Item


Una aproximació als nous paradigmes historiogràfics de la Gran Guerra arrel del seu centenari

Tradicionalment, la Gran Guerra ha estat emmarcada cronològicament des de l’assassinat de l’arxiduc Francesc Ferran d’Àustria, el 28 de juny de 1914 fins l’Armistici de l’11 de novembre de 1918 respectivament. Darrerament, des del seu centenari l’any 2014 han estat molts els autors els qui a través de les seves publicacions han revisat i han proposat noves interpretacions o paradigmes al voltant de la Gran Guerra, des d’una ampliació a la seva cronologia, a noves interpretacions, com ara la transnacionalitat o bé una aproximació a la Gran Guerra des de la violència de postguerra. Alhora, la historiografia espanyola també ha volgut cercar el seu propi espai dins la historiografia internacional de la guerra fent-ne una revisió i servint-se de les noves interpretacions i paradigmes per elaborar el seu propi corpus bibliogràfic al voltant del fenomen de la neutralitat i les seves implicacions al territori. L’objectiu d’aquest treball final de grau és fer una aproximació parcial a aquestes noves perspectives historiogràfiques de la guerra a partir del seu centenari.

Traditionally, the Great War has been frames chronologically from the murder of Archduke Franz Ferdinand of Austria, on June 28, 1914, until the Armistice of November 11, 1918, respectively. Lately, since its centenary in 2014, many authors have reviewed and proposed new interpretations and perspectives around the Great War through their publications, from an extension to its chronology to a new interpretation such as transnationality or an approach to the Great War from post-war violence or understanding the war such a global conflict between empires. At the same time, Spanish historiography has also sought to find its own place in the international historiography of the war by reviewing it and using new interpretations and paradigms to develop its own bibliographic corpus around the phenomenon of neutrality and its implications in the country. The aim of this bachelor’s thesis is to make a partial approach to these new historiographical perspectives of the war from its centenary.

Manager: Fuentes Codera, Maximiliano
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Lletres
Author: Santacatalina Vila, Enric
Date: 2022 June
Abstract: Tradicionalment, la Gran Guerra ha estat emmarcada cronològicament des de l’assassinat de l’arxiduc Francesc Ferran d’Àustria, el 28 de juny de 1914 fins l’Armistici de l’11 de novembre de 1918 respectivament. Darrerament, des del seu centenari l’any 2014 han estat molts els autors els qui a través de les seves publicacions han revisat i han proposat noves interpretacions o paradigmes al voltant de la Gran Guerra, des d’una ampliació a la seva cronologia, a noves interpretacions, com ara la transnacionalitat o bé una aproximació a la Gran Guerra des de la violència de postguerra. Alhora, la historiografia espanyola també ha volgut cercar el seu propi espai dins la historiografia internacional de la guerra fent-ne una revisió i servint-se de les noves interpretacions i paradigmes per elaborar el seu propi corpus bibliogràfic al voltant del fenomen de la neutralitat i les seves implicacions al territori. L’objectiu d’aquest treball final de grau és fer una aproximació parcial a aquestes noves perspectives historiogràfiques de la guerra a partir del seu centenari.
Traditionally, the Great War has been frames chronologically from the murder of Archduke Franz Ferdinand of Austria, on June 28, 1914, until the Armistice of November 11, 1918, respectively. Lately, since its centenary in 2014, many authors have reviewed and proposed new interpretations and perspectives around the Great War through their publications, from an extension to its chronology to a new interpretation such as transnationality or an approach to the Great War from post-war violence or understanding the war such a global conflict between empires. At the same time, Spanish historiography has also sought to find its own place in the international historiography of the war by reviewing it and using new interpretations and paradigms to develop its own bibliographic corpus around the phenomenon of neutrality and its implications in the country. The aim of this bachelor’s thesis is to make a partial approach to these new historiographical perspectives of the war from its centenary.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21495
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Guerra Mundial I, 1914-1918 -- Historiografia
World War, 1914-1918 -- Historiography
Neutralitat
Neutrality
Title: Una aproximació als nous paradigmes historiogràfics de la Gran Guerra arrel del seu centenari
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors