to promote and strengthen cooperative relationships with universities and research institutes
L’objectiu de la tesi és explorar la cooperació de les indústries manufactureres i les empreses de serveis amb universitats i instituts de recerca. En concret, la seva propensió a cooperar en activitats d’innovació i l’impacte d’aquesta cooperació en els resultats de la pròpia innovació. Per assolir aquest objectiu s’han realitzat dos estudis empírics i un cas d’estudi. Un dels estudis empírics i el cas ja han estat publicats en revistes internacionals de recerca. Els estudis empírics es basen en dades de l’enquesta Community Innovation Survey (edicions 2012 i 2014) per el cas de les empreses d’Espanya que van llançar al mercat innovacions de producte i de procés en cooperació amb diferents socis durant el període d’estudi. Respecte el cas d’estudi, aquest es va realitzar mitjançant entrevistes als socis de l’empresa que varen desenvolupar la innovació i enquestes als membres de la comunitat d’innovació de 32 països que van participar en la co-creació del producte. Els resultats obtinguts en el primer estudi mostren diferències significatives en els resultats de la innovació de les empreses que han cooperat amb universitats i instituts d’investigació quan es tracta d’innovacions de productes nous per al mercat. L’anàlisi contextual realitzat per mida de la firma i sector confirmen aquests resultats. En el segon estudi, mitjançant un model de regressió logística, es demostra que la probabilitat que una indústria manufacturera cooperi amb universitats i centres de recerca esta més relacionada amb la mida de l’empresa que amb la seva intensitat tecnològica. En canvi, en el cas de les empreses de serveis la probabilitat de cooperació augmenta com major intensitat de coneixement tingui, independentment de la seva mida. Finalment, com a resultat de l’anàlisi del cas d’estudi s’identifiquen les pràctiques organitzatives i estratègiques que faciliten els processos d’innovació d’entrada (inbound) i de sortida (outbound), així com la co-creació amb la comunitat d’innovació. Fruit dels resultats obtinguts en els tres estudis, la tesi fa contribucions per acadèmics, directius d’empresa i policy-makers amb l’objectiu de promoure i enfortir la cooperació amb universitats i instituts de recerca
Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/675060
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21487
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Innovació oberta
Innovación abierta
Open innovation
Innovació de productes
Innovación de productos
Product innovation
Innovació de serveis
Innovación de servicios
Service innovation
Indústria
Industria
Industry
Empreses de serveis
Empresas de servicios
Service companies
Universitats
Universidades
Universities
Instituts de recerca
Institutos de investigación
Research institutes
Cooperació
Cooperación
Cooperation
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
378 - Ensenyament superior. Universitats
65 - Gestió i organització. Administració i direcció d’empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
Title: Partners in innovation: cooperation between firms, universities and research institutes
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors