Item


Cribratge i diagnòstic de la malaltia renal crònica en població adulta menor de 65 anys d’edat, de risc elevat, en l’àmbit de l’atenció primària de salut

Chronic kidney disease is due to different causes and its recognition is important for its association with an increased cardiovascular risk. This risk is increased in association with chronic conditions such as high blood pressure, type 2 diabetes mellitus and cardiovascular disease. At the same time, this chronic pathology is mainly managed in Primary Health Care. The determination of plasma creatinine, to be able to use formulas derived from it, for the calculation of the estimated glomerular filtrate and the determination of albumin in urine expressed with the albumin / creatine quotient, are the analytical parameters available of Primary Care to be able to screen early for chronic kidney disease, its diagnosis and follow - up. From the screening and diagnosis of chronic kidney disease we can know its prevalence. This study is important in young adult population for the impact on overall morbidity and mortality associated with chronic kidney disease

La malaltia renal crònica és deguda a diferents causes i el seu reconeixement és important per la seva associació a un augment del risc cardiovascular. Aquest risc augmenta en associació a patologies cròniques com són la hipertensió arterial, al diabetis mellitus tipus 2 i la malaltia cardiovascular. Alhora aquesta patologia crònica es maneja principalment a l’ Atenció Primària de Salut. La determinació de la creatinina plasmàtica, per poder utilitzar fórmules derivades de la mateixa, pel càlcul del filtrat glomerular estimat i la determinació de l’albúmina en orina expressada amb el quocient albúmina/creatina, són els paràmetres analítics que hi ha a l’abast de l’ Atenció Primària per poder fer un cribratge precoç de la malaltia renal crònica, el seu diagnòstic i seguiment. A partir del cribratge i diagnòstic de la malaltia renal crònica en podem conèixer la seva prevalença. És important aquest estudi en població adulta jove per el impacte en la morbilitat i mortalitat global associada a la malaltia renal crònica

Universitat de Girona

Manager: Ramos Blanes, Rafel
Martí Lluch, Ruth
Salvador González, M. Betlem
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Matas Serra, Margarita
Date: 2022 May 20
Abstract: Chronic kidney disease is due to different causes and its recognition is important for its association with an increased cardiovascular risk. This risk is increased in association with chronic conditions such as high blood pressure, type 2 diabetes mellitus and cardiovascular disease. At the same time, this chronic pathology is mainly managed in Primary Health Care. The determination of plasma creatinine, to be able to use formulas derived from it, for the calculation of the estimated glomerular filtrate and the determination of albumin in urine expressed with the albumin / creatine quotient, are the analytical parameters available of Primary Care to be able to screen early for chronic kidney disease, its diagnosis and follow - up. From the screening and diagnosis of chronic kidney disease we can know its prevalence. This study is important in young adult population for the impact on overall morbidity and mortality associated with chronic kidney disease
La malaltia renal crònica és deguda a diferents causes i el seu reconeixement és important per la seva associació a un augment del risc cardiovascular. Aquest risc augmenta en associació a patologies cròniques com són la hipertensió arterial, al diabetis mellitus tipus 2 i la malaltia cardiovascular. Alhora aquesta patologia crònica es maneja principalment a l’ Atenció Primària de Salut. La determinació de la creatinina plasmàtica, per poder utilitzar fórmules derivades de la mateixa, pel càlcul del filtrat glomerular estimat i la determinació de l’albúmina en orina expressada amb el quocient albúmina/creatina, són els paràmetres analítics que hi ha a l’abast de l’ Atenció Primària per poder fer un cribratge precoç de la malaltia renal crònica, el seu diagnòstic i seguiment. A partir del cribratge i diagnòstic de la malaltia renal crònica en podem conèixer la seva prevalença. És important aquest estudi en població adulta jove per el impacte en la morbilitat i mortalitat global associada a la malaltia renal crònica
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/675111
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21533
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Malaltia renal crònica
Enfermedad renal crónica
Chronic kidney disease
Cribatge
Cribado
Screening
Diagnòstic
Diagnóstico
Diagnosis
Control
Factors de risc cardiovascular
Factores de riesgo cardiovascular
Cardiovascular risk factors
Prevalença
Prevalencia
Prevalence
Atenció primària
Atención primaria
Primary care
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
616.6 - Patologia del sistema genitourinari
Title: Cribratge i diagnòstic de la malaltia renal crònica en població adulta menor de 65 anys d’edat, de risc elevat, en l’àmbit de l’atenció primària de salut
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors