Item


Comparació del consum energètic entre el sistema financer tradicional i la xarxa blockchain

Ja fa anys que la tecnologia blockchain està deambulant per la xarxa, però està sent en aquests darrers en què està obtenint més renom i rellevància. Tant les grans fortunes com els petits inversors han vist en aquesta una possibilitat d’inversió. Fet que ha portat a crear una mena d’imatge de mercat borsari que engloba tot l’ecosistema. Però aquesta funcionalitat no és la que tenia pensada Satoshi Nakamoto. El creador de Bitcoin fou clar i concís a l’hora d’explicar quina era la finalitat d’aquesta xarxa. El que buscava era crear una alternativa al pagament en línia que oferien les institucions financeres tradicionals. A fi de millorar diferents aspectes com la privacitat i la seguretat, tot sense comptar amb la participació de tercers. (Nakamoto, 2008) Tanmateix, Bitcoin està actualment operatiu i permet realitzar transaccions. Però el sistema que el sosté ha augmentat considerablement la seva mida i ara hi ha innumerables projectes que miren més enllà d’operar com si fossin bancs descentralitzats. Ara bé, aquesta nova tecnologia difereix en molts aspectes del sistema financer tradicional. Essent un d’ells el consum d’energia. El qual conforma l’eix central d’aquest treball, en el que es compararà el cost energètic d’aquesta tecnologia amb la despesa elèctrica que comporta el sistema financer tradicional

Blockchain technology has been roaming the web for years now, but it is being en the latter in which it is gaining more renown and relevance. Both the great fortunes and small investors have seen this as an investment opportunity. Fact that has led to create a kind of stock market image that encompasses the entire ecosystem. But this functionality is not what Satoshi Nakamoto had in mind. The creator of Bitcoin was clear and concise when explaining the purpose of this network. What was looking for was to create an alternative to online payment offered by institutions traditional finance. In order to improve different aspects such as privacy and security, all without the participation of third parties. (Nakamoto, 2008) However, Bitcoin is currently operational and allows for transactions. But the system that supports it has grown considerably in size and now there are countless of them projects that look beyond operating as if they were decentralized banks. However, this new technology differs in many ways from the traditional financial system. being one of them is energy consumption. Which forms the central axis of this work, in which the energy cost of this technology will be compared with the electricity expenditure that involves the traditional financial system

Manager: Rigall i Torrent, Ricard
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Author: Biosca Díaz, Pau
Date: 2022 June 1
Abstract: Ja fa anys que la tecnologia blockchain està deambulant per la xarxa, però està sent en aquests darrers en què està obtenint més renom i rellevància. Tant les grans fortunes com els petits inversors han vist en aquesta una possibilitat d’inversió. Fet que ha portat a crear una mena d’imatge de mercat borsari que engloba tot l’ecosistema. Però aquesta funcionalitat no és la que tenia pensada Satoshi Nakamoto. El creador de Bitcoin fou clar i concís a l’hora d’explicar quina era la finalitat d’aquesta xarxa. El que buscava era crear una alternativa al pagament en línia que oferien les institucions financeres tradicionals. A fi de millorar diferents aspectes com la privacitat i la seguretat, tot sense comptar amb la participació de tercers. (Nakamoto, 2008) Tanmateix, Bitcoin està actualment operatiu i permet realitzar transaccions. Però el sistema que el sosté ha augmentat considerablement la seva mida i ara hi ha innumerables projectes que miren més enllà d’operar com si fossin bancs descentralitzats. Ara bé, aquesta nova tecnologia difereix en molts aspectes del sistema financer tradicional. Essent un d’ells el consum d’energia. El qual conforma l’eix central d’aquest treball, en el que es compararà el cost energètic d’aquesta tecnologia amb la despesa elèctrica que comporta el sistema financer tradicional
Blockchain technology has been roaming the web for years now, but it is being en the latter in which it is gaining more renown and relevance. Both the great fortunes and small investors have seen this as an investment opportunity. Fact that has led to create a kind of stock market image that encompasses the entire ecosystem. But this functionality is not what Satoshi Nakamoto had in mind. The creator of Bitcoin was clear and concise when explaining the purpose of this network. What was looking for was to create an alternative to online payment offered by institutions traditional finance. In order to improve different aspects such as privacy and security, all without the participation of third parties. (Nakamoto, 2008) However, Bitcoin is currently operational and allows for transactions. But the system that supports it has grown considerably in size and now there are countless of them projects that look beyond operating as if they were decentralized banks. However, this new technology differs in many ways from the traditional financial system. being one of them is energy consumption. Which forms the central axis of this work, in which the energy cost of this technology will be compared with the electricity expenditure that involves the traditional financial system
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21623
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Cadena de blocs (Bases de dades
Blockchains (Databases)
Energia - Consum
Energy consumption
Finances
Finance
Title: Comparació del consum energètic entre el sistema financer tradicional i la xarxa blockchain
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors