Item


Estudi de la demanda energètica i potencial de producció elèctrica a escala municipal. Cas d’estudi: Rupià

The following project carries out a study of the electrical production capacity from photovoltaic solar energy in non-urbanised soil and the possible consumption scenarios for the incoming mid-century. It will delve into demographics and consumption efficiency in order to characterize the energy demand in the municipality of Rupià. It also includes a preliminary approach of the constraints that urban and territorial planning could entail in the deployment of renewables, as well as a calculation of the electricity that could be produced from the solar potential of the available surface. It will be a matter of bringing up those data limitations, the availability or lack of which may hinder the accuracy of this study, which has the will to be a first step towards a methodology for analysing the potential energy self-sufficiency of municipalities

El següent treball tracta d’un estudi de la capacitat de producció elèctrica a partir d’energia solar fotovoltaica en sòl no urbanitzable i sobre els possibles escenaris de consum a mitjans d’aquest segle. S’aprofundirà en els aspectes demogràfics i de l’eficiència del consum per tal de poder caracteritzar la demanda energètica en el municipi de Rupià. S’inclou també una aproximació preliminar a les limitacions que el planejament urbanístic i territorial podrien suposar en el desplegament de renovables, així com un càlcul de l’electricitat que es pot produir a partir del potencial solar que la superfície del terme té. Es tractarà de posar sobre la taula aquelles limitacions en matèria de dades, la disponibilitat o mancança de les quals pot dificultar la precisió d’aquest estudi, que té la voluntat de ser un primer pas cap a una metodologia per analitzar la potencial autosuficiència energètica dels municipis

Manager: Vicente Rufí, Vicente
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Lletres
Author: Gonzàlez Parra, Víctor
Date: 2022 July
Abstract: The following project carries out a study of the electrical production capacity from photovoltaic solar energy in non-urbanised soil and the possible consumption scenarios for the incoming mid-century. It will delve into demographics and consumption efficiency in order to characterize the energy demand in the municipality of Rupià. It also includes a preliminary approach of the constraints that urban and territorial planning could entail in the deployment of renewables, as well as a calculation of the electricity that could be produced from the solar potential of the available surface. It will be a matter of bringing up those data limitations, the availability or lack of which may hinder the accuracy of this study, which has the will to be a first step towards a methodology for analysing the potential energy self-sufficiency of municipalities
El següent treball tracta d’un estudi de la capacitat de producció elèctrica a partir d’energia solar fotovoltaica en sòl no urbanitzable i sobre els possibles escenaris de consum a mitjans d’aquest segle. S’aprofundirà en els aspectes demogràfics i de l’eficiència del consum per tal de poder caracteritzar la demanda energètica en el municipi de Rupià. S’inclou també una aproximació preliminar a les limitacions que el planejament urbanístic i territorial podrien suposar en el desplegament de renovables, així com un càlcul de l’electricitat que es pot produir a partir del potencial solar que la superfície del terme té. Es tractarà de posar sobre la taula aquelles limitacions en matèria de dades, la disponibilitat o mancança de les quals pot dificultar la precisió d’aquest estudi, que té la voluntat de ser un primer pas cap a una metodologia per analitzar la potencial autosuficiència energètica dels municipis
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21779
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Transició energètica
Energy transition
Energies renovables
Renewable energy sources
Rupià
Title: Estudi de la demanda energètica i potencial de producció elèctrica a escala municipal. Cas d’estudi: Rupià
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors