Item


Desenvolupament d’un joc d’aventura i puzzles en un entorn interactuable

L’objectiu d’aquest TFG és desenvolupar un videojoc de puzzles estructurat en nivells, en un entorn 3D interactuable i amb perspectiva “top-down”. Com s’ha comentat en l’apartat anterior, per fer aquest joc destacable dins aquest gènere en concret, l’ambientació es basarà en el període Edo japonès, essent el protagonista un samurai, mentre que a nivell artístic hem fet un plantejament d’estil minimal combinat amb un efecte “cartoon”/posteritzat. Si bé aquest projecte està molt més centrat en els apartats tècnics del joc, s’ha fet incisió també en temes gràfics, narratius i, en general, artístics.

The aim of this TFG is to develop a puzzle videogame structured in levels, in an interactive 3D environment and with a top-down perspective. As mentioned in the previous section, in order to make this game stand out within this particular genre, the setting will be based on the Japanese Edo period, with the main character being a samurai, while on an artistic level we have taken a minimalist approach combined with a cartoon/posterised effect. Although this project is much more focused on the technical aspects of the game, we have also made an incision on graphical, narrative and, in general, artistic issues.

Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Manager: Patow, Gustavo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Szeliga Gumienna, Tomasz
Date: 2021 September
Abstract: L’objectiu d’aquest TFG és desenvolupar un videojoc de puzzles estructurat en nivells, en un entorn 3D interactuable i amb perspectiva “top-down”. Com s’ha comentat en l’apartat anterior, per fer aquest joc destacable dins aquest gènere en concret, l’ambientació es basarà en el període Edo japonès, essent el protagonista un samurai, mentre que a nivell artístic hem fet un plantejament d’estil minimal combinat amb un efecte “cartoon”/posteritzat. Si bé aquest projecte està molt més centrat en els apartats tècnics del joc, s’ha fet incisió també en temes gràfics, narratius i, en general, artístics.
The aim of this TFG is to develop a puzzle videogame structured in levels, in an interactive 3D environment and with a top-down perspective. As mentioned in the previous section, in order to make this game stand out within this particular genre, the setting will be based on the Japanese Edo period, with the main character being a samurai, while on an artistic level we have taken a minimalist approach combined with a cartoon/posterised effect. Although this project is much more focused on the technical aspects of the game, we have also made an incision on graphical, narrative and, in general, artistic issues.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21693
Language: spa
Publisher: Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Videojocs
Video games
Imatgeria tridimensional
Three-dimensional imaging
Jocs d’habilitat mental
Puzzle games
Perspectiva top-down
Top-down perspective
Unity (Game engine)
Unity (Motor de videojoc)
Title: Desenvolupament d’un joc d’aventura i puzzles en un entorn interactuable
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors