Item


La "Història moral de Cathalunya" de Pere Gil (1550-1622) i la historiografia catalana de l’època moderna

The thesis is the edition of the manuscript 112 of the Episcopal Public Library that contains Història moral de Cathalunya written by Pere Gil, a jesuit from Reus. This is the second book of a larger project, Història cathalana composed of a geography of the Principality of Catalonia (Llibre primer de la història cathalana en lo qual se tracta d‘història o descripció natural, ço és, de coses naturals de Catalunya), unpublished until 1949 when Josep Iglesias published it. Història eclesiàstica de Cathalunya, the third book - now lost; and Vida dels sants de Cathalunya, fourth book. The edition is accompanied by an introductory essay that includes a biography of the author and a second part that deals with the context of the work within the Catalan historiography of modern times

La tesi és l‘edició del manuscrit 112 de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona (BPEB) que conté la Història moral de Cathalunya del jesuïta reusenc Pere Gil, llibre segon d‘un projecte més ampli, la Història cathalana, compost per una geografia del Principat (Libre primer de la història cathalana en lo qual se tracta d‘història o descripció natural, ço és, de coses naturals de Catalunya), inèdita fins el 1949 quan Josep Iglésies l‘edità; una Història eclesiàstica de Cathalunya, llibre tercer –avui perdut; i una Vida dels sants de Cathalunya, llibre quart. L‘edició va acompanyada d‘un estudi introductori que inclou la biografia de l‘autor i d‘una segona part que s‘ocupa de la contextualització de l‘obra dins la historiografia catalana de l‘època moderna

Universitat de Girona

Manager: Torres i Sans, Xavier
Garriga i Riera, Joaquim
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Història i Història de l’Art
Author: Galdeano Carretero, Rodolfo
Date: 2013 December 11
Abstract: The thesis is the edition of the manuscript 112 of the Episcopal Public Library that contains Història moral de Cathalunya written by Pere Gil, a jesuit from Reus. This is the second book of a larger project, Història cathalana composed of a geography of the Principality of Catalonia (Llibre primer de la història cathalana en lo qual se tracta d‘història o descripció natural, ço és, de coses naturals de Catalunya), unpublished until 1949 when Josep Iglesias published it. Història eclesiàstica de Cathalunya, the third book - now lost; and Vida dels sants de Cathalunya, fourth book. The edition is accompanied by an introductory essay that includes a biography of the author and a second part that deals with the context of the work within the Catalan historiography of modern times
La tesi és l‘edició del manuscrit 112 de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona (BPEB) que conté la Història moral de Cathalunya del jesuïta reusenc Pere Gil, llibre segon d‘un projecte més ampli, la Història cathalana, compost per una geografia del Principat (Libre primer de la història cathalana en lo qual se tracta d‘història o descripció natural, ço és, de coses naturals de Catalunya), inèdita fins el 1949 quan Josep Iglésies l‘edità; una Història eclesiàstica de Cathalunya, llibre tercer –avui perdut; i una Vida dels sants de Cathalunya, llibre quart. L‘edició va acompanyada d‘un estudi introductori que inclou la biografia de l‘autor i d‘una segona part que s‘ocupa de la contextualització de l‘obra dins la historiografia catalana de l‘època moderna
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/675159
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21539
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Historiografia catalana
Historiografía catalana
Catalan historiography
Gil, Pere, 1551-1622
Companyia de Jesús
Compañía de Jesús
Society of Jesus
Història moral
Historia moral
Moral history
Confessionalització
Confesionalización
Confessionalization
Catalunya
Cataluña
Catalonia
2 - Religió i teologia
93 - Història. Ciències auxiliars de la història. Història local
Title: La "Història moral de Cathalunya" de Pere Gil (1550-1622) i la historiografia catalana de l’època moderna
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors