Item


Estudio de las representaciones sociales de la educación ambiental en estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas

Through the analysis of circulating SRs in the environmental field, social practices are explained from the different conceptions of the environment that societies possess, as well as from the epistemological paradigms that sustain them. Recognizing the importance of stories and oral tradition in native cultures, the incorporation of story analysis for Environmental Education (EE) is proposed as an inquiry strategy for the identification of SR of EE. The present research work has had as its main intention, the study of the social representations of environmental education (SR-EE) that students of the Intercultural University of Chiapas (UNICH) have. The interest in carrying out this work arises from recognizing the UNICH as an opportune space to study the SR of the environment about the socio-cultural matrices of belonging. In the study group, 50.3% of young university students come from one of the thirteen original cultures of Chiapas, and due to exclusion conditions that indigenous populations have historically suffered, most of them represent the first generation of their family with access to university studies

A través de l’anàlisi de les RS que circulen en el camp ambiental, les pràctiques socials són explicades des de les diferents concepcions de medi ambient que posseeixen les societats, així com des dels paradigmes epistemològics que les sustenten. Reconeixent la importància que els relats i la tradició oral tenen en les cultures originàries, es planteja la incorporació de l’anàlisi de relats per a l’Educació Ambiental (EA), com una estratègia d’indagació per a la identificació de les RS de l’EA. Aquest treball de recerca ha tingut com a intenció principal l’estudi de les representacions socials de l’educació ambiental (RS-EA) que tenen estudiants de la Universitat Intercultural de Chiapas (UNICH). L’interès per realitzar aquest treball sorgeix de reconèixer la UNICH com un espai oportú per estudiar les RS d’allò que és ambiental en relació amb les matrius socioculturals de pertinença. Dins el grup d’estudi, el 50.3% dels joves universitaris provenen d’alguna de les tretze cultures originàries de Chiapas, ia causa de les condicions d’exclusió que les poblacions indígenes han patit, la majoria representen la primera generació de la família amb accés a estudis universitaris

Programa de Doctorat en Educació

Universitat de Girona

Manager: Medir i Huerta, Rosa M.
Pérez Daniel, Myriam Rebeca
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Recerca Educativa
Author: Horita Pérez, Luz Helena
Date: 2022 May 19
Abstract: Through the analysis of circulating SRs in the environmental field, social practices are explained from the different conceptions of the environment that societies possess, as well as from the epistemological paradigms that sustain them. Recognizing the importance of stories and oral tradition in native cultures, the incorporation of story analysis for Environmental Education (EE) is proposed as an inquiry strategy for the identification of SR of EE. The present research work has had as its main intention, the study of the social representations of environmental education (SR-EE) that students of the Intercultural University of Chiapas (UNICH) have. The interest in carrying out this work arises from recognizing the UNICH as an opportune space to study the SR of the environment about the socio-cultural matrices of belonging. In the study group, 50.3% of young university students come from one of the thirteen original cultures of Chiapas, and due to exclusion conditions that indigenous populations have historically suffered, most of them represent the first generation of their family with access to university studies
A través de l’anàlisi de les RS que circulen en el camp ambiental, les pràctiques socials són explicades des de les diferents concepcions de medi ambient que posseeixen les societats, així com des dels paradigmes epistemològics que les sustenten. Reconeixent la importància que els relats i la tradició oral tenen en les cultures originàries, es planteja la incorporació de l’anàlisi de relats per a l’Educació Ambiental (EA), com una estratègia d’indagació per a la identificació de les RS de l’EA. Aquest treball de recerca ha tingut com a intenció principal l’estudi de les representacions socials de l’educació ambiental (RS-EA) que tenen estudiants de la Universitat Intercultural de Chiapas (UNICH). L’interès per realitzar aquest treball sorgeix de reconèixer la UNICH com un espai oportú per estudiar les RS d’allò que és ambiental en relació amb les matrius socioculturals de pertinença. Dins el grup d’estudi, el 50.3% dels joves universitaris provenen d’alguna de les tretze cultures originàries de Chiapas, ia causa de les condicions d’exclusió que les poblacions indígenes han patit, la majoria representen la primera generació de la família amb accés a estudis universitaris
Programa de Doctorat en Educació
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/675565
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21799
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Educació intercultural
Educación intercultural
Intercultural education
Interculturalitat
Interculturalidad
Interculturality
Ciències ambientals
Ciencias ambientales
Environmental sciences
Representacions socials
Representaciones sociales
Social representations
Semiòtica textual
Semiótica textual
Textual semiotics
Estudiants universitaris
Estudiantes universitarios
College students
Chiapas (Mèxic)
Chiapas (México)
Chiapas (Mexico)
316 - Sociologia. Comunicació
378 - Ensenyament superior. Universitats
504 - Ciències del medi ambient
80 - Qüestions generals de la lingüística i la literatura. Filologia
Title: Estudio de las representaciones sociales de la educación ambiental en estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors